Arvindus

Tijdloze wijsheid

Dieet

 • Titel: Tijdloze wijsheid, Dieet.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2020, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202003172.
 • Editie: html, eerste editie.
 • Origineel: Ageless Wisdom, Diet, Index: 202003171.

§

Een dieet kan begrepen worden als een manier van voeden.1 Spirituele zoekers zijn vaak nogal begaan met hun dieet, dus zullen hier enkele van de gedachten uit de tijdloze wijsheid over dit onderwerp verkend worden. De occulte methode volgend zullen we starten met de algemene ideeën en van daaruit werken naar de concrete.2

Het moet eerst begrepen worden dat alle manieren van voeden plaatsvinden middels de opname van substanties. Zulke substanties zijn noodzakelijk om zekere coherente en georganiseerde vormen van substanties in stand te houden, en de substanties voor opname kunnen genomen worden van zowel vormeloze als gevormde substanties.3 Assimilatie van pranische substanties door mensen kan bijvoorbeeld plaatsvinden via opname van de eerder vormloze pranische uitstralingen van de zon en via opname van het prana van lagere levensvormen, zoals planten en dieren,4 dit laatste plaatsvindend onder de wet van opoffering.5

Boven werden mensen, dieren en planten genoemd, welke drie van de vijf rijken van de natuur zijn. Het mineralenrijk en het rijk van zielen completeren de vijf.6 Zoals de situatie nu is voedt de mensheid zich middels opname van substanties uit alle drie de lagere rijken; de mineralen, de planten en de dieren. In de aloude historie van onze planetaire logos echter, in de tweede ronde,7 ligt een geheim verborgen dat verbonden is met de deva-bouwers van het plantenrijk en dat de wet uitvaardigt dat mensen zich enkel met planten zouden moeten voeden, en niet met dieren en mineralen.8, 9, 10

Sinds die aloude tijden is er echter veel gebeurd, en één van de gebeurtenissen die van belang is om hier te noemen vond plaats tijdens de initiële fasen van het mensenrijk in onze huidige vierde ronde. In die tijden, toen het mensenrijk zogezegd zich losmaakte van het dierenrijk als het derde menselijke wortelras,11, 12 was het dierenrijk nog steeds veel potenter dan het mensenrijk. En ook bestaande uit carnivoren joeg het dierenrijk heel lang op het mensenrijk, een enorme slachting onder mensen veroorzakend.13 Dit creëerde een karmische schuld voor het dierenrijk naar het mensenrijk, en de slacht en het eten van dieren door mensen vindt dus plaats onder de wet van karma.14 Een equilibrium wordt echter bereikt en het in incarnatie komen van zielen die een ander type van karmische relatie hebben met dieren zal ertoe bijdragen dat vegetarisme de norm wordt in het nieuwe tijdperk.15, 16, 17

Dat nu het eten van dieren door mensen op het moment nog steeds plaats vindt onder de wet van karma betekent niet dat dit voor ieder individu is voorgeschreven. Voorgeschreven diëten kunnen per individu verschillen.18, 19 Het kan afhangen van de kwaliteiten van hun lichamen en van hun culturele setting, maar ook afhangen van hun evolutiestadium.20 Want waar het eten van vlees deel uit kan maken van het dieet van gemiddelde mensen en zelfs aspiranten in zijn algemeenheid zou daar van afgezien moeten worden door hen in training voor inwijding, door discipelen en door ingewijden.21, 22 Degene op het pad wil altijd de vibratie en verfijning van zijn lichamen vergroten om ze af te stemmen op het licht van de ziel,23 en het eten van vlees verhindert zulk een vergroting.24, 25 Vooral zij die in training zijn voor inwijding zouden moeten afzien van het eten van vlees om schade te voorkomen van krachtige instromende energieën van hoge vibratie tijdens de inwijding.26

