Arvindus

Tijdloze wijsheid

Tripliciteiten in de mens

 • Titel: Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2013, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 201308291.
 • Editie: html, tweede editie.

Inleiding

In deze contemplatie zullen de voornaamste tripliciteiten in de mens worden voorgesteld en benoemd. Om deze echter in een ruimer perspectief te kunnen plaatsen zal gestart worden met enige overwegingen over een meer primaire tripliciteit.

Eenheid, dualiteit en tripliciteit

De wijsheidsleer van Alice Bailey gaat uit van de eenheid van een aan alles ten grondslag liggend grenzeloos, onveranderlijk en ongemanifesteerd principe.1 Dit ene principe is onuitdrukbaar maar in de wijsheidsleer wordt eraan geïnfereerd met termen als bijvoorbeeld 'Absolute Realiteit' of 'het ene Leven'. Dit ene principe wordt in figuur 1 gesymboliseerd met een transparante ruit.

Het ene principe

Figuur 1.

Dit als eenheid ongemanifesteerde onkenbare principe wordt in manifestatie gekend als een dualiteit.2 Deze dualiteit betreft dan geest en materie, vaderprincipe en moederprincipe of leven en vorm. Deze dualiteit wordt in figuur 2 gesymboliseerd als een witte en een zwarte driehoek van een gepolariseerde ruit. Hierbij symboliseert de witte driehoek geest en de zwarte driehoek materie.

Dualiteit van geest en materie

Figuur 2.

Wanneer de twee duale aspecten niet worden herleid naar hun eenheid maar worden samengebracht zonder zichzelf als dualiteit te verliezen dan komt een derde aspect tot aanzijn.3 Dit derde aspect betreft binnen de voorgenoemde dualiteiten dan bewustzijn, zoonprincipe of realisatie.4 Dit samenbrengen van de dualiteit welke een derde aspect tot aanzijn brengt wordt in figuur 3 gesymboliseerd met een witte en een zwarte driehoek die elkaar overlappen, waarmee zij een grijze zeshoek doen ontstaan.

Tripliciteit van geest, bewustzijn en materie

Figuur 3.

Tripliciteit gesymboliseerd in de kleuren van de guṇa's

In beschouwing nemend dat de drie guṇa's uit het Hindoeïsme bovenstaande tripliciteit reflecteren kan de symboliek nauwkeuriger uitgewerkt worden door de kleuren van de guṇa's (wit, rood en zwart)5 toe te passen op figuur 3. Dit zien we in figuur 4. De driehoek in de kleur wit (corresponderend met sattva) symboliseert geest. De driehoek in de kleur zwart (corresponderend met tamas) symboliseert materie. De zeshoek in de kleur rood (corresponderend met rajas) heeft zijn plaats daar waar de driehoeken van geest en materie zich met elkaar verenigen en symboliseert als zodanig bewustzijn. Deze tripliciteit is vervat binnen een kader in de kleur goud (corresponderend met nirguṇa) welk als zodanig het ene ongemanifesteerde principe symboliseert.

Tripliciteit gesymboliseerd in de kleuren van de guṇas

Figuur 4.

Tripliciteit gesymboliseerd in de kleuren van de drie aspectstralen

De drie aspectstralen uit de wijsheidsleringen van Alice Bailey worden daarin als de drie hoofdstralen van de zeven stralen gethematiseerd.6 Deze drie aspectstralen kunnen ook beschouwd worden als weerspiegelingen van de primaire tripliciteit. Ook in de leringen van The Summit Lighthouse van Elisabeth Claire Prophet nemen de zeven stralen een belangrijke plaats in, maar onder andere in toekenning van kleuren stemmen de leringen van Alice Bailey en die van The Summit Lighthouse niet overeen. In deze paragraaf zal een bewerking van de mondeling en visueel overgebrachte leringen over straalkleuren van Frank de Badrihayé gegeven worden. Deze bewerkte straalkleuren zien we toegepast op de primaire tripliciteit in figuur 5. De driehoek in de kleur blauw (corresponderend met de eerste straal van wil of macht) symboliseert geest. De driehoek in de kleur geel (corresponderend met de derde straal van actieve intelligentie) symboliseert materie. En de zeshoek in de kleur roze (corresponderend met de tweede straal van liefde-wijsheid) symboliseert bewustzijn.

Tripliciteit gesymboliseerd in de kleuren van de drie aspectstralen

Figuur 5.

Tripliciteiten in de mens

De bovengenoemde tripliciteit van polair tegengestelde aspecten met hun door vereniging voortgebrachte aspect van balans is terug te vinden in alle vormen van manifestatie. In het zonnestelsel bijvoorbeeld wordt deze tripliciteit teruggevonden in die van geest, ziel en materie. In het atoom herkennen we de tripliciteit in het proton, het neutron en het elektron. En in de mens is deze tripliciteit aanwezig als geest, ziel en lichaam, of als de zogenoemde monade, het ego en de persoonlijkheid.7 Figuren 3, 4 en 5 kunnen dan ook symbool staan voor de drievoudige mens.

