Arvindus

Contemplaties

Ware filosofie

§

Filosofie wordt in zijn algemeenheid begrepen als "de liefde, studie of het najagen van wijsheid, of van kennis van dingen en hun oorzaken, zij het theoretisch of praktisch."1 Het woord 'filosofie' wordt geacht te stammen van het Griekse zelfstandig naamwoord 'philosophia'.2 Dit wordt vaak gedacht te ontspringen aan het Griekse 'philosophos', wat verwijst naar een filosoof. Maar een filosoof is iemand die filosofie beoefent en algemene concepten, zoals filosofie, zouden altijd als meer primair moeten worden genomen dan particulariteiten, zoals particuliere filosofen, die enkel bestaan als zodanig bij de gratie van dergelijke concepten.3, 4 Als er geen philosophia was geweest in het antieke Griekenland dan had daar geen philosophos bestaan. Dus in deze contemplatie zal het woord 'philosophia', verwijzend naar het algemene concept, als primair worden genomen, en het woord 'philosophos', verwijzend naar een particuliere beoefenaar van het voorgenoemde concept, zal genomen worden als afstammend van voorgenoemde. Dit maakt de weg vrij voor een betere etymologie dan gewoonlijk academisch wordt uitgevoerd. Academische etymologie werkt vanaf het woord 'philosophos' en beschouwt dit te bestaan uit de Griekse woorden 'philos', betekenend 'liefhebber', en 'sophos', verwijzend naar een wijze of ziener, de betekenis van 'liefhebber van wijsheid' samenstellend.5 We kunnen zien dat in deze academische etymologische analyse de twee particulariteiten van de liefhebber en de wijze als vertrekpunten zijn genomen. In contemplatieve etymologie, ook noembaar als 'etymosofie', zal 'philosophia' als leidend genomen worden, en dit zal beschouwd worden als bestaande uit niet particulariteiten maar uit de meer algemene concepten van 'phil[o]', 'liefde' betekenend,6 en 'sophia', 'wijsheid' betekenend.7 Filosofie als philosophia kan dan etymosofisch begrepen worden als liefde-wijsheid.

Liefde-wijsheid is nu een concept dat goed bekend is in de tijdloze wijsheid. Deze liefde-wijsheid wordt beschouwd als een faculteit van de ziel in de mens.8 Het is de faculteit van de intuïtie, die ook bekend is onder de naam 'buddhi'.9 Het Sanskrietwoord 'buddhi' is geworteld in het woord 'budh', 'ontwaakt' betekenend, en 'budh' is ook de wortel van het woord 'buddha', zo 'buddhi' met 'buddha' verbindend.10 Dit correspondeert met de tijdloze wijsheid-lering dat de Buddha wordt gekarakteriseerd door het wijsheidsaspect.11 De Christus voegde aan die wijsheid het liefdesaspect toe,12 en de faculteit van intuïtie wordt dan ook 'het Christusprincipe' genoemd.13 Zo zien we hoe het Christusprincipe, buddhi, intuïtie en liefde-wijsheid allemaal hetzelfde principe van de ziel betreffen. En aan die lijst zouden we dan ook filosofie moeten toevoegen wanneer we het woord lezen als 'filo-sofie', of in het Grieks 'philo-sophia'. Ware filosofie is geen academische discipline maar veeleer de faculteit van intuïtie in de mens. En zoals de Buddha buddhi realiseerde, en de Christus het Christusprincipe, zo realiseert de ware filosoof filosofie.14 Maar zulk een filosoof realiseert filosofie als een principe in zijn hart en niet via academische studie en graduatie.

In de Nederlandse taal wordt vaak verwezen naar academische filosofie met een term als 'wijsbegeerte' en een beoefenaar daarvan wordt dan 'wijsgeer' genoemd. Het zou etymosofisch passend zijn geweest wanneer de term 'filosoof' was gereserveerd voor realiseerders van buddhi en het Christusprincipe, een term als 'wijsgeer' overlatend voor academisch geletterden. De geschiedenis van het gebruik van taal heeft echter helaas de huidige situatie tot stand gebracht waar wijsgeren ook 'filosofen' worden genoemd. Dit hoeft ons er echter niet van te weerhouden om te aspireren filosofen te worden in de originele zin.

Mogen we dan ware filosofie in onze harten realiseren.

Noten
 1. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, philosophy, n., 1. a.
 2. Ibidem, philosophy, n.
 3. Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 41. "The occultist ever approaches the subject connected with the evolutionary process from the angle of the whole and then the part, from the periphery to the centre, from the universal to the particular."
 4. Socrates, quoted by Phaedo, in: Plato, Phaedo, G. M. A. Grube (translator), in: Complete Works, John M. Cooper / D. S. Hutchinson (editors), Hackett Publishing Company, Indianapolis / Cambridge, 1997, p. 86, sec. 100e. "This is the safe answer for me or anyone else to give, namely, that it is through Beauty that beautiful things are made beautiful."
 5. Oxford English Dictionary, philosoph, -ophe.
 6. Ibidem, philo-.
 7. Ibidem, Sophia1, 1.
 8. Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in:Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. xv.
 9. Ibidem.
 10. Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Etymologically and Philologically Arranged, With Special Reference to Greek, Latin, Gothic, German, Anglo-Saxon, and Other Cognate Indo-European Languages, The Clarendon Press, Oxford, 1862, p. 685.
 11. Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, in:Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 97. "Wisdom is the predominant characteristic of the Buddha […]."
 12. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in:Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 411. "Then came the next great Teacher, the Christ. He embodied in Himself a still greater divine principle or aspect, that of Love, whilst at the same time embracing within Himself all that the Buddha had of Light. Christ was the expression of both Light and Love."
 13. Noot 8.
 14. Socrates, in: Plato, Phaedrus, G. M. A. Grube (translator), in: Complete Works, John M. Cooper / D. S. Hutchinson (editors), Hackett Publishing Company, Indianapolis / Cambridge, 1997, p. 527. "For just this reason it is fair that only a philosopher's mind grows wings, since its memory always keeps it as close as possible to those realities by being close to which the gods are divine. A man who uses reminders of these things correctly is always at the highest, most perfect level of initiation, and he is the only one who is perfect as perfect can be. He stands outside human concerns and draws close to the divine; ordinary people think he is disturbed and rebuke him for this, unaware that he is possessed by god."
Bibliografie
 • Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in:Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in:Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, in:Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Plato, Phaedo, G. M. A. Grube (translator), in: Complete Works, John M. Cooper / D. S. Hutchinson (editors), Hackett Publishing Company, Indianapolis / Cambridge, 1997.
 • Plato, Phaedrus, G. M. A. Grube (translator), in: Complete Works, John M. Cooper / D. S. Hutchinson (editors), Hackett Publishing Company, Indianapolis / Cambridge, 1997.
 • Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Etymologically and Philologically Arranged, With Special Reference to Greek, Latin, Gothic, German, Anglo-Saxon, and Other Cognate Indo-European Languages, The Clarendon Press, Oxford, 1862.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.