Met betrekking tot het eten van vlees zijn er verschillende klassen. Vlees van zoogdieren bijvoorbeeld wordt beschouwd als schadelijker dan gevogelte, terwijl vis als zelfs nog onschadelijker wordt beschouwd.27 Gerookt vlees is ook neutraler dan bloederig vlees.28 Bloederig vlees brengt niet alleen dierlijke emoties over aan menselijke eters,29 maar trekt ook onwenselijke gasten aan uit de subtiele werelden.30 Behalve het eten van vlees wordt op het spirituele pad het gebruik van tabak, alcohol en narcotica ook afgeraden, tenzij voor medische doeleinden.31, 32, 33 Eieren en kaas worden niet aangeraden voor hen die psychische vermogens willen ontwikkelen.34 Geitenkaas wordt beschouwd als beter dan koeienkaas. Deze bevat minder vet, en veel vet wordt ook afgeraden.35, 36 Dit geldt ook voor veel suiker omdat dit veel gisting veroorzaakt.37 Koffie en thee worden ook niet als behulpzaam beschouwd.38 Boter en melk maken geen deel uit van het ideale spirituele dieet, maar ze worden niet afgeraden.39 Melk wordt zelfs vaak voorgeschreven als gunstig.40 In principe kan gezegd worden dat voor spirituele zoekers voedsel met de kwaliteiten van tamas (inertie) en rajas (activiteit) worden afgeraden.41, 42 Tamasisch voedsel omvat bedorven eten en rajasisch voedsel omvat te pittig eten.43, 44

Geadviseerd dan wordt voedsel met de kwaliteit van sattva (ritme).45 Zulk voedsel omvat verse en vitaliserende fruit en groenten, volkoren granen en rijst, en noten.46, 47 Sinasappels worden in het bijzonder voorgeschreven. Dit geldt ook voor groenten die de zon contacteren, hoewel bijvoorbeeld aardappelen ook worden genoemd onder het geschikte voedsel. Hoewel niet deel uitmakend van het plantenrijk en dus niet ingesloten in het strikte ideaal worden melk en honing ook als geschikt genoemd.48, 49

Behalve juiste kwaliteit wordt ook juiste kwantiteit van belang geacht in een yogisch dieet.50 Het wordt geadviseerd om niet teveel en niet te zwaar te eten.51 Het menselijk mechanisme heeft slechts een klein beetje voedsel nodig en mensen worden in zijn algemeenheid geacht tegenwoordig vier keer meer te eten dan nodig.52, 53

Bovenstaande adviezen volgend wordt geïndiceerd dat na het volgen van een vleesdieet het lichaam drie jaren nodig zal hebben om zich aan te passen aan het nieuwe vegetarische dieet.54 Zeven jaren zouden voorbehouden moeten worden voor het voltooien van de algemene verfijning van het lichaam.55 En tien jaren van een strikt vegetarisch dieet zijn nodig om in staat te zijn als een psychist te werken met de opteken-aspecten van het astrale licht, ook 'de akasische optekeningen' genoemd.56 In het ruimere perspectief is het verfijnen van het fysieke lichaam een werk dat incarnatie na incarnatie door gaat,57 totdat bij het bereiken van Meesterschap het fysieke lichaam volledig vergeestelijkt is met zijn wederopstanding en hemelvaart.58, 59, 60

Dat dieetvoorschriften als boven worden gegeven aan hen op het spirituele pad betekent niet dat de zoeker daarop nadruk moet leggen. Het fysieke lichaam zou nooit de primaire focus van aandacht moeten worden.61 Het wordt voorgeschreven om te werken van binnen naar buiten, wat de gedachte omvat dat wanneer het denken en de emoties juist gedisciplineerd worden de juiste handelingen op het fysieke gebied zullen volgen.62, 63 Fanatisme en superioriteitscomplexen over diëten hinderen een spirituele zoeker veel meer in bereiking dan een onpassend dieet.64, 65 Enig fanatisme en teveel nadruk op dieet zal aanwezig zijn wanneer de eerste inwijding wordt genaderd, echter daarna zou de dieetdiscipline automatisch moeten worden.66

Moge aldus het juiste dieet een automatisch deel van onze discipline worden.

