Arvindus

Dagboek van de eeuwigheid

De innerlijke lach

  • Titel: Dagboek van de eeuwigheid, De innerlijke lach.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2005, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 200511272.
  • Editie: html, tweede editie.

Inhoud

Amritapuri, 29 november 2005

Enige dagen geleden in de werkruimte was de warmte er als altijd wanneer de zon zijn warme stralen op het ijzeren golfplaten dak werpt. De ventilator schonk verkoeling en de focus op het werk ging verloren in gedachten.

Een hoorspel drong binnen in het bewustzijn en scherpte het gewaarzijn. Buiten krasten enkele kraaien luid, en ze leken opgewonden. Steeds meer opgewonden kraaiengeluiden voegden zich bij het krassende kraaienkoor. De vraag wat hen tot zulk een opwinding bracht lag open. Het antwoord kwam toen de luide climax van opgewonden krassende kraaien gevolgd werd door een zacht, mild en allerschattigst 'miauw'.

Contrast is schoonheid, vreugde, en de innerlijke lach die geen uiting behoeft. Contrast is geen contradictie. Contradictie scheidt en brengt daarmee conflict tot aanzijn. Contrast is de verscheidenheid in de eenheid. Een harmonische uiting van creativiteit die enkel beleefd kan worden wanneer de contradictie in het denken in gewaarzijn tot een einde komt.