Arvindus

Contemplaties

Een esoterische kijk op het coronavirus

§

In het tijdraam van de uitvoering van deze contemplatie is er veel bewustzijn, rijkelijk verspreid door de media, over het zogenoemde 'coronavirus', wetenschappelijk aangeduid als 'SARS-CoV-2', dat leidt tot de ziekte 'COVID-19'. Het virus en de ziekte worden geacht afkomstig te zijn uit Wuhan in China, en op het moment verspreiden ze zich snel over de hele wereld. We zullen het verschijnen van dit virus hier esoterisch contextualiseren.

Ten eerste spreekt het voor zich dat het coronavirus een virus is. Virussen vallen, samen met bijvoorbeeld bacteriën, onder de categorie van (ziekte)kiemen [in het Engels 'germs'].1 Als zodanig kan een (ziekte)kiem begrepen worden als "het zaad van een ziekte" maar kan deze meer algemeen begrepen worden als "dat waar vandaan wat dan ook ontspruit of kan ontspruiten; een elementair principe".2, 3 Esoterisch wordt een (ziekte)kiem beschouwd als een punt van energie die de potentie heeft om omringende energieën te beïnvloeden, welke beïnvloeding vervolgens kan uitwerken op het fysieke gebied.4 Virale ziekten moeten dus beschouwd worden als het resultaat op het fysieke gebied van bepaalde energiepunten die vijandig de energieën beïnvloeden die onderliggend zijn aan fysieke lichamen.5 Virussen die lichamen aanvallen zijn de resultaten op het fysieke gebied van energiepunten die vijandig coherente energieën beïnvloeden. Verschillen in de aard van deze energiepunten en de aard van hun beïnvloeding op energetisch niveau zullen leiden tot verschillende symptomen op het fysieke niveau en dus zullen verschillende namen toegekend worden aan zulke ziekten. De virusnaam 'SARS-CoV-2' indiceert bijvoorbeeld dat het een hevig acuut ademhalingssyndroom [SARS] veroorzaakt, maar deze specifieke symptomen zijn enkel indicatief voor de aard van de energiepunten die onderliggend zijn aan het coronavirus.

Het kan gevraagd worden waar deze energiepunten vandaan komen. En het gegeven antwoord zal zijn dat ze, meestal onbewust, zelf gecreëerd worden door de mensheid als geheel. Alle psychische prikkels, alle emoties en alle gedachten, creëren punten in emotionele en mentale, in psychische ruimte. En deze punten zullen in aard corresponderen met de aard van de psychische prikkel. Gezonde psychische prikkels creëren gezonde psychische punten en ongezonde psychische prikkels creëren ongezonde psychische punten. Hoe potent en vitaal deze punten worden zal afhangen van het totaal aan aandacht dat de mensheid aan deze punten schenkt. De collectieve angst van de mensen in een oorlogsgebied kan bijvoorbeeld ongezonde punten in de psychische ruimte creëren en bij voortdurende en samengenomen aandacht veel vitaliteit rond deze punten verzamelen. Deze gevitaliseerde energiepunten zullen daarna inwerken op de energielichamen van mensen en dan zal het slechts een kwestie van tijd zijn voordat deze energiebotsingen neerslaan op het fysieke niveau als virussen die fysieke lichamen aanvallen.6

Dus de mensheid als geheel creëert zijn eigen virale ziekten via ongezonde psychische prikkels. Als de mensheid uitbraken wil voorkomen van dergelijke virale ziekten moet deze niet alleen zijn fysieke leven maar ook zijn emotionele en zijn mentale leven saneren. Massale psychische sanering is cruciaal voor de voorkoming van virale ziekten. Het zal echter duidelijk zijn dat van mensen in oorlogsgebieden niet verwacht kan worden geen bommen en kogels te vrezen (tenzij ze van een exceptionele spirituele status zijn). En dus moet de afwezigheid van oorlog, alsook de uitroeiing van armoede door het gelijkelijk verdelen van bronnen, deel uit gaan maken van de menselijke fysieke sanering. Dit is een boodschap voor zelfs de protectionistische mensen op onze wereldbol. Want het verstoppen achter een krachtige militaire en economische bescherming zal ze niet veiligstellen voor het viraal geïnfecteerd raken. Virale infecties moeten voorkomen worden door ten eerste het creëren van veilige omgevingen voor alle mensen zodat ze niet hoeven te vrezen.7