Noten
 1. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, Diet, n.1, 2.
 2. Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 41. "The occultist ever approaches the subject connected with the evolutionary process from the angle of the whole and then the part, from the periphery to the centre, from the universal to the particular."
 3. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 91. "These solar devas take the radiatory rays of the sun which reach from its centre to the periphery along one of the three channels of approach, pass them through their organism and focalise them there. They act almost as a burning glass acts. These rays are then reflected or transmitted to man's etheric body, and caught up by him and again assimilated. When the etheric body is in good order and functioning correctly, enough of this prana is absorbed to keep the form organised."
 4. Ibidem.
 5. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 219. "Each kingdom offers sacrifice to the next succeeding kingdom in the evolutionary sequence. The Law of Sacrifice determines the nature of each kingdom."
 6. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 215.
  "1. The mineral kingdom […].
  2. The vegetable kingdom […].
  3. The animal kingdom […].
  4. The human kingdom […].
  5. The kingdom of souls […]."
 7. 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 8. A Treatise on Cosmic Fire, p. 931-932. "The builders of the vegetable kingdom. […].With them is hidden three secrets: […], and the third is connected with the history of the second round; this secret when revealed will make clear why man (under the law) should be a vegetarian and not carnivorous."
 9. Ibidem, p. 645-646. "Class 3. A group who form the health auras of all the three middle kingdoms of nature (vegetable, animal and human) either collectively or individually. Man is coming into contact with them along medical lines and beginning somewhat to recognise them. One of the great errors into which the human family has fallen has been the endeavour to administer mineral drugs to man for medicinal purposes. It has resulted in a combination of deva substances which was never intended. The relation of man to the lower kingdoms, and particularly to the animal and mineral, has brought about a peculiar condition in the deva world and has tended to complicate deva evolution. The use of animal food (and the use of minerals as medicine in a lesser degree) has produced a commingling of deva substance, and of vibrations which are not attuned to each other. The vegetable kingdom is in a totally different situation, and part of its karma has lain in the providing of food for man; this has resulted in a needed transmutation of the life of that kingdom into the higher stage (the animal) which is its goal. The transmutation of vegetable life takes place necessarily on the physical plane. Hence its availability as food. The transmutation of the life of the animal into the human kingdom takes place on kamamanasic levels. Hence the non-availability, esoterically understood, of the animal as food for man. This is an argument for vegetarian living which needs due consideration."
 10. Geert Crevits, Morya Wijsheid 8, In het centrum van je leven staan, Mayil Publishing House, 2007, p. 184. "Want de plant offert zich op en is daardoor in staat een grotere wereld te bereiken. Dat is de bedoeling van de plantenwereld."
 11. Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 181. "For instance, when individualisation took place during the Lemurian, or the third root race, and the human family in this cycle definitely came into manifestation, […]."
 12. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 209. "In Lemurian days, individualisation took place because it was the third root race and the fourth round."
 13. Esoteric Psychology, Volume I, p. 256. "Animals preyed upon men in the days when animal-man was but little removed from them. […]. In those distant aeons, much transpired which has been lost in the dark silence of the past. The animal world was then far more potent than the human, men were helpless before the onslaughts of the animals, and the devastation wrought by animals upon early animal-men in mid-Lemurian days was terrible and appalling. […]. This is a fact often forgotten in the sentimentality of a moment, but it lies at the root of man's cruelty to animals. It is but the inevitable karma of the animal kingdom working out."
 14. Ibidem, p. 220. "In the early stages of human unfoldment, animal food was, therefore, both karmically and in essence, the correct food for man; and for unevolved men, and from the standpoint of the animal form, such food is still right and proper. […]. The situation is not at all what is often thought, or as presented by the thinkers of today, and meat eating—at a certain stage of human unfoldment—incurs no evil doing."
