Arvindus

Aforismen

Nodig zijn niet minderheden in topposities

  • Titel: Aforismen, Nodig zijn niet minderheden in topposities.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2019, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201907141.
  • Editie: html, eerste editie.

Nodig zijn niet minderheden in topposities maar topminderheden in posities

Om de samenstelling van topposities in verhouding een afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de samenleving wordt tegenwoordig positieve discriminatie toegepast, wat wil zeggen dat groepen die verhoudingsgewijs minder vertegenwoordigd zijn in topposities in het verkrijgen van die posities voorrang krijgen. Echter iedere selectie op andere gronden dan de vereiste kwalificaties zal de kwaliteit van de uitvoering van taken ondermijnen en is daarom af te raden. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor discriminatie, positief of negatief, van minderheden maar ook voor discriminatie, positief of negatief, van meerderheden. Het citaat drukt uit dat in een niet discriminerende samenleving die selecteert op grond van kwalificaties minderheden met topkwalificaties als vanzelf hun weg naar de top zullen vinden.