Arvindus

Aforismen

Armoede is een ondeugd

  • Titel: Aforismen, Armoede is een ondeugd.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2015, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201505012.
  • Editie: html, eerste editie.
  • Origineel: Aphorisms, Poverty is a Vice, Index: 201505011.

Armoede is een ondeugd, van de rijken

In de hedendaagse maatschappij wordt aangenomen dat keuze de oorzaak van alle levensgebeurtenissen is. Nauwkeuriger wordt iemands individuele keuze aangenomen de oorzaak te zijn van alle individuele levensgebeurtenissen. Als zodanig neigt armoede ertoe behandeld te worden, vooral door rijke individuen, als zijnde veroorzaakt door ondeugdzame individuele keuzes. Er is waarheid in het zien van armoede als ondeugdzaam en er is ook waarheid in het zien van armoede als veroorzaakt door ondeugdzame keuzes. Echter de ondeugdzaamheid van armoede is vooral gelokaliseerd in de keuzes van de rijken die weigeren om hun rijkdom te delen, en niet zozeer in de armen die nauwelijks een andere keuze hebben dan hun armoede te ondergaan.