Arvindus

Contemplationam

Het adres

  • Titel: Contemplationam, Het adres.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: 2021, Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201007011.
  • Editie: html, eerste editie.

In het zonnestelsel draait de planeet Aarde. De aarde wordt tegenover de hemel geplaatst. De aarde heeft de geaardheid van aardsheid.

Op die aarde ligt het subcontinent Europa. Europa wordt ook wel 'het avondland' genoemd omdat het daar is dat de zon ondergaat. Dus Europa is een plaats van schemer waar het licht wegtrekt en het duister intreedt.

Op dat subcontinent ligt het land Nederland. Zoals de nederwereld de onderwereld betreft waar schimmen verblijven zo kan ook Nederland begrepen worden. Het Koninkrijk der Nederlanden is het schimmenrijk der onderlanden.

In dat land ligt de stad Helmond. Hel-mond is een mond van de hel. Helmond dat is een hellepoort.

In die stad ligt de wijk Brandevoort. Brande-voort is de plaats waar wordt voortgebrand. In Brandevoort brandt het vuur voort.

In die wijk ligt de straat Smidsteeg. Een steeg is een straatje dat wordt geassocieerd met engte, donkerheid en doodlopendheid. En in een smidse worden ijzers gesmeed in vuur. De Smidsteeg is dus een enge, donkere plek waar wordt doodgelopen en waar in vurigheid wordt gesmeed.

Aan die straat ligt een woning met nummer dertien. Dertien wordt gezien als ongeluksgetal en als teken van onheil. De verblijfplaats met nummer dertien is dus onheilspellend.

Waar de hemel wordt tegengesteld, waar het licht plaats maakt voor het duister, waar schimmen verblijven, waar de hel mondt, waar het vuur voort brandt, waar in engte en in het donker doodgelopen in vurigheid wordt gesmeed, waar onheil wordt voorspeld… Wie zal daar durven waren?