Arvindus

Contemplaties

Toon Goede Wil

 • Voor het project 'Toon Goede Wil'
 • Titel: Contemplaties, Toon Goede Wil.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2017, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 201706011.
 • Editie: html, eerste editie.

Inleiding

'Toon Goede Wil' is een ethisch en artistiek maatschappelijk project.

Het primaire doel van het project is het oproepen tot het tonen van goede wil. Het secundaire doel is het door deze oproep daadwerkelijk verspreiden van goede wil.

Het middel dat wordt ingezet om deze doelen te bereiken betreft de verspreiding van een logo dat door zijn mondiale symboliek door iedereen herkend kan worden als een oproep om goede wil te tonen.

Visie

De visie waarop het project is gebaseerd hanteert de volgende vooronderstellingen:

 1. Bij het waarnemen van herkende symbolen wordt bewust of onbewust de associatie gelegd met datgene wat zij symboliseren.
 2. Veelvuldige waarneming van herkende symbolen vestigt en versterkt de notie van hetgeen zij symboliseren in het bewustzijn en het onderbewustzijn.
 3. De aard van innerlijke noties is van invloed op de aard van uiterlijke handelingen.
 4. De symbolen van het hart en het gebodsbord worden door de meeste mensen in hun betekenis goed herkend.

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat door het veelvuldig waarnemen van het projectlogo de notie van goede wil tonen bij de meeste mensen gevestigd en versterkt wordt in het bewustzijn en het onderbewustzijn waardoor in handelingen ook meer goede wil getoond zal worden.

Belang

Het project heeft in zijn algemeenheid een ethisch en een artistiek maatschappelijk belang.

Het ethisch maatschappelijk belang is erin gelegen dat door de verspreiding van het logo wordt opgeroepen tot het tonen van goede wil. Een maatschappij die deze ethische norm voert wordt leefbaar.

Het artistiek maatschappelijk belang is erin gelegen dat door de verspreiding van het logo een artistiek werk wordt gerealiseerd. En ook een maatschappij waarin artisticiteit wordt gerealiseerd wordt leefbaar.

Een bijzonder belang is voor veel rechtspersonen erin gelegen dat met een lage investering van tijd, energie en financiële middelen een hoog rendement behaald kan worden.

Individuen laten met deelname op eenvoudige wijze aan hun medemensen zien dat zij van goede wil zijn en roepen tegelijkertijd die medemensen daar ook toe op. Publieke organisaties kunnen hun rendement onder andere vinden in de realisatie van een project dat zich zowel ethisch als artistiek uitbetaalt en wat uiteindelijk resulteert in een grotere leefbaarheid in hun domein. Verenigingen, stichtingen en religieuze genootschappen kunnen met deelname hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. En commerciële partijen kunnen middels een kleine investering een goede winstmarge realiseren op de verkoop van producten die het logo dragen.

Het logo is mondiaal herkenbaar. Het betreft een gebodsbord met een hart in de kleur rood (of wit). Zowel het hart als het gebodsbord worden mondiaal herkend. Het hart staat voor goede wil. Een gebodsbord gebiedt. Een gebodsbord dat een hart toont gebiedt om goede wil te tonen.

Het logo zegt dus; 'geboden goede wil te tonen' ofwel 'toon goede wil'.

Goede wil

Goede wil wordt in dit project gedefinieerd als 'de willigheid tot handelen in overeenstemming met de erkenning van de gemeenschappelijke uniciteit van alle levensvormen'.

De erkenning van de gemeenschappelijke uniciteit van alle levensvormen bevat de erkenning dat ieder mens uniek is en dat die uniciteit datgene is wat alle mensen met elkaar gemeen hebben. In die erkenning is ook de erkenning gelegen dat alle mensen ondanks of juist dankzij hun verschillen gelijkwaardig zijn. Goede wil kan dan ook door iedereen aan iedereen getoond worden, onafhankelijk van iemands eigenheid zoals zijn / haar sekse, ras, nationaliteit en seksuele, politieke en religieuze voorkeuren.

Deelname

Voor deelname richt het project zich in zijn algemeenheid op alle typen rechtspersonen. Individuen, niet-commerciële en commerciële partijen worden allemaal uitgenodigd om deel te nemen.

Deelname vindt eenvoudigweg plaats door het logo van het project op een drager te voeren. Dit kan bijvoorbeeld voor individuen een kledingstuk of een autosticker zijn en voor horecagelegenheden een raamsticker. Gemeenten kunnen denken aan het plaatsen van borden met het logo en commerciële partijen aan het op de markt brengen van kledingartikelen met het logo.

Grafische weergave

Hieronder volgen twee mogelijke grafische weergaven van het logo.

Logo Toon Goede Wil

Afbeelding 1.

Logo Toon Goede Wil

Afbeelding 2.