Arvindus

Contemplaties

Centralisatie, decentralisatie en verheffing

§

Centralisatie kan in beginsel begrepen worden als het "verzamelen bij een centrum".1 Als zodanig is het concept tegengesteld aan dat van decentralisatie dat dan beschouwd kan worden als de 'verspreiding vanheen een centrum' of het 'verzamelen bij een perifeer'. In een centralisatie bewegen gegevens zich naar een centrum toe en in een decentralisatie bewegen ze naar een perifeer. Deze concepten hebben diverse praktische toepassingen. In vestigingsgeografie bijvoorbeeld hebben de centralisatie en decentralisatie betrekking op de vestigingsbewegingen van mensen naar stadscentra of daar van weg. In politiek hebben de concepten betrekking op de centralisatie of decentralisatie van politieke macht, zoals in dictaturen of monarchieën in het eerste geval en democratieën in het laatste geval. En in een ander, meer recent, voorbeeld hebben de concepten betrekking op financiële controle, waarbij de controle van banken wordt gezien als een typisch voorbeeld van centralisatie en de ontwikkeling van blockchaintechnologie als de innitiatie van een decentralisatie van financiële controle.

Het is interessant om hier op te merken dat de constellatie van Aquarius wordt beschouwd als de energie van decentralisatie overbrengend.2 Aldus mogen we in het aankomende tijdperk van Aquarius3 verwachten een nadruk te zien op decentralisatie.4 Deze neiging naar decentralisatie zien we alreeds in de glorificatie van democratie boven dictatuur of monarchie. Recentere glorificaties van decentralisatie vinden we in de blockchaintechnologie-scene, waar deze technologie vergelijkbaar wordt geglorifieerd ten koste van bankinstellingen vanwege zijn gedecentraliseerde model.

Het kan dus verwacht worden dat in het nieuwe tijdperk van Aquarius een verdere nadruk gelegd zal worden op decentralisatie en dat die laatste verder geglorifieerd zal worden. Het moet echter niet vergeten worden dat decentralisatie juist is op zijn eigen plaats maar dat zijn glorie slechts relatief is en afhankelijk van zijn eigen tijdperk. In het ruimere beeld zijn centralisatie en decentralisatie gelijkelijk deugdzaam of gelijkelijk ondeugdzaam.

In principe zijn centralisatie en decentralisatie niets meer dan modificaties op hetzelfde gebied en niet inherent ethisch. Wanneer een gecentraliseerd financieel systeem corrupt is bijvoorbeeld dan zal de decentralisatie van het systeem ook leiden tot de decentralisatie van de inherente financiële corruptie, en het zal die laatste niet uitbannen. In een dergelijk geval heeft slechts een modificatie op de horizontale lijn plaatsgevonden.5 Wat eigenlijk nodig en een echte ethische verbetering is echter is een modificatie op de verticale lijn. Wat echt nodig is dat is verheffing. Laten we in het nieuwe tijdperk aldus decentralisatie verwelkomen maar, belangrijker, verheffing omarmen.

Bibliografie
  • 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
  • 'Contemplations, ''Sister' and 'Brother'', Index: 201502241.
  • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London New York, 2001.
  • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London New York, 2001.
  • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.