Arvindus

Contemplaties

De nieuwe tijd en het coronavirus

  • Titel: Contemplaties, De nieuwe tijd en het coronavirus.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2020, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202003251.
  • Editie: html, eerste editie.

Inhoud

§

Het coronavirus is een uitwerking op het fysieke gebied van een lage trilling die niet mee kan vibreren met de verhoogde trillingen die op het moment aanwezig aan het komen zijn op deze aarde. Het op aarde komen van de verhoogde trillingen die horen bij de aankomende nieuwe tijd heeft een diepgaand effect op mensen en hun psychologische gesteldheden. Mensen dragen licht en duisternis in zich. Het licht dat is de verhoogde trilling en de duisternis dat is de verlaagde trilling. Het licht dat op de aarde aan het komen is vraagt van mensen om hun verlaagde trillingen te verhogen. Dit brengt allerlei psychische toestanden teweeg. Waar meegegaan kan worden in de verhoogde trillingen daar kunnen een sterk verdiepte liefde en vreugde gevonden worden. Echter waar niet meegegaan kan worden kunnen de verhoogde trillingen psychische toestanden naar boven brengen die van de duisternis zijn. Zo komt er bij het inkomen van de nieuwe tijd aanvankelijk veel haat en angst naar boven. Haat en angst leiden tot radicaal conservatisme. De angst doet de grenzen sluiten en de haat doet vanuit de ommuurde vesting uitvallen naar al wat de status quo van deze vesting kan bedreigen. De strijd tussen licht en duisternis is een strijd tussen progressie en conservering. En deze strijd kan zich op het fysieke gebied zelfs uitdrukken in heuse oorlogen. Een enorm krachtenspel is gaande op deze aarde waarbij krachten van licht, van geest, en krachten van duisternis, van materie, gemoeid zijn. En de strijd tussen licht en duisternis wordt geleverd binnenin de mens. De psychische toestanden die dit in de mens teweeg brengt blijven in hun uitwerking echter niet beperkt tot het psychische gebied. De psyche beweegt zich altijd tussen vergeestelijking en materialisatie. Wanneer het instromende licht haat en angst in de psyche teweeg brengt dan kan de psyche deze zaken die van de duisternis zijn vergeestelijken door ze naar het licht te brengen en daarin te laten op gaan. Waar deze psychische toestanden echter niet aldus getransmuteerd worden daar zullen ze uiteindelijk een weg vinden naar materialisatie, niet alleen via het handelen van mensen, maar ook substantieel. Psychische toestanden kunnen fysieke toestanden vormen. Zo kunnen haat en angst zich op het fysieke gebied bijvoorbeeld uitwerken als een virale ziekte. Dit is wat we zien gebeuren met het coronavirus. Het coronavirus is letterlijk en figuurlijk de uitwerking op het fysieke gebied van een angst die de mensheid om het hart heeft geslagen en die zijn adem heeft doen stokken. Het coronavirus sloot de mensheid in zijn conservatisme op in zijn eigen huis. Licht golfde de wereld over, angst golfde de wereld over, conservatisme golfde de wereld over, en nu golft het coronavirus de wereld over. Vele van dergelijke golven zijn er al geweest, en vele zullen nog volgen. De nieuwe tijd dient zich aan in golven van licht, de een na de ander. Verhoogde trillingen doorgolven de mensheid, met alle gevolgen van dien. Dit kan niet worden weerstaan. Progressie is onvermijdelijk en het oude kan niet geconserveerd worden. We moeten meedeinen op de golven van licht. We moeten onze haat tegen en onze angst voor het nieuwe transmuteren door deze naar het licht van de geest te brengen. Alleen zo kunnen nieuwe virale golven voorkomen worden. Moge het coronavirus ons hiervan bewust doen worden.