Arvindus

Contemplaties

Psychische en fysieke stagnatie en verandering

  • Voor Sabine
  • Titel: Contemplaties, Psychische en fysieke stagnatie en verandering.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2019, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201910211.
  • Editie: html, eerste editie.

Inhoud

§

In deze contemplatie zal een algemeen, kortbondig en gefigureerd overzicht gegeven worden van psychische en fysieke stagnatie en verandering. In de figuratie zal de kleur zwart het fysieke gebied en de kleur grijs het psychische gebied symboliseren.

Vertrekpunt van deze samenvatting is de fysieke verandering van een situatie zoals weergegeven in figuur 1. In dit figuur symboliseert punt A de oorspronkelijke situatie, punt B de resulterende situatie en pijllijn a het veranderingsproces.

Fysieke, Verandering

Figuur 1.

Een dergelijke fysieke verandering zal samengaan met een psychische conceptie van deze verandering. Dit is weergegeven in figuur 2, waar punt A' de oorspronkelijke psychische gesteldheid tijdens de fysieke gesteldheid A betreft, punt B' de resulterende psychische gesteldheid tijdens fysieke gesteldheid B en pijllijn a' het psychische veranderingsproces.

Psychische, Verandering

Figuur 2.

Nu is het zo dat dergelijke fysieke en psychische veranderingen veelal verwerkt moeten worden via herbeleving. Dit geldt met name wanneer het ingrijpende veranderingen betreffen. Dit zien we weergegeven in figuur 3. Vanuit de geresulteerde psychische gesteldheid B' wordt teruggekeken op de oorspronkelijke psychische gesteldheid A' via proces b'. Die oorspronkelijke psychische gesteldheid A' wordt psychisch herbeleefd, wat vervolgens leidt tot een volgende psychische gesteldheid in C'.

Psychische, Stagnatie

Figuur 3.

Ter verwerking van ingrijpende gebeurtenissen kan het nodig zijn om deze cyclus van terugblikken en herbeleven meerdere malen te herhalen. Echter het risico bestaat dat de cyclus als een vicieuze cirkel in het bewustzijn in slijt waardoor deze eindeloos herhaald blijft worden. En omdat energie aandacht volgt schept een dergelijke psychische vicieuze cirkel de mogelijkheid om de ervaring op het fysiek gebied ook te blijven herhalen. Dit betreffen bijvoorbeeld situaties van zelfvervullende profetieën. Dit wordt weergegeven in figuur 4 waar fysiek proces b, … volgt op psychisch proces b', …, leidend tot fysieke situatie D, ….

Psychische, Fysieke, Stagnatie

Figuur 4.

Nu bevinden fysieke situaties A, D, … zich op dezelfde locatie, en dit geldt ook voor fysieke situaties B, C, …, psychische gesteldheden A', D', … en psychische gesteldheden B', C', …. Dit toont aan dat in de figuren 3 en 4 de psychische en fysieke veranderingen eigenlijk zijn gestagneerd. Deze vicieuze cirkel en deze stagnatie kunnen echter worden doorbroken door het momentum van c', … op B', C', … niet terug te buigen via b', … maar deze door te buigen via d' naar de nieuwe psychische gesteldheid E', zoals weergegeven in figuur 5.

Psychische, Verandering

Figuur 5.

Figuur 5 geeft de situatie aan waar er werkelijk lering is getrokken uit het beschreven circulaire proces via het doorbreken daarvan door psychische verandering d' van B', C', … naar E'. Deze verlegging van aandacht vermogelijkt dan ook een echte verandering van de fysieke situatie B, C, … via d naar E. Dit is weergegeven in figuur 6, waar E het resultaat is van de verandering van B, C, … via d.

Psychische, Fysieke, Verandering

Figuur 6.

De fysieke verandering van B, C, … naar E via d onderscheidt zich van de fysieke verandering van A, D, … naar B, C, … via a, c, … omdat die eerste volgt op zijn corresponderende psychische verandering terwijl die laatste aan zijn corresponderende psychische verandering vooraf gaat. Waar boven dus het psychische momentum als veranderingsinitiërend werd geschetst is het ook mogelijk dat het fysieke momentum dit is. Fysieke veranderingen kunnen zich in rap tempo aandienen. Deze situatie is weergegeven in figuur 7.

Fysieke, Verandering

Figuur 7.

Uiteraard zal een in figuur 7 weergegeven fysieke verandering d naar situatie E gevolgd worden door een psychische verandering d' naar E', zoals geschetst in het eerdere figuur 6. Het doel van deze contemplatie was echter voornamelijk om licht te laten schijnen op circulaire stagnante situaties. Verder moet niet vergeten worden om deze contemplatie te plaatsen in de context van eerdere contemplaties over toeval, keuze en lotsbestemming. Moge we binnen die context dan ervaren, leren en veranderen.