Arvindus

Aforismen

Spirituele statussen worden niet geïndiceerd door materiële statussen

Spirituele statussen worden niet geïndiceerd door materiële statussen maar door hoe met die laatste wordt omgegaan

Materieel succes wordt vaak beschouwd als een indicatie van spiritueel succes, en materiële mislukking als een indicatie van spirituele mislukking. In realiteit echter zijn voorgenoemde niet causaal gerelateerd. Er zijn spiritueel slagende alsook falende mensen materieel slagend alsook falend. Materiële statussen indiceren niets over spirituele statussen.

Wat spirituele statussen echter indiceert is hoe met materiële statussen wordt omgegaan. Gelijkmoedigheid en bescheidenheid bij materieel succes en gelijkmoedigheid en zelfwaardigheid bij materiële mislukking duidt spiritueel succes aan, terwijl uitbundigheid en zelfglorificatie bij materieel succes en depressie en zelfminachting bij materiële mislukking spirituele mislukking indiceren.