Arvindus

Dagboek van de Eeuwigheid

03 Februari 2021, Helmond

  • Titel: Dagboek van de Eeuwigheid, 03 Februari 2021, Helmond.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: © 2021 Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202102031.
  • Editie: html, eerste editie.

Soms is het goed om je te keren tegen de gangbare stroom om je zo te ontdoen van de gangbaarheid en om je daarna op een niet-gangbare wijze weer bij die stroom te voegen.

Niet lang geleden werd ontdaan van de gangbare kommaplaatsing in zinnen met een 'als-dan'-structuur. Er werd geconcludeerd dat die namelijk uitnodigde tot bezinning op een niet-samengesteld en dus onbelangrijk zinsdeel, en de eindredactie van het boek dat werd proefgelezen was om eigen redenen akkoord met de voorgestelde kommaverwijderingen.

Deze ochtend, tijdens de douche die toch heel geschikt was om psychische elementen te helpen wegspoelen, brak de gekoesterde conclusie echter open en gedachtenelementen bubbelden omhoog. Een beschouwing kwam op gang en omdat ze gepaard ging met een kleine vleug van vreugde werd ze verwelkomd.

Tijdens de laatste beschouwing op dit onderwerp werd nog geconcludeerd dat een zin als 'Als je loopt dan ga je vooruit' zonder kommaplaatsing passender was dan het gangbare 'Als je loopt, dan ga je vooruit' met kommaplaatsing.

Nu werden in het denken talige 'als-dan'-zinnen logische formules waarin 'als-dan' de implicatie-operator was. De logica kent logische operatoren als 'en', 'of', 'is' en 'dan' (of 'als-dan'). En, zo werd beschouwd, geen andere operator buiten 'als-dan' wordt in gangbare talige vertalingen een komma toegekend. 'Je loopt en je gaat vooruit', 'Je loopt of je gaat vooruit' en 'Lopen is vooruit gaan' ontberen in hun gangbaarheid allemaal komma's, maar dit geldt niet voor 'Als je loopt, dan ga je vooruit'.

Wat echter de implicatie-operator in de voorbeeldzinnen onderscheidt van de andere operatoren is dat deze wordt vertaald met twee woorden terwijl de andere operatoren worden vertaald met één woord. En voor een eerlijke vergelijking zou dit gelijk getrokken moeten worden. Enkelwoordige operatoren werden in de voorbeeldzinnen aldus met dubbele woorden vertaald, en er verschenen warempel komma's in de zinnen: 'En je loopt, en je gaat vooruit', 'Of je loopt, of je gaat vooruit'. En andersom zou een verenkeling van de dubbele 'als-dan'-vertaling naar simpelweg 'dan' of 'als' gemakkelijk leiden tot een kommaloze zin als 'Loop je dan ga je vooruit' of 'Je gaat vooruit als je loopt'.

De druppels op de huid inmiddels drogend was er een gevoel van verlichting en opgeruimdheid. Elk van de zinsopties had zijn geijkte plaats. De gekommade zin had zijn plek in de gangbaarheid. De ontkommade zin had zijn plek in de alternativiteit. En de geherkommade zin had zijn plek in de alternatieve gangbaarheid.

Opgeruimd was er herkenning van en bewondering voor het Hegeliaanse proces dat werd doorlopen. En innerlijk werd bedacht dat nu nog de eindredactie over de nieuw verworven opvatting bericht kon worden.