Arvindus

Contemplaties

Anarchie als de anti-Christus

§

Anarchisme en anarchie worden in principe begrepen als de afwezigheid van regering.1, 2 Het Nederlandse 'anarchie' stamt [in lijn met het Engels 'anarchy'] van het Griekse 'anarchos', betekenend 'zonder leider',3 of 'anarchia', wat aan hetzelfde refereert, maar ook aan wetteloosheid in zijn algemeenheid.4 'Anarchos' bestaat uit het voorvoegsel 'an' en het woord 'archos', waarbij die eerste een negatie betreft en die tweede refereert aan een leider.5, 6 Dus in een anarchie worden het leiderschap van de regering en zijn wetten genegeerd.

Het Griekse woord 'archos' is nauw verwant met 'arche', refererend aan een oorsprong.7 Dit kan begrepen worden want in een maatschappij is het de leider of de regering waaraan de heersende wetten ontspringen. Nu werd dit woord 'arche' in een eerdere [Engelse] contemplatie via het chi-rho-monogram gerelateerd aan Christus.8 Dit lijkt consistent wanneer wordt beschouwd dat Christus als Jezus genoemd wordt als de koning, en dus de leider, van de Joden,9 en dat het Christusprincipe als liefde-wijsheid de dominante wet is die het huidige zonnestelsel regeert.10, 11 Politieke regering en wetgeving kunnen dan gezien worden als exoterische reflecties van het esoterische Christusprincipe,12 en anarchie als an-arche moet dan gezien worden als een exoterische reflectie van de anti-Christus.13

Het is het doel van evolutie dat op een dag het esoterische Christusprincipe volledig gerealiseerd zal zijn in de exoterische heerschappij van de mensheid.14 Dit zal echter een esoterische verheffing van exoterisch regeren zijn en niet een afschaffing daarvan. De mensheid zal dan geregeerd worden door liefde en wijsheid, die gerealiseerd zullen zijn in de harten van de meerderheid van individuen. Dit is een situatie die heden verre van manifest is, en die daarom een afwezigheid van een beschermende exoterische regering, hoe imperfect ook, niet toelaat.

De uiteindelijke exoterische realisatie van het esoterische Christusprincipe zoals boven genoemd zal dan etymosofisch beschouwd leiden tot archisme en archie en niet tot anarchisme en anarchie. We moeten heel erg oppassen voor zulk een exoterische politieke anti-Christus.

Bibliografie