Arvindus

Contemplaties

Slapen en dood: een korte schets met tekeningen

  • Voor Ria
  • Titel: Contemplaties, Slapen en dood: een korte schets met tekeningen.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2015, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201508161.
  • Editie: html, eerste editie.

Overzicht van de lichamen en draden

Overzicht van de Lichamen en Draden.

Figuur 1.

De levensdraad ontspringt aan de geest en is verankert in het hart van ieder lichaam.

De bewustzijnsdraad ontspringt aan de ziel en is verankert in het hoofd van ieder lichaam.

De slaap

Tijdens de slaap worden we actief op hogere gebieden. Als dit in het fysiek brein wordt geregistreerd herinneren we ons na ontwaken die activiteit als een droom.

Waken: Activiteit in het fysiek lichaam.

Waken: Activiteit in het fysiek lichaam.

Figuur 2.

Slapen: Activiteit in het etherisch lichaam. Het fysiek lichaam rust en registreert.

Slapen: Activiteit in het etherisch lichaam.

Figuur 3.

Slapen: Activiteit in het emotielichaam. Het fysiek en etherisch lichaam rusten en registreren.

Slapen: Activiteit in het emotie lichaam.

Figuur 4.

Slapen: Activiteit in het mentaal lichaam. Het fysiek, etherisch en emotielichaam rusten en registreren.

Slapen: Activiteit in het mentaal lichaam.

Figuur 5.

Slapen: Activiteit van de ziel. De lichamen rusten en registreren.

Slapen: Activiteit van de ziel.

Figuur 6.

Registratie van activiteit op hogere gebieden vindt niet altijd plaats. Zonder breinregistratie herinneren we ons na het ontwaken geen dromen. Vaak is er een gedeeltelijke breinregistratie en herinneren we ons droomflarden. Hoe hoger het gebied is waarop we tijdens de slaap actief zijn hoe moeilijker het is voor het fysiek brein om dit te registreren. Maar hoe verfijnder het brein is hoe gemakkelijker registratie plaats vindt. Wanneer geen registratie plaats vindt is de bewustzijnsdraad ingetrokken. Zie het voorbeeld hieronder.

Slapen: Activiteit in het emotielichaam. Het fysiek en etherisch lichaam rusten zonder registratie. De bewustzijnsdraad is ingetrokken tot het emotielichaam.

Slapen: Activiteit in het emotie lichaam zonder registratie.

Figuur 7.

Type dromen

Breinactiviteit

Het fysiek brein wordt in beweging gezet door de hogere lichamen maar heeft ook een activiteit van zichzelf. Registratie van deze activiteit tijdens slaap wordt na ontwaken herinnerd als een droom.

Breinactiviteit.

Figuur 8.

Activiteit in het etherisch lichaam

Registratie van activiteit in het etherisch lichaam komt minder vaak voor omdat het etherisch lichaam tijdens de slaap meestal ook in rust is. Alleen direct na het in slaap vallen is er even activiteit in dit lichaam.

Activiteit in het Etherisch Lichaam.

Figuur 9.

Activiteit in het emotielichaam

Registratie van activiteit in het emotielichaam is het meest veelvuldig omdat de meeste mensen emotie gepolariseerd zijn. Deze droom kan de registratie zijn van eigen activiteit op het emotiegebied of van de waarneming van de activiteit van anderen.

Activiteit in het emotie Lichaam.

Figuur 10.

Activiteit in het mentaal lichaam

Registratie van activiteit in het mentaal lichaam wordt herinnerd als een symbolische droom met een bepaalde betekenis. Dit type droom is minder veelvuldig dan de droom van het emotielichaam.

Activiteit in het emotie Lichaam.

Figuur 11.

Activiteit van de ziel

Registratie van activiteit van de ziel komt doorgaans alleen voor bij hen die enige mate van contact met hun ziel hebben gevestigd. In dit type droom staat niet de dromer zelf centraal maar zijn dienstbaarheid aan het spirituele plan.

Activiteit van de Ziel.

Figuur 12.

De dood

Tijdens de slaap kan de bewustzijnsdraad ingetrokken worden. Bij de dood gebeurt dit altijd. Tijdens de slaap blijft de levensdraad altijd verankert in het hart maar bij de dood wordt ook de levensdraad ingetrokken.

Leven: De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn verankerd in het fysiek lichaam.

Leven: De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn verankerd in het fysiek lichaam.

Figuur 13.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in het etherisch lichaam. Hierin verblijft men nog enige tijd. Het fysiek lichaam is afgelegd en valt uiteen.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in het etherisch lichaam.

Figuur 14.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in het emotielichaam. Hierin verblijft men nog enige tijd. Het fysiek en etherisch lichaam zijn afgelegd en vallen uiteen.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in het emotie lichaam.

Figuur 15.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in het mentaal lichaam. Hierin verblijft men nog enige tijd. Het fysiek, etherisch en emotielichaam zijn afgelegd en vallen uiteen.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in het mentaal lichaam.