 15. A Treatise on Cosmic Fire, p. 460. "Now, in this age, the balancing is taking place and in the slaughter of animals equilibrium is being reached."
 16. Ibidem, p. 1080. "This might be illustrated by pointing out that by the gradual coming in of human beings who are vegetarians by natural inclination and by the appearance of egos who are interested specifically in the welfare and nurture of the animals (as is the case so noticeably now) we have the cyclic appearance of a whole group of human units who have a definite karmic relation to the third kingdom. This relation is of a kind differing in specific detail from the meat-eating, and oft inhuman, groups of the past five hundred years."
 17. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, Tara Center, Los Angeles, 1980, p. 201. "Each individual and each group finds for itself the diet which suits its purposes, climate, tradition and background. That is for today. But in the New Age vegetarianism will become the norm."
 18. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 334. "No set diet could be entirely correct for a group of people on differing rays, of different temperaments and equipment and at various ages. Individuals are every one of them unlike on some points; they require to find out what it is that they, as individuals, need, in what manner their bodily requirements can best be met, and what type of substances can enable them best to serve. Each person must find this out for himself. There is no group diet. No enforced elimination of meat is required or strict vegetarian diet compulsory."
 19. The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, p. 200. "There is no single group diet today — one diet for all men. There are groups in the world today where the eating of meat is not only normal and right but essential: for instance, how else could the Eskimo live?"
 20. 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity', Index: 201404081.
 21. Nota 14.
 22. Initiation, Humand and Solar, p. 196-197. "Aspirants can choose to eat meat or not as they prefer, but at a certain stage upon the path it is essential that all meat eating of every kind be stopped, and the strictest attention must be paid to diet. A disciple must confine himself to vegetables, grains, fruits and nuts. Only thus can he build the type of physical body which can stand the entry of the real man who has stood in his subtler bodies before the Initiator."
 23. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 310. "An endeavour to purify and refine all the bodies and make them more reliable servants."
 24. Benjamin Creme, The Great Approach, New Light and Life for Humanity, Share International Foundation, London, 2001, p. 291. "The vibration in the blood of animals is inimical to our spiritual progress. It holds back the evolution, and so, if you are trying to heighten the vibrational rate of your vehicles to bring in more light, you are better not to eat meat."
 25. Initiation, Humand and Solar, p. 196. "This rule might be summed up in the trite instruction to each disciple that he be strictly vegetarian. The lower nature becomes clogged and heavy, and the inner blaze cannot shine forth when meat is included in the diet."
 26. Ibidem, p. 196-197. "This is a drastic rule for applicants, and may not be violated. […]. Should he not do this, and should it be possible for him to take initiation without having thus prepared himself, the physical body would be shattered by the energy pouring through the newly stimulated centres, and dire danger to the brain, the spine, or the heart would eventuate."
 27. Benjamin Creme, Transmission, A Meditation for the New Age, Share International Foundation, Amsterdam / London, 2006, p. 87. "Fish is neutral. Poultry is preferable to meat but it is not totally neutral as is fish."
 28. Helena Roerich, Agni Yoga, Agni Yoga Society, New York, 1997, Sl. 348. "One may permit some smoked meats, but only while traveling. But in general, I would advise abstaining from meat."
 29. Nota 9.
 30. Helena Roerich, Heart, Agni Yoga Society, New York, 1982, Sl. 330. "Truly, it is difficult to decide where lies the greatest harm—from the assimilation of meat or from attraction by meat of undesirable guests. Even the dried and smoked meats, which are relatively less harmful, nevertheless, by their odor, attract hungry ones from the Subtle World, and if they are welcomed by abominable speech, the most harmful associations result."
 31. Initiation, Humand and Solar, p. 197. "It must, of course, here be recognised that no hard or fast rules can ever be laid down, except the initial one that for all applicants for initiation meat, fish, and fermented liquors of all kinds, as well as the use of tobacco, are absolutely forbidden."
 32. Agni Yoga, Sl. 166. "One should abstain from meat, except smoked meats. Vegetables, fruit, milk, and cereals are always beneficial. All alcohol is barred, except for curative purposes. Narcotics, such as opium, are inimical to Agni Yoga."
