ARVINDUS

Poëzie

Het Lichaam Dat is als een Zinkende Boot

HET LICHAAM DAT IS ALS EEN ZINKENDE BOOT

Versie 1

Het lichaam dat is als een zinkende boot.
En zinken dat zal die, en dat is de dood.

Er zijn vele schippers die hebben verkozen,
om zinloos een leven lang water te hozen.

Maar sommigen zijn er en die leren zwemmen.
Geen water zal hen bij de dood kunnen temmen.

Versie 2

Het lichaam dat is als een zinkende boot.
En zinken dat zal die, en dat is de dood.

Er zijn vele schippers die kiezen te hozen,
door in aandacht slechts bij het lijf te verpozen.

Doch sommigen zijn er die zwemmen gaan leren,
door in contemplatie zich inwaarts te keren.