Arvindus

Contemplaties

Een occulte interpretatie van spanning, stroom, weerstand, vermogen en energie

 • Titel: Contemplaties, Een occulte interpretatie van spanning, stroom, weerstand, vermogen en energie.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2020, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202002071.
 • Editie: html, eerste editie.

§

De natuurkunde kent de formule 'U = I ∙ R'. Hierbij staat 'U' voor de elektrische spanning in Volt tussen een positief geladen pluspool en een negatief geladen minpool, 'I' voor de elektrische stroom in Ampère die vloeit van de pluspool naar de minpool en 'R' voor de weerstand in Ohm tussen deze twee polen. Het elektrische vermogen in Watt, gesymboliseerd met 'P', wordt daarbij berekend met de formule 'P = U ∙ I' en de (elektrische) energie in Joule, gesymboliseerd met 'E', wordt berekend met de formule 'E = P ∙ t', waarbij 't' staat voor de tijd in seconden.

Bovenstaande formules kunnen nu ontdaan worden van hun natuurkundige interpretatie om vervolgens op occulte wijze geïnterpreteerd te worden. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat de occulte wetenschap intuïtief is, in tegenstelling tot de natuurkundige wetenschappen die empirisch en inductief zijn.1 Met de formules zullen dus geen exacte occulte waarden worden berekend. Ze worden slechts indicatief gebruikt.

Occult betreft voorgenoemde positieve pluspool dan de geestelijke pool en voorgenoemde negatieve minpool de materiële pool.2 De spanning tussen deze twee polen betreft dan de geestelijk-materiële spanning, gesymboliseerd door 'U'. 'I' symboliseert in deze occulte interpretatie dan de stroom van de geestelijke pool naar de materiële pool, ofwel de geestelijke instroom. 'R' symboliseert de weerstand die de menselijke faculteiten aan voorgenoemde geestelijke instroom bieden. Wanneer lichaam, emoties en denken onverfijnd zijn zal een grotere weerstand worden geboden aan geestelijke instroom dan wanneer deze verfijnd zijn. Bij een gelijke geestelijk-materiële spanning betekent dit dat de geestelijke instroom bij grovere persoonlijkheden kleiner zal zijn. Wanneer de mens echter toegang verkrijgt tot een grotere geestelijke potentie, dan zal de geestelijk-materiële spanning toenemen, wat bij een gelijke weerstand dan zal leiden tot een grotere geestelijke instroom. Uiteindelijk is het het doel van het occulte streven om de geestelijke instroom te maximaliseren via het maximaliseren van de potentie in de geestelijke pool en het minimaliseren van de persoonlijke weerstand, totdat de persoonlijkheid volledig vergeestelijkt is.3, 4

In deze occulte interpretatie van 'U = I ∙ R' wordt bij uitbreiding middels de formule 'P = U ∙ I' de factor 'P' betrokken. Occult symboliseert 'P' het geestelijk vermogen. Hoe groter de positiviteit van de geestelijke pool hoe groter de geestelijk-materiële spanning, hoe groter het geestelijke vermogen van de mens. Ook wordt het geestelijke vermogen van de mens vergroot door het vergroten van de geestelijke instroom. Bij een uitbreiding met de formule 'E = P ∙ t' symboliseert 'E' de geestelijke of spirituele energie. Deze spirituele energie neemt met dezelfde factor toe of af naar gelang het geestelijke vermogen toe- of afneemt. Ook geldt dat hoe langer de continuatie van een geestelijk vermogen duurt hoe groter de opgewekte spirituele energie is. Onder andere daarom wordt in spiritualiteit een gestage inspiratie als van grotere waarde geacht dan bijvoorbeeld een korte piek van devotie.5

Moge we dan allemaal, occult, onder hoogspanning komen te staan.

Bibliografie
 • 'Contemplaties, Materialisme in de alfa-, bèta-, en gammawetenschappen', Index: 201704161.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Geert Crevits, Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, Mayil Publishing House, 2010.