Arvindus

Herinneringen

Logboeken en series

  • Titel: Herinneringen, Logboeken en series.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2019, 2023, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 200511001.
  • Editie: html, tweede editie.

Inhoud

§

Sinds juni 2002 hield ik een spiritueel logboek bij dat ik ook de naam 'Spiritueel logboek' had gegeven en waarin ik verslag deed van spirituele ervaringen in het dagelijkse en nachtelijke leven. Toen ik tijdens mijn verblijf in Amritapuri tussen april 2005 en april 2006 alle spirituele leerstellingen ging uitwerpen om waarheden in mezelf te ontdekken wilde ik ook hiervan een verslag bijhouden. Hiervoor gebruikte ik niet het spiritueel logboek maar maakte ik in juli 2005 een nieuw logboek aan dat ik 'Innerlijke beschouwingen' noemde. Aanvankelijk werden vooral vragen opgeschreven, maar na verloop van tijd verschenen er ook steeds meer formuleringen van ontvangen concepties. Met het uitwerpen van de spirituele leerstellingen en met het innerlijke beschouwen lichtte op momenten ook een helderder gewaarzijn op. Om iets van deze momenten uit te drukken en eventueel over te brengen ben ik vanaf november 2005 een serie gaan schrijven die ik 'Dagboek van de eeuwigheid' noemde. Een Nederlandse dame die ik in de ashram had leren kennen en enkele verslagen uit 'Dagboek van de eeuwigheid' had laten lezen was enthousiast en gaf aan dat ik ze kon publiceren. Dit had ik mezelf als mogelijkheid al voorgehouden en een aantal jaren later zijn deze verslagen ook daadwerkelijk gepubliceerd. De twee eerder genoemde logboeken waren in hun rauwe vorm niet geschikt voor publicatie. 'Innerlijke beschouwingen' zou echter een bron worden voor publicaties in de 'Contemplaties'- en 'Aforismen'-series en 'Spiritueel logboek' voor de serie 'Herinneringen'. Hoewel via de 'Aforismen'-serie gepoogd werd om sneller dan in de 'Contemplaties'-serie door het rauwe materiaal heen te werken kon slechts een klein deel van de inhoud van de logboeken uitgewerkt worden voor publicatie. Het spiritueel logboek en de innerlijke beschouwingen ben ik structureel en regelmatig bij blijven houden, echter 'Dagboek van de eeuwigheid' kreeg na mijn terugkeer naar Nederland nog maar incidenteel aandacht.