Figuur 16.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in de ziel. Als ziel verblijft men nog enige tijd. Het fysiek, etherisch, emotie en mentaal lichaam zijn afgelegd en vallen uiteen. De bewustzijnsdraad rust in zijn oorsprong. De levensdraad wordt niet verder ingetrokken. De bewustzijnsdraad en levensdraad worden opnieuw uitgeworpen wanneer het tijd is om opnieuw te incarneren.

Dood. De bewustzijnsdraad en levensdraad zijn ingetrokken in de ziel.

Figuur 17.

Ontmoetingen tijdens de slaap

Op het gebied waar men tijdens de slaap actief is kunnen verschillende typen van ontmoetingen plaats vinden.

Etherisch gebied

Ontmoetingen op etherisch gebied tijdens de slaap komen wellicht minder vaak voor omdat na het inslapen het etherisch lichaam ook snel ten ruste wordt gelegd. Niettemin zijn er mogelijkheden op ontmoetingen.

Op etherisch gebied kan men tijdens de slaap wakende mensen ontmoeten. Zij zullen zich meestal niet bewust zijn van deze ontmoeting.

Op etherisch gebied kan men tijdens de slaap wakende mensen ontmoeten.

Figuur 18.

Op etherisch gebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op etherisch gebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten.

Figuur 19.

Op etherisch gebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die hun etherisch lichaam nog niet hebben afgelegd. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op etherisch gebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die hun etherisch lichaam nog niet hebben afgelegd.

Figuur 20.

Emotiegebied

Ontmoetingen op emotiegebied tijdens de slaap komen vaak voor
omdat de meerderheid van de mensen tijdens de slaap hier actief is.

Op emotiegebied kan men tijdens de slaap mogelijk wakende mensen ontmoeten. Zij zullen zich dan meestal niet bewust zijn van deze ontmoeting.

Op emotie gebied kan men tijdens de slaap mogelijk wakende mensen ontmoeten.

Figuur 21.

Op emotiegebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op emotie gebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten.

Figuur 22.

Op emotiegebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die hun emotielichaam nog niet hebben afgelegd. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op emotie gebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die hun emotie lichaam nog niet hebben afgelegd.

Figuur 23.

Op emotiegebied kan men tijdens de slaap personages ontmoeten die zelf of door anderen in emotionele stof zijn geschapen. Dit kunnen ook beelden van bekenden zijn. Dit zijn dan echter niet de bezielde bekenden zelf.

Op emotie gebied kan men tijdens de slaap personages ontmoeten die zelf of door anderen in emotionele stof zijn geschapen.

Figuur 24.

Mentaal gebied

Ontmoetingen op mentaal gebied tijdens de slaap zijn ook mogelijk.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap mogelijk wakende mensen ontmoeten. Zij zullen zich dan meestal niet bewust zijn van deze ontmoeting.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap mogelijk wakende mensen ontmoeten.

Figuur 25.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten.

Figuur 26.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die hun mentaal lichaam nog niet hebben afgelegd. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die hun mentaal lichaam nog niet hebben afgelegd.

Figuur 27.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap personages ontmoeten die zelf of door anderen in mentale stof zijn geschapen. Dit kunnen ook beelden van bekenden zijn. Dit zijn dan echter niet de bezielde bekenden zelf.

Op mentaal gebied kan men tijdens de slaap personages ontmoeten die zelf of door anderen in mentale stof zijn geschapen.

Figuur 28.

Zielengebied

Ontmoetingen op zielengebied kunnen plaats vinden wanneer enige mate van contact met de eigen ziel is gevestigd.

Op zielengebied kan men tijdens de slaap mogelijk wakende mensen ontmoeten. Zij zullen zich dan meestal niet bewust zijn van deze ontmoeting.

Op zielengebied kan men tijdens de slaap mogelijk wakende mensen ontmoeten.

Figuur 29.

Op zielengebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op zielengebied kan men tijdens de slaap andere slapende mensen ontmoeten.

Figuur 30.

Op zielengebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die al hun lichamen hebben afgelegd. Zij kunnen zich mogelijk bewust zijn van deze ontmoeting.

Op zielengebied kan men tijdens de slaap overledenen ontmoeten die al hun lichamen hebben afgelegd.

Figuur 31.

Op het gebied van de ziel kan geen ontmoeting plaats vinden met onbezielde vormen die zelf of door anderen zijn gemaakt. Immers op zielengebied is alles ziel.

Met name op zielengebied zijn ook echte ontmoetingen met engelen en heiligen mogelijk. Op de niveaus van de lichamen zijn zulke ontmoetingen meestal onbezielde reflecties zoals omschreven.

Op etherisch gebied is geen melding gemaakt van ontmoetingen met etherische onbezielde vormen die zelf of door anderen zijn gemaakt. Theoretisch is dit wel mogelijk echter de meeste mensen zijn niet in staat om zulke complexe etherische vormen te maken.

Voorspellende dromen

Bij voorspellende dromen wordt op de hogere gebieden waargenomen wat bezig is om zich in fysieke stof te kleden maar zich op het fysieke gebied nog niet heeft gemanifesteerd.