Tot voorgenoemde worden alle individuen opgeroepen. We worden allemaal opgeroepen om voor iedereen veilige omgevingen te creëren. Zo wordt een gunstig habitat gecreëerd voor hygiënische psychen. Met een algemene hygiënische psyche zal de mensheid niet meer zo gemakkelijk lijden onder virale ziekten. Psychische hygiëne is met betrekking tot de voorkoming van virale ziekten echter ook belangrijk wanneer bekeken vanuit individueel niveau. Het werd vermeld dat in principe mensen geïnfecteerd worden door virale ziekten wanneer ongezonde energiepunten het energiesysteem van een mens beïnvloeden. Op individueel niveau is het mogelijk om ongezonde energieën af te weren. Dit wordt gedaan door het eigen energiesysteem vitaal en positief te houden. Zo wordt het eigen energiesysteem zelf beïnvloedend in plaats van beïnvloedbaar, wat de aard is van een niet vitaal en negatief energiesysteem.8 Deze vitaliteit moet aanwezig zijn in het geheel van het individuele energiesysteem, want waar er breuken zijn zullen de ongezonde energiepunten, die op het fysieke niveau gekend worden als '(ziekte)kiemen', nog steeds in staat zijn om hun schade aan te richten. Nu is het via een hygiënische en ontwaakte psyche dat een volledig vitaal energiesysteem kan worden onderhouden omdat energie aandacht volgt.9 Gezond eten, zon en ontspanning spelen ook hun rol.10

Bovenstaande suggestie betekent niet dat alle gezond blijvende individuen een perfecte psychische hygiëne onderhouden en dat alle viraal geïnfecteerde individuen een slechte psychische hygiëne onderhouden. Veel factoren zullen bepalen of iemand geïnfecteerd wordt, zoals hereditaire factoren en gewoon toeval. Echter individueel is een hygiënische en ontwaakte psyche de beste bescherming.

Als bijvoeging tot bovenstaande zal het tot slot duidelijk zijn dat in de huidige conditie van het manifeste coronavirus de fysieke voorzorgsmaatregelen en behandelingen ook goed dienst doen. Echter om toekomstige uitbraken van virale ziekten te voorkomen moet wereldwijde psychische hygiëne gepromoot worden op alle manieren, opdat we zo allemaal gezond blijven.

Noten
 1. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, germ, n., 3.
 2. Ibidem.
 3. Ibidem, 4.
 4. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 320. "A germ is a point of energy having within it certain living potentialities, causing certain effects upon the surrounding field of energy, and producing certain forms of expression which are recognisable upon the physical plane."
 5. Ibidem. "In relation to disease, a germ still remains a point of energy, but it might be regarded as energy which is not functioning correctly in relation to the particular form which has become susceptible to its activity or aware of its presence."
 6. Benjamin Creme, The World Teacher, For All Humanity, Share International Foundation, Amsterdam / London, 2007, p. 12. "These are called acts of nature, acts of God. But they are in this case a result of the Law of Karma. The crisis that manifested itself as the SARS infection in China and elsewhere, for example, the epidemics of flu throughout Europe, are the direct results of the fear generated from the crisis conditions set up by the US attacks on Afghanistan and Iraq. It is not a question of God punishing the aggressor. It is a simple law of the interconnectedness of all atoms in the universe. What happens here sets up something that will inevitably happen elsewhere by the law of action and reaction."
 7. Esoteric Healing, p. 70. "Worry and Irritation are dangerous because:
  1. They lower the vitality of the man to such a point that he becomes susceptible to disease. The scourge of influenza has its roots in fear and worry, and once the world settles down to freedom from the present "fearful" condition, we shall see the disease die out."
 8. Ibidem, p. 321. "When the vitality is great and the life force has free and unimpeded circulation, then there will not be these predispositions, the germ cannot find a lodging, and there will not be the risk of infection."
 9. Alice A. Bailey, The Destiny of the Nations, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 128. "Energy follows thought."
 10. Esoteric Healing, p. 326. "The principal factors in re-establishing or making a better etheric control are:
  1. Sunshine.
  2. Careful diet, with the emphasis upon the proteins and vitamins.
  3. The avoidance of fatigue and worry."
Bibliografie
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Destiny of the Nations, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Benjamin Creme, The World Teacher, For All Humanity, Share International Foundation, Amsterdam / London, 2007.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.