ARVINDUS

Welkom

WELKOM

Welkom op de Arvindus website.

'Arvindus' is het pseudoniem waaronder de auteur zijn publicaties publiceert. Deze kunnen bekeken worden als webpagina's vanaf de 'Publicaties' webpagina. De pseudoniem 'Arvindus' bestaat uit de Sanskriet naam 'Arvind' en het Latijnse achtervoegsel '-us'. Met de Sanskriet naam wordt de narratieve affiniteit van de auteur met Hinduïsme geïndiceerd, waarin Sanskriet de heilige taal is, en met het Latijnse achtervoegsel wordt de narratieve affiniteit van de auteur met Rooms Katholicisme geïndiceerd, waarin Latijn de heilige taal is. Er zijn ook narratieve affiniteiten met Westerse en esotersiche filosofieën. Doorheen al deze narratieve affiniteiten echter loopt de intrinsieke affiniteit met waarheid.