Arvindus

Dagboek van de Eeuwigheid

10 Januari 2021, Helmond

  • Titel: Dagboek van de Eeuwigheid, 10 Januari 2021, Helmond.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: © 2021 Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202101101.
  • Editie: html, eerste editie.

Het is een schoonheid in het leven dat de schijnbaar meest banale dingen aanleiding kunnen zijn voor een innerlijk beschouwen en de toegang kunnen zijn tot archetypen die zich in de alledaagsheid verbergen in vergelijkingen.

De laatste weken werd er gewerkt aan de tekstredactie van een spiritueel boek dat uitgegeven zou gaan worden door een kleine uitgeverij. Het was tijdens het lezen van eerdere boeken en tijdens de tekstredactie van het voorgaande boek al opgevallen dat de eindredactie komma's handhaafde in zinnen met een 'als-dan'-structuur. Hoewel dit gangbaar is werd het zelf eerder als storend dan als aanvullend ervaren. Hierover was er verwondering. Immers er was overeenstemming met de eindredactie dat het goed was om alinea's zo klein mogelijk te houden. De ruimte tussen de alinea's zou immers dienen als rustpunt waar de lezer zich even zou kunnen bezinnen op de gelezen alinea. Waren komma's dan niet de alinearuimtes der zinnen, zoals alinearuimtes de komma's der alinea's kunnen zijn? Volgens die analogie zou het juist goed bevonden moeten worden wanneer er veel komma's in zinnen geplaatst worden. Echter innerlijk was er weerstand.

Een wat banale zelf gefabriceerde voorbeeldzin werd geconstrueerd en in zijn twee opties verkend. 'Als je loopt, dan ga je vooruit.' 'Als je loopt dan ga je vooruit.' Diverse keren werden de zinnen doorlopen waarbij de ervaring daarvan innerlijk geproefd werd. Dit riep herinneringen op aan geheel andere maar blijkbaar toch heel vergelijkbare ervaringen. Met de auto rijdend over de weg kunnen we soms verkeersdrempels tegen komen die ons ertoe brengen om af te remmen. Dit is goed wanneer ze op onveilige punten geplaatst zijn maar waar ze onnodig geplaatst worden zijn ze eerder een ergernis omdat ze de vaart uit onze reis halen.

Deze vergelijking gaf weliswaar een bevestiging op ervaringsniveau maar voorzag nog niet in een argumentatief antwoord. Die middag de aandacht regelmatig naar het thema brengend flitste een antwoord plotseling het denken binnen. Bezinning op onderwerpen wordt pas zinvol wanneer die onderwerpen een belang hebben. En onderwerpen worden pas belangrijk wanneer ze samengesteld zijn. Een enkel onderwerp kan weliswaar een betekenis hebben maar op zichzelf nietszeggend zijn. Lopen kan op zichzelf weliswaar een betekenis hebben maar wordt pas belangrijk wanneer er mee vooruit gegaan wordt. Bezinning op lopen wordt dan ook pas zinvol wanneer ook het resulterende vooruitgaan in beschouwing wordt genomen. De plaatsing van de komma in de zin 'Als je loopt, dan ga je vooruit' nodigt dus uit tot bezinning op een zinloos onderwerp. Het is slechts op de samengestelde zin 'Als je loopt dan ga je vooruit' dat bezinning zinvol wordt, en daar nodigt de afsluitende punt tot uit.

Zo werd die middag de banaal toeschijnende ervaring van een kommaplaatsing de aanleiding voor een innerlijk beschouwen dat leidde tot een argumentatieve bevestiging van het ervaringsoordeel.