ARVINDUS

Contemplationam (Contemplaties)

CONTEMPLATIONAM (CONTEMPLATIES)

Onder 'Contemplationam' worden contemplatieve publicaties, simpelweg 'contemplaties' genoemd, gepubliceerd. 'Contemplationam' bestaat uit het Latijnse woord 'contemplatio' en het Sanskriet achtervoegsel '-(n)am'. Met het Latijnse woord wordt een narratieve affiniteit met Rooms Katholicisme geïndiceerd, waarin Latijn de heilige taal is, en met het Sanskriet achtervoegsel wordt een narratieve affiniteit met Hinduïsme geïndiceerd, waarin Sanskriet de heilige taal is. Om praktische redenen werd 'Contemplationam' tijdelijk veranderd in het Latijnse woord 'Contemplationem' dat tot 2019 de uitgeversnaam was waaronder deze en andere publicaties werden gepubliceerd.

Auteur Serie Titel Taal Index
Arvindus Contemplationam Depressie Nederlands 201909172
Arvindus Contemplationam Waarheid (vanuit Heideggers Denken) Nederlands 201909011
Arvindus Contemplationam De Evolutie van Dienstbaarheid Nederlands 201908224
Arvindus Contemplationam De Nikab, de Boerka en Levinas Nederlands 201908121
Arvindus Contemplationam Transseksualisme en Transgenderisme Nederlands 201907301
Arvindus Contemplationam Seks en Liefde Nederlands 201906191
Arvindus Contemplationam Euthanasie (en Nieuwetijdsdenken) Nederlands 201906151
Arvindus Contemplationam Organisatie (en Organisie) Nederlands 201812302
Arvindus Contemplationam Centralisatie, Decentralisatie en Verheffing Nederlands 201811102
Arvindus Contemplationam Het Visionaire Artistieke Oog Perspectief Nederlands 201708082
Arvindus Contemplationam Het Artistieke Oog Perspectief Nederlands 201708062
Arvindus Contemplationam Omgaan met Relativisme Nederlands 201707262
Arvindus Contemplationam Lot en Toeval Gereflecteerd in Keuze Nederlands 201706232
Arvindus Contemplationam Toon Goede Wil Nederlands 201706011
Arvindus Contemplationam De Driehoek van Keuze Nederlands 201705152
Arvindus Contemplationam De Kwadranten en Karma Nederlands 201705052
Arvindus Contemplationam De Kwadranten van het Kruis in de Cirkel en de Cyclus van Manifestatie en Obscuratie Nederlands 201705032
Arvindus Contemplationam Keuze als Onderwerp van de Bètawetenschappen Nederlands 201704281
Arvindus Contemplationam Materialisme in de Alfa-, Bèta-, en Gammawetenschappen Nederlands 201704161
Arvindus Contemplationam Een Classificatie van Academische Filosofen Nederlands 201702171
Arvindus Contemplationam Egocentrisme: Egoïsme, Narcisme en Egotisme Nederlands 201701131
Arvindus Contemplationam Supra-Individueel Karma Nederlands 201609272
Arvindus Contemplationam De Karmische Spiraal Nederlands 201609121
Arvindus Contemplationam De Uitzonderingsklasse Nederlands 201609051
Arvindus Contemplationam Karma en Dharma en Keuze en Lot Nederlands 201608292
Arvindus Contemplationam Zelfreflexiviteit Nederlands 201608221
Arvindus Contemplationam Keuze en Karma Nederlands 201607112
Arvindus Contemplationam Inhoudelijke en Vormelijke Implicatie en Explicatie Nederlands 201606082
Arvindus Contemplationam Etymologie en Etymosofie Nederlands 201602272
Arvindus Contemplationam Donatie Nederlands 201601282
Arvindus Contemplationam Toeval, Keuze en Bestemming als Negenvoud Nederlands 201510161
Arvindus Contemplationam Het Kruis in de Cirkel: Bewustzijn en Dualiteit Nederlands 201510132
Arvindus Contemplationam Nazi Analogieën Nederlands 201509082
Arvindus Contemplationam Bewustzijn en de Draden; Een Korte Schets met Tekeningen Nederlands 201509041
