Arvindus

Contemplaties

Het visionaire artistieke oog-perspectief

§

In 'The Artistic Eye Perspective' [in het Nederlands 'Het artistieke oog-perspectief'] werden een meer pakkende en authentieke compositie en afgrenzing van tweedimensionale visuele kunstwerken gepresenteerd.1 Deze compositie en afgrenzing werden gebaseerd op het natuurlijke zicht van de fysieke ogen. De twee ogen geven twee horizontale ovale onscherpe zichten welke in hun overlapping resulteren in een circulair scherp zicht in het centrum. Dit is weergegeven in figuur 1.

Het artistieke oog-perspectief

Figuur 1.

Boven werden de ogen genoemd als zijnde fysiek en de zichten die ze leveren werden genoemd als horizontaal zijnde. Dit is van belang. Dat de besproken ogen fysiek zijn betekent dat ze zichten leveren van het fysieke gebied. Nu werd in eerdere contemplaties naar voren gebracht dat in symboliek horizontale lijnen differentiaties symboliseren binnen één specifiek gebied terwijl verticale lijnen differentiaties symboliseren van verschillende gebieden zelf.2, 3 Dus wanneer het fysieke gebied beschouwd wordt als een gebied van symboliek waarin archetypen gesymboliseerd worden (het Platonistische denken) kan de horizontaliteit van het zicht van het fysieke gebied beschouwd worden als symboliserend wat het in werkelijkheid levert; een zicht van differentiaties op het ene en het zelfde fysieke gebied.

Tot zover werden de twee fysieke ogen hier besproken. Echter de tijdloze wijsheid noemt ook een derde (niet-fysiek) oog.4 Dit derde oog is latent in de gemiddelde mens maar ontwikkelt zich samen met zijn spirituele ontwikkeling. En dit derde oog levert wanneer ontwikkeld zichten op meer archetypische gebieden. Dit derde oog wordt gedacht te zijn geplaatst tussen de wenkbrauwen.5 Interessant om hier te vermelden is dat vaak in Hindoeïstische afbeeldingen van goden, zoals bijvoorbeeld Shiva, dit derde oog tussen de wenkbrauwen en verticaal wordt weergegeven.

Dat de spiritueel gevorderde mens nu het derde oog kan ontwikkelen en daarmee een visioen van rijken hoger dan het fysieke betekent dat spiritueel gevorderde kunstenaars hetzelfde kunnen ontwikkelen. Een spiritueel gevorderde kunstenaar, een visionaire kunstenaar, kan zijn zichten in hogere rijken visualiseren in fysieke tweedimensionale kunst. Maar aangezien de gevisualiseerde afbeelding dan een fysieke vertaling of symbolisering is van wat gezien is op een hoger en ander gebied is een compositie zoals in figuur 2 meer authentiek om te gebruiken.

In dat figuur is de grens van het kunstwerk ovaal gevormd naar het zichtbereik van één menselijk oog. Het ovaal is verticaal geplaatst want in visionaire zichten worden uitzichten gezien van rijken die verschillen van het fysieke, waarin het zicht wordt gevisualiseerd. Aldus is het hart van de vorm geplaatst in het bovenste gedeelte. Dit is zo omdat het derde oog een zicht geeft in de hogere rijken, niet de lagere. (Interessant hier om te benoemen is dat wanneer een kruis geplaatst wordt in deze vorm met zijn centrum in het hart van de vorm het resultaat het kruis van Christus zal zijn. Wanneer de ovale vorm andersom geplaatst zou worden met het hart aan de onderkant zou het kruis van de antichristus resulteren). Aldus kent dit visionaire zicht geen vervagende randen, zoals het geval was bij het niet-visionaire artistieke oog-perspectief. In de compositie van het visionaire artistieke oog-perspectief wordt alles binnen de grenzen behandeld als onderwerp en niets als context.

Het visionaire artistieke oog-perspectief

Figuur 2.

Het kan redelijkerwijs tegengeworpen worden dat het derde oog helemaal niet op de vorm van het fysieke oog hoeft te lijken. Echter het derde oog wordt ook 'oog' genoemd, terwijl in werkelijkheid het een totaal ander zintuig kan zijn. Aldus sluiten we hier aan bij het oogsymbool zoals gebruikt in de tijdloze wijsheid. Dit maakt deze contemplatie natuurlijk extrapolerend en aldus suggestief. Echter uiteindelijk zal de visionaire kunstenaar zelf heel goed weten hoe zijn kunst te vormen en visualiseren.

Bibliografie