ARVINDUS

Tijdloze Wijsheid

Een Aanvullend Schema van de Mens op de Gebieden

EEN AANVULLEND SCHEMA VAN DE MENS OP DE GEBIEDEN

In een eerdere contemplatie onder de Tijdloze Wijsheid werd de mens op de gebieden gethematiseerd.1 Hier wordt een aanvullende schematisering gegeven van hetgeen daar werd gecontempleerd. Het schema zelf betreft een benadering van het tweede schema dat in voorgenoemde contemplatie werd gegeven waarbij iedere figurativiteit is omgezet naar een tabelvorm. Dit schema (of deze tabel) kan afzonderlijk bestudeerd worden en voor een toelichting kan teruggegrepen worden naar de voorgenoemde contemplatie.

Noten
  1. ‘Tijdloze Wijsheid, De Mens op de Gebieden’, Index: 201212032.
Bibliografie
  • ‘Tijdloze Wijsheid, De Mens op de Gebieden’, Index: 201212032.
Figuren
  • Figuur 1: De Mens op de Gebieden.
De Mens op de Gebieden
Goddelijk Gebied   1e    
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Monadisch Gebied   1e Wil & Liefde-Wijsheid & Actieve Intelligentie Monade
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Atmisch Gebied   1e Atmisch Permanent Atoom Ziel
2e  
3e
4e
5e
6e
7e
Buddhisch Gebied Intuïtie 1e Buddhisch Permanent Atoom
2e  
3e
4e
5e
6e
7e
Mentaal / Manasisch Gebied Buddhi-Manas / Abstract Denken 1e Manasisch Permanent Atoom
2e    
3e Egoïsch Lichaam
Kama-Manas / Concreet Denken
4e  
5e Mentale Eenheid Persoonlijkheid
6e  
7e
Astraal Gebied Kama / Emotie 1e Astraal Permanent Atoom
2e  
3e
4e
5e
6e
7e
Stoffelijk Gebied Fijnstoffelijk / Etherisch 1e Ether Fysiek Permanent Atoom
2e Ether    
3e Ether
4e Ether
Grofstoffelijk
Gas
Vloeibaar
Vast

Figuur 1.