 33. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 305. "You ask me whether I am endorsing the use of ether and chloroform in operations, and of sedative drugs. Not basically, but most certainly temporarily. When man's contact with his soul is firmly established, and when he has developed the faculty of passing in and out of his physical body at will, these helps will no longer be needed. They may be regarded in the meantime as emergency measures, necessitated by world karma and the point of evolution of the race. I am not of course referring to the use of narcotics and of drugs by hysterical and unbalanced people, but to the judicious use of ameliorants of pain under the wise guidance of the physician."
 34. Initiation, Humand and Solar, p. 197. "For those who can stand it, eggs and cheese are sometimes better eliminated from the diet, but this is not in any way compulsory. It is advisable always that those who are in process of developing psychic faculties of any kind should not permit themselves to eat eggs and very little cheese."
 35. The Great Approach, p. 291. "Dairy products are acceptable but not with too much fat. Preferable are products like goat's cheese (and other cheeses) and milk. Not too much butter, because of the cholesterol, but better a tiny bit of butter than a lot of margarine."
 36. Mahatma Koot Hoomi, in: The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, A. T. Barker (editor), in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, ML-127. "You use too much sugar in your food. Take fruit, bread, tea, coffee and milk and use them as freely as you would like to, but no chocolate, fat, pastry and but very little sugar. The fermentation produced by it especially in that climate of yours is very injurious."
 37. Ibidem.
 38. Helena Roerich, Fiery World, Book Three, Agni Yoga Society, New York, 1980, Sl. 535. "Coffee and tea, as well as everything which generates internal alcohol, are not useful."
 39. Initiation, Humand and Solar, p. 197."Milk and butter come under a different category, and most initiates and applicants find it necessary to retain them in the diet. A few exceptional people can subsist and retain their full physical energies on the diet mentioned in the preceding paragraph, but there the ideal is embodied, and, as we all know, the ideal is seldom attainable in the present transitional period."
 40. Nota 32.
 41. Srimad Bhagavad Gita, Swami Swarupananda (translator / commentor), Advaita Ashrama, Kolkata, 2007, Ch. XVII, Śl. 8-10. "8. The foods which augment vitality, energy, strength, health, cheerfulness, and appetite, which are savoury and oleaginous, substantial and agreeable, are liked by the Sāttvika. [...]
  9. The foods that are bitter, sour, saline, excessively hot, pungent, dry, and burning, are liked by the Rājasika, and are productive of pain, grief, and disease. [...]
  10. That which is stale, tasteless, stinking, cooked overnight, refuse, and impure, is the food liked by the Tāmasika."
 42. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 32. "The three gunas are:
  1. Sattva […] rhythm or harmonious vibration
  2. Rajas […] mobility or activity
  3. Tamas […] inertia."
 43. Nota 41.
 44. Heart, Sl. 331. "Of course, no decay is permissible, even vegetables must not be permitted to decompose."
 45. Nota 41, 42.
 46. Nota 22.
 47. Letters on Occult Meditation, p. 334-335. "By pure food. This involves a vegetarian diet, chosen with wise discrimination; it requires the eating of only those vegetables and fruits that vitalise. Careful judgment shown in the choice of food, wise refraining from too heavy eating, and a little pure good food perfectly assimilated are all that a disciple requires. You ask what foods? Milk, honey, whole wheat bread, all the vegetables that contact the sun, oranges (above all, oranges), bananas, raisins, nuts, some potatoes, unpolished rice, and may I again reiterate, just as much of all the above as to insure activity."
 48. Ibidem.
 49. Helena Roerich, Brotherhood, Agni Yoga Society, New York, 1982, Sl. 148. "Even milk and honey are not sufficiently in use. […] Milk and honey are to be had in infinite variety, and they constitute the best prophylaxis when employed rationally and scientifically."
 50. Srimad Bhagavad Gita, Ch. VI, Śl. 16. "(Succes in) Yoga is not for him who eats too much or too little – nor, O Arjuna, for him who sleeps too much or too little."
 51. Nota 47.
 52. Heart, Sl. 331. "People need little—two fruits, some cereal, and milk. Thus one not only may be purified internally but also rid oneself of many neighbors."
 53. Letters on Occult Meditation, p. 345-346. "A good server […] eats wholesome and suitable food and refrains from heavy eating. A little food, well chosen and well masticated, is far better than a heavy meal. The human race eats these days, as a rule, four times as much as is required.
