Arvindus

Herinneringen

Vertalingen

  • Titel: Herinneringen, Vertalingen.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2020, 2023, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201204182.
  • Editie: html, tweede editie.

Inhoud

§

Tijdens mijn academische filosofiestudie had ik me op bachelor- en masterniveau gespecialiseerd in de filosofie van Martin Heidegger. Ik herkende in zijn filosofie een aantal mystieke elementen en besloot om deze uit te diepen in mijn masterscriptie 'Een Heideggeriaanse mystiek'. Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat Heidegger veel interesse heeft gehad in de mystiek van Meister Eckhart von Hochheim en ook dat Heideggers filosofie veel gelijkenissen vertoont met von Hochheims mystiek. Dit inspireerde me om na het voltooien van mijn academische filosofiestudie kennis te nemen van von Hochheims mystiek. Dit deed ik via hedendaags Duitse vertalingen door Josef Quint van von Hochheims Duitse preken en traktaten, door eerstgenoemde Duits genaamd als 'Deutsche Predigten und Traktate'. Ik was bij deze Duitse versie uitgekomen omdat ik geen Nederlandse vertalingen had kunnen vinden. Daarbij wilde ik de teksten zo origineel als mogelijk lezen, en tevens beoogde ik daarbij mijn Duitse taalvaardigheden te vergroten.

Voorgenoemde elementen waren ook de redenen voor mij om in 2012 te starten met het vertalen van de Duitse preken van von Hochheim. Ik wilde me verdiepen in zijn mystiek, ik wilde mijn Duitse taalvaardigheden vergroten en tevens was ik in de veronderstelling dat er nog geen Nederlandse vertalingen verkrijgbaar waren. Ik noemde deze serie 'Duitse preken' omdat ik me aanvankelijk wilde beperken tot het vertalen van de Duitse preken, beschouwend dat de traktaten altijd nog in een aparte serie vertaald konden worden. De eerstgenoemde vertalingenserie is echter nooit voltooid, enerzijds omdat ik erachter kwam dat er wel degelijk al Nederlandse vertalingen verkrijgbaar waren en anderzijds omdat mijn aandacht zich verplaatste naar andere leringen. Deze serie wordt momenteel niet meer gepubliceerd.

Later, in 2013, nam ik het plan op om onder de serienaam 'Het gospel van Sri Ramakrishna' te starten met Nederlandse vertalingen uit The Gospel of Sri Ramakrishna, wat een Engelse vertaling betrof door Swami Nikhilananda van het origineel dat in Bengali werd geschreven door Mahendranath Gupta. De veronderstelling dat er nog geen Nederlandse vertalingen hiervan verkrijgbaar waren was wederom één van de redenen. Een andere reden was dat ik in mijn leven erg geïnspireerd ben geweest door Sri Ramakrishna via deze Engelse vertaling, en met het ondernemen van deze vertalingen beoogde ik mijn devotionele hart wat op te halen. Toen ik er later achter kwam dat er kritiek was op de wat vrije Engelse vertaling door Swami Nikhilananda en dat er ook meer letterlijke Engelse vertalingen beschikbaar waren ben ik aan mijn eigen Nederlandse vertalingen gaan twijfelen. En ook hier gold dat mijn aandacht verschoof naar andere leringen. Toen na tien jaar nog minder dan een kwart van 'Het gospel van Sri Ramakrishna' was vertaald heb ik het project neergelegd en uit publicatie gehaald.