ARVINDUS

Poëzie

De Pijn

DE PIJN

Dijn pijn en mijn pijn, de pijn,
in al zijn ongein, de pijn,
maakt ego's zeer klein, de pijn,
maalt grof tot erg fijn, de pijn,
wast elk zo heel rein, de pijn,
geeft helder een sein, de pijn,
en legt uit een lijn, de pijn,
naar onze fontein, de pijn,
van dijn en mijn zijn, het zijn.