Arvindus

Contemplaties

Bewustzijn en de draden: een korte schets met tekeningen

  • Voor Ria
  • Titel: Contemplaties, Bewustzijn en de draden: een korte schets met tekeningen.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2015, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201509041.
  • Editie: html, tweede editie.

Bewustzijn

Bewustzijn is een aspect van de ziel. Zoals de ziel tussen geest en lichaam staat, zo staat bewustzijn tussen leven en materie.

Ziel, geest, lichaam, bewustzijn, leven, materie

Figuur 1.

Anders gezegd: Wanneer geest of leven zich met het lichaam of materie mengt ontstaat de ziel of bewustzijn.

Geest / leven, lichaam / materie, ziel / bewustzijn

Figuur 2.

Verschillende typen bewustzijn

Er kunnen grofweg drie typen bewustzijn onderscheiden worden.

Het eerste type bewustzijn kan 'collectief bewustzijn' of 'gezamenlijk bewustzijn' genoemd worden. Dit is onder andere het bewustzijn van een dier. Alle dieren delen één en dezelfde ziel met hun eigen soortgenoten. Daarom reageren ze ook hetzelfde op situaties.

Collectief of gezamenlijk bewustzijn

Figuur 3.

Het tweede type bewustzijn kan 'individueel bewustzijn' of 'zelfbewustzijn' genoemd worden. Dit is het bewustzijn van een mens. Ieder mens heeft een eigen individuele ziel die zich in zekere zin van andere zielen onderscheidt.

Individueel of zelfbewustzijn

Figuur 4.

Het derde type bewustzijn kan 'groepsbewustzijn' genoemd worden. Dit is het bewustzijn van een heilige. Een heilige heeft een individueel bewustzijn dat echter niet is afgescheiden maar dat deel uitmaakt van een groep van dezelfde soort bewustzijnen.

Groepsbewustzijn

Figuur 5.

Er is ook nog een vierde type 'bewustzijn'. Dit kan 'godsbewustzijn' worden genoemd. Dit is het bewustzijn van de Meester Die zelfs de ziel is overstegen en geheel één is met de ene geest. Omdat hier de ziel is overstegen kan dit niet echt 'bewustzijn' worden genoemd maar is de term 'zijn' passender.

Godsbewustzijn

Figuur 6.

De draden

Een draad kan hier begrepen worden als een verbinding tussen verschillende gebieden of principes. Er zijn vier van deze draden, namelijk de bewustzijnsdraad, de levensdraad, de scheppingsdraad en de regenboogbrug. Die laatste bestaat uit twee delen.

De bewustzijnsdraad daalt vanuit de ziel neer in het grofstoffelijk lichaam waarbij hij het mentaal of denklichaam, het astraal of emotielichaam en het etherisch of fijnstoffelijk lichaam passeert of aandoet.

Bewustzijnsdraad

Figuur 7.

Er is ook een levensdraad. Die daalt vanuit de geest neer in het grofstoffelijk lichaam. Dieren hebben alleen een levensdraad en een bewustzijnsdraad.

Bewustzijnsdraad en levensdraad

Figuur 8.

Mensen hebben een levens- en bewustzijnsdraad maar weven zelf ook draden omhoog. Eerst wordt er een draad tussen het grofstoffelijk, het etherisch, het emotie- en het denklichaam geweven. Dit wordt 'de scheppingsdraad' genoemd. Als deze draad is afgerond is de mens als persoonlijkheid een samenhangend geheel.

Bewustzijnsdraad, levensdraad en scheppingsdraad

Figuur 9.

Na de scheppingsdraad weeft de mens een draad tussen het denklichaam en de ziel. Dit wordt technisch 'het eerste deel van de regenboogbrug' genoemd. Wanneer deze draad is afgerond dan is de mens één met zijn ziel en een heilige.

Bewustzijnsdraad, levensdraad, scheppingsdraad en eerste deel van de regenboogbrug

Figuur 10.

De heilige tenslotte weeft nog een draad omhoog van de ziel naar de geest. Dit wordt technisch 'het tweede deel van de regenboogbrug' genoemd. Wanneer deze draad is afgerond dan is de heilige één met de ene geest en een Meester.

Bewustzijnsdraad, levensdraad, scheppingsdraad en eerste en tweede deel van de regenboogbrug

Figuur 11.