Arvindus

Tijdloze wijsheid

Dienstbaarheid

 • Titel: Tijdloze wijsheid, Dienstbaarheid.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2019, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 201908222.
 • Editie: html, eerste editie.
 • Origineel: Ageless Wisdom, Service, Index: 201908221.

§

In de tijdloze wijsheid is dienstbaarheid een telkens terugkerend thema. Hier zal dit concept in het kort samengevat worden. Hiervoor zal de zogenoemde 'occulte methode' toegepast worden, wat een boven-beneden-aanpak omvat.1

Dus startend van boven kan dienstbaarheid beschouwd worden als een oplegging door het leven dat zijn incarnatie heeft als Aquarius.2, 3 Onze aarde, in toenemende mate onder invloed komend van Aquarius,4, 5 wordt onderworpen aan de energieën van die constellatie. En één van de resultaten is dat onder die invloed de planetaire Logos van de aarde nieuwe zielenwetten uitvaardigt. De wet van dienstbaarheid is zo'n wet. Het is de derde van de zeven wetten van zielen- of groepsleven,6 zijn plaats hebbend tussen de wetten van opoffering, van magnetische impuls, van afstoting, van groepsvoortgang, van expansieve respons en van de lagere vier.7 De relatie van dienstbaarheid met Aquarius wordt mooi weergegeven in de symbolen van deze twee. Het symbool van Aquarius is de man met een waterpot op zijn schouders en het symbool van de wet van dienstbaarheid is de man die staat in de vorm van een kruis met een waterpot op zijn hoofd. De (overlopende) waterpot symboliseert het uitgeven van de wateren des levens, het verdwenen kruis symboliseert de kruisiging van zijn persoonlijke zelf en de houding van de man symboliseert zijn verkregen equilibrium.8

Boven werd vermeld dat de invloed van Aquarius onze planetaire Logos ertoe brengt om de wet van dienstbaarheid uit te vaardigen. Dit betekent dat de invloed van Aquarius zijn plaats heeft in het plan van de planetaire Logos. Dit plan wordt gedefinieerd als "de productie van een subjectieve synthese in de mensheid en van een telepathische uitwisseling die uiteindelijk tijd zal annihileren".9 Deze notie van subjectieve synthese in de mensheid correspondeert met het ontvouwen van het bewustzijn van het hart als eerste stap naar groepsgewaarzijn, wat de invloed van Aquarius stimuleert.10 Dus één van de manieren waarop de invloed van Aquarius zijn plaats inneemt in het plan van onze planetaire Logos voor de mensheid is als de zielenwet van dienstbaarheid.

Hier zijn we gearriveerd op een interessant kruispunt waar ziel en persoonlijkheid elkaar ontmoeten. Op het zielenniveau wordt de wet van dienstbaarheid uitgevaardigd voor de persoonlijkheid, maar op het persoonlijkheidsniveau betreft het hoogste niveau van dienstbaarheid de dienstbaarheid aan het plan, komende boven en na dienstbaarheid aan de mensheid en dienstbaarheid aan de persoonlijkheid (opgesomd in dalende lijn).11 We zijn dus gearriveerd bij de brug die het plan van dienstbaarheid met dienstbaarheid aan het plan verbindt.

Boven zien we hoe dienstbaarheid de brug oversteekt tussen de persoonlijkheid en de ziel. Deze brug wordt in principe gekend als de antahkarana (of de antaskarana),12 en het is geen wonder dat dienstbaarheid wordt genoemd onder de wetenschap van de antahkarana en de wetenschap van meditatie als één van de wetenschappen die zullen oprijzen in het nieuwe tijdperk. Als zodanig is de wetenschap van dienstbaarheid een techniek van vereniging,13 en deze wetenschap zal als zijn onderwerpen hebben; dienstbaarheid als resultaat van zielencontact, dienstbaarheid als samenwerking met het plan, dienstbaarheid als een techniek van groepsontwikkeling en het ontvouwen van de notie van dienstbaarheid in de toekomst.14

Boven werden de wet van dienstbaarheid op het niveau van de ziel en de wetenschap van dienstbaarheid, toegepast met de techniek van dienstbaarheid, op het niveau van de antahkarana genoemd. Nu kan gezegd worden dat wanneer de wet van dienstbaarheid en de wetenschap van dienstbaarheid beide worden toegepast dit leidt op het persoonlijkheidsniveau tot de actie van dienstbaarheid.15 Deze actie van dienstbaarheid kan ook 'juiste actie' worden genoemd.16 Het is "het spontane effect van zielencontact".17 Wat deze actie concreet zal zijn zal afhangen van iemands constitutie, maar het zal altijd bijdragen aan het uitwerken van het plan.

