ARVINDUS

Contemplationam

Inhoudelijke en Vormelijke Implicatie en Explicatie

INHOUDELIJKE EN VORMELIJKE IMPLICATIE EN EXPLICATIE

In de contemplatie ‘Etymologie en Etymosofie’ werd een verschil genoemd tussen inhoudelijke en vormelijke implicatie en explicatie.1 Hier zal een korte uitleg van dit verschil gegeven worden.

De verschillen nu tussen inhoudelijke en vormelijke implicatie en explicatie zijn natuurlijk afhankelijk van het verschil tussen inhoud en vorm. Implicatie en explicatie zijn zelf echter ook verschillend van elkaar. In alledaags Nederlands wordt (in lijn met het Engels) een implicatie begrepen als iets wat betrokken is zonder dat het wordt uitgedrukt en een explicatie als iets wat betrokken is terwijl het wordt uitgedrukt.2, 3 Etymosofisch kan het gezegd worden dat implicatie en explicatie beide plicaties zijn maar dat ze verschillen in zijnde im en ex. Dit achtervoegsel ‘plicatie’ stamt (via het Latijnse ‘implicātiōn(em)’ en ‘explicātiō(nem)’) van het Latijnse ‘plicō’, betekenend ‘vouwen’.4 Met ‘im’ nu stammend van het Latijnse ‘in’,5 in principe ‘innerlijk’ betekenend,6 en ‘ex’ stammend van het Latijnse ‘ex’, in principe ‘uiterlijk’ betekenend,7 kan een implicatie begrepen worden als een naar binnen vouwen en een explicatie als een naar buiten vouwen. Dus wanneer een gegeven geïmpliceerd wordt dan wordt dit gegeven naar binnen gevouwen en wanneer het geëxpliceerd wordt wordt het naar buiten gevouwen. Binnenkant nu staat tot buitenkant zoals realiteit staat tot verschijning, zoals oorzaak staat tot gevolg, en zoals geest staat tot materie. Iets impliceren betekent dan het te bewegen naar zijn innerlijke oorzaak en realiteit, of in zekere zin het te spiritualiseren. En iets expliceren betekent dan het te bewegen naar zijn uiterlijke gevolg en verschijning, of in zekere zin het te materialiseren.

Wat betekent bovenstaande dan voor een geïmpliceerde of geëxpliceerde inhoud of vorm? Het werd vermeld dat implicatie staat tot explicatie zoals geest staat tot materie, en het is interessant om te vermelden dat geest staat tot materie zoals inhoud staat tot vorm. Iedere vorm bevat zijn inhoud zoals materie zijn geest bevat en zoals een explicatie zijn implicatie bevat. Hier moet het helder gemaakt worden dat ‘implicatie’ en ‘explicatie’ geen synoniemen zijn van ‘inhoud’ en ‘vorm’. Het is alleen dat de relatie van ‘implicatie’ en ‘explicatie’ analoog is aan de relatie van ‘inhoud’ en ‘vorm’. Termen als ‘inhoudelijke implicatie’ en ‘vormelijke explicatie’ zijn aldus niet tautologisch.

Van bovenstaande begrijpen we dat inhoud de binnenkant betreft en vorm de buitenkant. En beide van deze kunnen geïmpliceerd en geëxpliceerd worden. Een inhoud te impliceren betekent te bewegen van zijn uiterlijke gevolg en verschijning naar zijn innerlijke oorzaak en realiteit. En een inhoud te expliceren betekent te bewegen van zijn innerlijke oorzaak en realiteit naar zijn uiterlijke gevolg en verschijning. Etymologie bijvoorbeeld impliceert een inhoud. Het neemt een inhoud die gezien wordt, die verschijnt, en werkt van daaruit om te penetreren in de oorzaak en realiteit ervan. Dit is wat in de filosofie ‘empirisme’ genoemd wordt.8 Etymologie neemt concrete woorden en door hun fonetiek en syntaxis te analyseren induceert het hun abstracte semantiek. Etymosofie echter expliceert een inhoud. Het neemt een inhoud waarvan de realiteit (verondersteld) ontvangen is en werkt van daaruit om het te concretiseren in zijn gevolg en verschijning. Dit is wat in de filosofie (abusievelijk) ‘rationalisme’ genoemd wordt.9 Etymosofie neemt abstracte significantie en door deze te contempleren deduceert het deze tot concrete semantiek.

Wat nu voor inhoud geldt, geldt op een bepaalde manier ook voor vorm. Een vorm impliceren betekent te bewegen van zijn uiterlijke gevolg en verschijning naar zijn innerlijke oorzaak en realiteit. En een vorm expliceren betekent te bewegen van zijn innerlijke oorzaak en realiteit naar zijn uiterlijke gevolg en verschijning. Etymologie bijvoorbeeld expliceert een vorm. De manier waarop zijn inhouden uitgedrukt worden is zeer expliciet. ‘Wat je ziet is wat je krijgt’, is het toepasselijke (Engelse) gezegde. Om etymologie te verwerken is aldus onderzoek nodig. Etymosofie echter impliceert een vorm. De manier waarop zijn inhouden worden uitgedrukt is zeer impliciet. ‘Je moet tussen de regels door lezen’, is hier het toepasselijke gezegde. En om etymosofie te verwerken is contemplatie nodig.

In onze voorbeelden van etymologie en etymosofie krijgen we aldus het volgende overzicht.

  Inhoud Vorm
Implicatie Etymologie Etymosofie
Explicatie Etymosofie Etymologie

Figuur 1.

Hopelijk zal deze contemplatie bijdragen aan het begrip van wat bedoeld wordt met 'inhoudelijke en vormelijke implicatie en explicatie'.

Noten
 1. ‘Etymologie and Etymosofie’, Index: 201602272.
 2. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, implication.
 3. Ibidem, explication.
 4. Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968, p. 1391.
 5. John Ayto, Word Origins, The Hidden Histories of English Words from A to Z, A & C Black, London, 2005, p. 192.
 6. Oxford Latin Dictionary, p. 855.
 7. Ibidem, p. 628, 629.
 8. William P. Alston, ‘Empiricism’ in: Edward Craig (general editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy, (software), Version 1.0, Routledge, 1998.
 9. Peter J. Markie, ‘Rationalism’ in: Edward Craig (general editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy, (software), Version 1.0, Routledge, 1998.
Bibliografie
 • ‘Etymologie and Etymosofie’, Index: 201602272.
 • William P. Alston, ‘Empiricism’ in: Edward Craig (general editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy, (software), Version 1.0, Routledge, 1998.
 • Peter J. Markie, ‘Rationalism’ in: Edward Craig (general editor), Routledge Encyclopedia of Philosophy, (software), Version 1.0, Routledge, 1998.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.
 • Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968.
 • John Ayto, Word Origins, The Hidden Histories of English Words from A to Z, A & C Black, London, 2005.