Arvindus

Actualiteiten

PSV-supporters en VVD-supporters

  • Titel: Actualiteiten, PSV-supporters en VVD-supporters.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2016, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201603181.
  • Editie: html, eerste editie.

§

Op 16 maart 2016 kwam in het nieuws dat PSV-supporters op een terras in Madrid zich voorafgaand aan de wedstrijd tussen Atlético Madrid en PSV Eindhoven van 15 maart 2016 misdroegen door Roma bedelaarsters te vernederen. Het bericht werd ondersteund met videobeelden. Drie op de beelden zichtbare handelingen werden in het nieuws als misdraging en vernedering voor de Roma bedelaarsters gekenmerkt. Ten eerste werd de bedelaarsters kleingeld toegeworpen. Ten tweede werden bedelaarsters gevraagd zich op te drukken voor kleingeld. En ten derde werd een briefje van vijf euro voor de neus van een bedelaarster verbrand. Dat deze handelingen gekenmerkt kunnen worden als vernederend en als misdraging wordt hier niet ter discussie gesteld. Ook enkele politieke leiders uit verschillende landen die zich uitspraken over de snel en massaal verspreidde beelden stelden dit niet ter discussie. Recep Tayyip Erdoğan, president van Turkije, sprak schande van deze daden van Westerlingen en ook de Spaanse premier Mariano Rajoy Brey vond de handelingen barbaars. Die laatste oriënteerde zich zelfs op vervolging van de daders van de handelingen. Als reactie hierop liet dan ook de Nederlandse minister-president Mark Rutte zich niet onbetuigd. Deze sprak tegenover zijn Spaanse collega namelijk ook zijn afschuw uit.

Dat Mark Rutte zijn afschuw uitsprak over de boven genoemde handelingen mag echter 'opmerkelijk' worden genoemd. Immers onder zijn VVD-kabinet zijn zeer vergelijkbare handelingen verordend in de Participatiewet die in 2015 in werking is getreden. In die wet worden gemeenten verordend om bijstand te verlenen aan personen hier te lande die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Dat deze bijstand karig is om in Nederland goed van rond te komen is algemeen bekend. En dat zij tevens niet in verhouding staat tot het inkomen en de financiële draagkracht van hen die deze wet verordenen en steunen behoeft ook geen discussie. In zekere zin wordt middels de Participatiewet behoeftige bijstandsgerechtigden dan ook door meer vermogenden kleingeld toegeworpen.

En voor dit kleingeld worden gemeenten dan verder verordend in de Participatiewet om een tegenprestatie op te dragen. Dat een dergelijke tegenprestatie ook al vóór de invoering van de Participatiewet verder kon gaan dan het alreeds vernederend ervaren papierprikken hebben gemeenten als Rotterdam en Gilze en Rijen bewezen. Daar werden bijstandsgerechtigden namelijk verplicht om te korfballen of te hardlopen. Hier wordt door VVD-supporters dus hetzelfde principe gehanteerd als dat van de PSV-supporters die bedelaarsters voor wat kleingeld lieten opdrukken. De argumentatie dat het korfballen en hardlopen in het kader staan van het verkrijgen van arbeidsfitheid gaat alleen op wanneer erkend wordt dat het opdrukken van de bedelaarsters in dat zelfde kader bezien kan worden.

Onder deze vernederende verordeningen zien bijstandsgerechtigden tegelijkertijd dat gemeenten verder verordend worden om voorzieningen aan te bieden gericht op arbeidsinschakeling. En onder die verordening worden door gemeenten dan miljoenen gepompt in veelal zinloze reïntegratieprojecten die tot niets leiden. Zo zien bijstandsgerechtigden het geld dat zij in hun armoede goed hadden kunnen gebruiken vlak voor hun neus in rook op gaan, precies zoals de bedelaarsters op het terras in Madrid het papiergeld van een PSV-supporter voor hun neus in rook zagen opgaan.

Nu wordt van Mark Rutte en van de VVD-supporters hier niet gevraagd om het gedrag van de PSV-supporters goed te keuren. In tegendeel. Wat hier echter wel gevraagd wordt is enige mate van consequentie. Indien de verordeningen in de Participatiewet worden toegejuicht dan moeten de handelingen van PSV-supporters niet minder luid worden toegejuicht. Maar indien die handelingen worden verafschuwd dan mag verwacht worden dat de verordeningen in de Participatiewet evengoed worden verafschuwd. Immers de principes zijn exact dezelfde. Wie daar niet consequent in is kan als principeloos en hypocriet worden beschouwd. En dat is óók te verafschuwen.

Bibliografie
  • Participatiewet, 1 juli 2016.