Hier moet het duidelijk gemaakt worden dat hoewel dienstbaarheid op het persoonlijkheidsniveau een vorm van actie is dit niet betekent dat alle actie op dat niveau dienstbaarheid betreft. Want waar de zielenaanzet ontbreekt is er slechts activiteit door de persoonlijkheid.18 Het kan gezegd worden dat alle dienstbaarheid op het persoonlijkheidsniveau activiteit is maar dat niet alle activiteit daar dienstbaarheid is. Juiste actie zoals geïnspireerd door de ziel, zijnde dienstbaarheid, draagt bij aan het uitwerken van het plan terwijl persoonlijkheidsactiviteit enkel bijdraagt aan de persoonlijkheid zelf.

Daarom wordt in de tijdloze wijsheid met betrekking tot dienstbaarheid de nadruk gelegd op zielencontact in plaats van op activiteit. Wanneer via de wetenschap van dienstbaarheid door de persoonlijkheid een zielenverbinding tot stand is gebracht, waardoor men onder de wet van dienstbaarheid wordt geplaatst, zal de activiteit van dienstbaarheid spontaan volgen.

Noten
 1. Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 41. "The occultist ever approaches the subject connected with the evolutionary process from the angle of the whole and then the part, from the periphery to the centre, from the universal to the particular.""
 2. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 119. "This law is the imposition upon the planetary rhythm of certain energies and impulses which emanate from that sign of the zodiac into which we are steadily moving.
 3. Ibidem, p. 122. "Humanity is on its way to a right understanding of services; it is becoming responsive to this new law and is learning to react to the steadily imposing will of that great Life who informs the constellation Aquarius, just as our solar Logos informs our solar system and our planetary Logos informs our earth planet."
 4. 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
 5. Noot 3.
 6. Esoteric Psychology, Volume II, p. 118. "We come now to the consideration of the third Law of the Soul, which is intended to govern all soul activity. It is the Law of Service."
 7. Ibidem, Ch. II.
 8. Ibidem, p. 118, 120.
 9. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 403. "The plan as at present sensed, and for which the Masters are steadily working, might be defined as follows:—It is the production of a subjective synthesis in humanity and of a telepathic interplay which will eventually annihilate time."
 10. Esoteric Psychology, Volume II, p. 122. "The Law of Service is the expression of the energy of a great Life, who, in cooperation with Him "in Whom we live and move and have our being", is subjecting the human family to certain influences and streams of energy which will eventually do three things:—
  1. Awaken the heart centre in all aspirants and disciples.
  2. Enable emotionally polarised humanity to focus intelligently in the mind.
  3. Transfer the energy of the solar plexus into the heart.
  This unfolding of what we might call "the consciousness of the heart" or the development of true feeling is the first step towards group awareness."
 11. Ibidem, p. 351. "First, there is the service of the personality, selfish and separative, wherein man sacrifices much in the interests of his own desire. Then comes the stage of service of humanity, and, finally, the service of the Plan."
 12. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 28. "[…] the antaskarana (the bridge between the personality consciousness and the soul consciousness, A.A.B.)"
 13. Esoteric Psychology, Volume II, p. 118. "It has previously been pointed out that the three great sciences which will come to the fore in the New Age, and which will lead humanity from the unreal to the real, and from aspiration to realisation are
  1. The science of Meditation, the coming science of the mind.
  2. The science of Antaskarana, or the science of the bridging which must take place between higher and lower mind.
  3. The science of Service, which is a definite technique of at-one-ment."
 14. Alice A. Bailey, Education in the New Age, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 153. "III. The Science of Service.
  A. Service as a result of soul contact.
  B. Service as cooperation with the plan.
  C. Service as a technique of group development.
  D. The unfoldment of the sense of service in the future."
 15. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 332. "The sharing in the service of the Plan, resulting in action in the three worlds."
 16. Esoteric Psychology, Volume II, p. 118. "First, is the fact that the result of all contact achieved in meditation and the measure of our success, will be determined by the ensuing service to the race. If there is right understanding, there will necessarily be right action."
 17. Ibidem, p. 124-125. "Service can be briefly defined as the spontaneous effect of soul contact. This contact is so definite and fixed that the life of the soul can pour through into the instrument which the soul must perforce use upon the physical plane. It is the manner whereby the nature of that soul can demonstrate in the world of human affairs."
 18. Ibidem, p. 126. "Activity of the form side lays stress upon personality ambition, veiling them with the glamour of service. If care over the essential of service—soul contact—is taken, then the service rendered will flow with spontaneity along the right lines and bear much fruit."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Education in the New Age, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.