Arvindus Contemplationam Het Verschil tussen een Heideggeriaanse Mystiek en het Mystieke in Heideggers Denken Nederlands 201508311
Arvindus Contemplationam Slapen en Dood; Een Korte Schets met Tekeningen Nederlands 201508161
Arvindus Contemplationam Naturaliteit, Normaliteit en Moraliteit Nederlands 201508102
Arvindus Contemplationam Competitieve en Coöperatieve Communicatie Nederlands 201508032
Arvindus Contemplationam Subjectiviteit, Objectiviteit en Conjectiviteit Nederlands 201507282
Arvindus Contemplationam Over de Passiviteit van Werklozen Nederlands 201507131
Arvindus Contemplationam Digitale Piraterij en Ethiek Nederlands 201410012
Arvindus Contemplationam De Verhoudingen der Klassen Nederlands 201409201
Arvindus Contemplationam De Exodus van de Spirituele Klasse Nederlands 201409062
Arvindus Contemplationam Politiek, Wetten en Economie als Exoterische Reflecties Nederlands 201409012
Arvindus Contemplationam Een Interpretatie van de Bhagavadgītā, Hoofdstuk IV, Śloka 18 Nederlands 201407252
Arvindus Contemplationam Exoterische Klassen en Esoterische Divisies van de Mensheid Nederlands 201406282
Arvindus Contemplationam Heidegger's Denken Gesymboliseerd Nederlands 201404181
Arvindus Contemplationam Jatamansi in Agni Yoga Nederlands 201402182
Arvindus Contemplationam Een Etymologie van 'Nardostachys jatamansi' Nederlands 201402111
Arvindus Contemplationam Neologisme, Nieuwspraak en Pseudologisme Nederlands 201401271
Arvindus Contemplationam Een Etymologie van de Dood Nederlands 201401111
Arvindus Contemplationam Bestemming, Keuze en Toeval Gecontextualiseerd in de Geheime Wijsheid Leer Nederlands 201309092
Arvindus Contemplationam 'Is er Leven na de Dood?' Nederlands 201308311
Arvindus Contemplationam Een Esoterische Interpretatie van Rembrandt's Filosoof in Meditatie Nederlands 201307082
Arvindus Contemplationam Respect en Werk(loosheid) Nederlands 201305281
Arvindus Contemplationam Persoonsperspectieven Nederlands 201205092
Arvindus Contemplationam Een Opzet voor een Metafysicratisch Manifest Nederlands 201204031
Arvindus Contemplationam Impulsiviteit en Spontaniteit Nederlands 201201192
Arvindus Contemplationam Een Toegelichte Etymologie van 'Contemplatie' Nederlands 201107282
Arvindus Contemplationam Het Probleem van Zelfdeterminatie Nederlands 201107262
Arvindus Contemplationam De Fractalheid van 'Aum Tat Sat' Nederlands 201107192
Arvindus Contemplationam Tijd: Dynamiek en Spiraliteit Nederlands 201104142
Arvindus Contemplationam Een Antwoord op de 'de Kip of het Ei' Vraag Nederlands 201103312
Arvindus Contemplationam Een Korte Schets van de Historie van Westerse Spiritualistische en Materialistische Oriëntaties Nederlands 201103092
Arvindus Contemplationam Een Logische Refutatie van de Kapitalistische Slogan Nederlands 201006052
Arvindus Contemplationam Een Fabel over Kapitalisme: De Muis en de Rat Nederlands 201005052
Arvindus Contemplationam Seks: Menselijke Voortplanting, Mystieke Verlichting en Kosmische Creatie Nederlands 201003082
Arvindus Contemplationam Bhakti, Jñāna, Romantiek, Seks Nederlands 201002052
Arvindus Contemplationam Seks, Romantiek en Liefde: Typen van Aantrekking Nederlands 201001182
Arvindus Contemplationam Seks: Eenheid Gesplitst in Dualiteit Nederlands 201001092
Arvindus Contemplationam Het Normalis-Syndroom Nederlands 200707111
Arvindus Contemplationam Spiritualiteit, Ethiek en Zingeving Nederlands 200206121