 54. Helena Roerich, Fiery World, Book One, Agni Yoga Society, New York, 1969, Sl. 112. "It has been correctly observed that in order for the organism to adapt itself to a vegetable diet after a meat diet three years are needed."
 55. A Treatise on White Magic, p. 262. "Add to the two above, physical plane purity as to food and manner of life, and in seven years time the man has built for himself three new bodies around the permanent atoms."
 56. Esoteric Psychology, Volume I, p. 241. "Only those who have been for ten years strict vegetarians can work thus in what might be called the "record aspect of the astral light"."
 57. A Treatise on Cosmic Fire, p. 994. "Physical Purity. This is a thing not easily to be acquired, but entailing many lives of strenuous effort. Through abstinence, right continence, clean living, vegetarian diet, and rigid self-control, the man gradually raises the vibration of his physical atoms, builds a body of ever greater resistance and strength, and succeeds in "manifesting" forth in a sheath of greater refinement."
 58. Letters on Occult Meditation, p. 262. "A Master of the Wisdom is One Who has undergone the fifth initiation."
 59. Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 231. "The Fifth Initiation . . . The Resurrection and Ascension"
 60. Geert Crevits, Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, Mayil Publishing House, 2010, p. 98. "Je lichaam gaat naar een veredeling, verfijning, vereeuwiging, want uiteindelijk zal je in staat zijn dit lichaam zelf af te breken en op te bouwen."
 61. Esoteric Healing, p. 613-614. "When the physical body becomes, in error, the object of attention, retrogression is indicated; and this is why all profound attention to the physical disciplines, to vegetarianism, to diet and to fasting, and to the present modes of (so-called) mental and divine healing, are undesirable and not in line with the projected plan."
 62. A Treatise on White Magic, p. 262. "He starts to build anew his physical body by diet and discipline, instead of working from the inner outward. In the careful discipline of the mind and the manipulation of thought-matter and in transmutation of emotion comes the working out on the physical plane."
 63. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 263-264. "You have poise, courage and knowledge and the "way of the disciple", which the disciple has to tread, is known to you, but the cells of the physical body need more rapid sensitising and this through the bringing in of energy and not through diets or other physical plane means."
 64. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 17-18. "Over-emphasis has been laid upon the need for physical purity, and not sufficient emphasis laid upon the avoidance of all fanaticism and intolerance. These two qualities hinder the student far more than can wrong diet, and they feed the fires of separativeness more than any other one factor."
 65. Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 154. "There were vegetarians at Krotona who would eat neither cheese, nor milk, nor eggs because they were animal products and they felt that they were very, very good and well on the way to spiritual enlightenment. But no one's reputation was safe in their hands. I have wondered about this and I have definitely come to the conclusion that it is better to eat beefsteak and have a kind tongue than to be a strict vegetarian and, from a pedestal of superiority, look down upon this world."
 66. Transmission, A Meditation for the New Age, p. 87. "Vegetarianism should be the norm for a disciple. But it is better not to be fanatical about diet. The body is not that important except for those approaching the first initiation. After that, dietary discipline (with common sense and sense of proportion) should be automatic.
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity', Index: 201404081.
 • 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Benjamin Creme, The Great Approach, New Light and Life for Humanity, Share International Foundation, London, 2001.
 • Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, Tara Center, Los Angeles, 1980.
 • Benjamin Creme, Transmission, A Meditation for the New Age, Share International Foundation, Amsterdam / London, 2006.
 • Geert Crevits, Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, Mayil Publishing House, 2010.
 • Geert Crevits, Morya Wijsheid 8, In het centrum van je leven staan, Mayil Publishing House, 2007.
 • Helena Roerich, Agni Yoga, Agni Yoga Society, New York, 1997.
 • Helena Roerich, Fiery World, Book One, Agni Yoga Society, New York, 1969.
 • Helena Roerich, Fiery World, Book Three, Agni Yoga Society, New York, 1980.
 • Helena Roerich, Heart, Agni Yoga Society, New York, 1982.
 • The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, A. T. Barker (editor), in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Srimad Bhagavad Gita, Swami Swarupananda (translator / commentor), Advaita Ashrama, Kolkata, 2007.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.