Arvindus

Aforismen

Rust roest

  • Titel: Aforismen, Rust roest.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2018, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201804011.
  • Editie: html, eerste editie.

Inhoud

Rust roest, vlijt slijt

De Nederlandse uitdrukking 'rust roest' is een expressie van de heersende opvatting dat actief bezig zijn goed is terwijl rusten niet goed zou zijn. Deze opvatting vinden we terug in Christelijk geïnspireerde uitdrukkingen als 'luiheid is des duivels oor kussen', 'wie niet werkt, zal niet eten' en 'in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen', in de veelbezongen uitdrukking 'bloed, zweet en tranen', in politiek veel gebezigde termen als 'de (kei)hard werkende Nederlander' en 'participatie', en zelfs in gezondheidsadviezen waar activiteit en lichaamsbeweging als preventie voor vele kwalen worden gepresenteerd. Echter teveel nadruk op activiteit en te weinig op rust heeft zijn keerzijde. Door aan de uitdrukking 'rust roest' de uitdrukking 'vlijt slijt' toe te voegen wordt getracht de veronderstelde singuliere deugdzaamheid van activiteit te relativeren en deze samen met rust in een juiste balans te brengen.