Ieder aspect van de menselijke tripiciteit kan volgens de wijsheidsleer van Alice Bailey ook weer onderverdeeld worden in een tripliciteit. De monade of pure geest wordt geacht te bestaan uit wil of macht, liefde-wijsheid en actieve intelligentie.8 Het ego of de ziel wordt vervolgens geacht te bestaan uit spirituele wil, intuïtie en hoger of abstract denken.9 In Oosterse termen worden deze drie ook wel 'ātma, buddhi en buddhi-manas' genoemd. De persoonlijkheid tenslotte wordt geacht te bestaan uit het lager of concreet denken ofwel het mentaal lichaam (met de corresponderende Oosterse term 'kāma-manas'), het emotioneel of astraal lichaam en het fysiek lichaam (bestaande uit het grofstoffelijk en het fijnstoffelijk of etherisch lichaam).10 Al deze tripliciteiten of drievouden kunnen beschouwd worden als reflecties van de grote tripliciteit van geest, bewustzijn en materie.

De drie tripliciteiten van de mens kunnen schematisch worden weergegeven als in figuur 6. Om de verbanden en reflecties van tripliciteiten aan te geven zijn dezelfde kleuren gebruikt als in de vorige paragraaf.

Monade / Geest Wil / Macht
Liefde-Wijsheid
Actieve Intelligentie
Ego / Ziel Ātma / Spirituele Wil
Buddhi / Intuïtie
Buddhi-Manas / Hoger of Abstract Denken
Persoonlijkheid / Lichaam Kāma-Manas / Lager of Concreet Denken / Mentaal Lichaam
Emotioneel Lichaam / Astraal Lichaam
Grofstoffelijk Lichaam en Fijnstoffelijk of Etherisch Lichaam

Figuur 6.

Met figuur 6 vinden we dan tevens de voleinding van onze korte contemplatie op de voornaamste tripliciteiten in de mens.

Noten
 1. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 3. "There is one Boundless Immutable Principle; one Absolute Reality which, antecedes all manifested conditioned Being. It is beyond the range and reach of any human thought or expression."
 2. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 8. "This duality which is seen when objectivity is present and which disappears when the form aspect vanishes is covered by many terms, of which for the sake of clarity, the most usual might be here listed:
  Spirit Matter
  Life Form
  Father Mother
  Positive Negative
  Darkness Light"
 3. Ibidem, p. 8. "The second postulate grows out of the first and states that the one Life, manifesting through matter, produces a third factor which is consciousness."
 4. A Treatise on Cosmic Fire, p. 243-244. "Consciousness expresses that which might be regarded as the middle point in manifestation. It does not involve entirely the pole of Spirit. It is produced by the union of the two poles, and the process of interplay and of adaptation that necessarily ensues. It might be tabulated as follows, in an effort to clarify by visualisation:
  First Pole The Point of Union Second Pole
  First Logos Second Logos Third Logos.
  Mahadeva Vishnu Brahma.
  Will Wisdom-Love Active Intelligence.
  Spirit Consciousness Matter.
  Father Son Mother.
  Monad Ego Personality.
  The Self The relation between The Not-Self.
  The Knower Knowledge The Known.
  Life Realisation Form."
 5. Sri Ramakrishna, in: Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume II, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai, p. 769. "The scriptures describe sattva as white, rajas as red, and tamas as black."
 6. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 358-359. "The seven Rays can be divided into the three Rays of Aspect and the four Rays of Attribute, as follows:
  Rays of Aspect
  1. The Ray of Will, or Power.
  2. The Ray of Love-Wisdom.
  3. The Ray of Activity or Adaptability.
  Rays of Attribute
  4. The Ray of Harmony, Beauty, Art, or Unity.
  5. The Ray of Concrete Knowledge or Science.
  6. The Ray of Abstract Idealism or Devotion.
  7. The Ray of Ceremonial Magic, or Law."
 7. A Treatise on Cosmic Fire, p. 4-5. "These three aspects of the Whole are present in every form.
  a. The solar system is triple, manifesting through the three above mentioned.
  b. A human being is equally triple, manifesting as Spirit, Soul and Body, or Monad, Ego and Personality.
  c. The atom of the scientist is also triple, being composed of a positive nucleus, the negative electrons, and the totality of the outer manifestation, the result of the relation of the other two."
 8. Letters on Occult Meditation, p. 0. "I. The Monad, or pure Spirit, the Father in Heaven.
  This aspect reflects the three aspects of the Godhead:
  1. Will or Power The Father.
  2. Love-wisdom The Son.
  3. Active Intelligence The Holy Spirit.
 9. Ibidem. "II. The Ego, Higher Self, or Individuality.
  This aspect is potentially :—
  1. Spiritual Will Atma
  2. Intuition Buddic, Love-Wisdom, the Christ principle.
  3. Higher or abstract Mind Higher Manas."
 10. Ibidem. "III.The Personality, or lower self, physical plane man.
  This aspect is also threefold
  1.A mental body lower manas.
  2.An emotional body astral body.
  3.A physical body the dense physical and the etheric body."
Bibliografie
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume II, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai.