Arvindus

Dagboek van de eeuwigheid

Vreugde en interesse

  • Titel: Dagboek van de eeuwigheid, Vreugde en interesse.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2021, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202102071.
  • Editie: html, tweede editie.

Inhoud

Helmond, 07 februari 2021

Gisteren was er een lichte migraineachtige hoofdpijn. Tegen de avond werden, aangespoord door de lichamelijkheid, voedingsmiddelen uitgeprobeerd om de hoofdpijn te sussen. Wellicht was het niet door de voedingsmiddelen maar in de avond was de hoofdpijn gezakt. Gevolg was wel dat de maag gevuld was en dat de avondwake gerekt werd tot later dan normaal omdat het niet goed werd geacht om met volle maag te gaan slapen. Tegen half twaalf werd dan uiteindelijk de doucheruimte betreden voor de lichaamsverzorging van de avond die voornamelijk bestond uit het poetsen van de tanden.

In de pakweg tien en een half jaar tijd dat in het desbetreffende huis werd verbleven werden 's avonds zelden de douchelampen aangedaan. Het had de voorkeur om de overlooplamp te laten branden die dan door het smalle raampje boven de douchedeur een schemerlicht in de doucheruimte wierp. De douchemat die was geplaatst tussen de hoge verwarming en de douchecabine werd dan vaak een meditatiemat waarop soms lange tijd al zittende of staande in meditatie of contemplatie werd vertoeft. Het was nooit duidelijk geworden waarom juist deze plek daar zo uitnodigend voor was. Er was een aparte meditatieruimte voorzien van een kaars die dagelijks in de ochtend werd bezocht. In de huiskamer werd bijna iedere avond bij ook een kaarsvlam neergezeten ter oriëntatie op de heerlijkheid in het hart. Maar de douchemat in de kleine doucheruimte, verwarmd door de hoge verwarming en schemerverlicht door de overlooplamp, deed ter contemplatie niet onder voor voorgenoemde plekken.

Tijdens en na de avondroutine werd het bewustzijn al staande op die mat overvallen door een diepe heerlijkheid. De magneet in het hart trok aan en in heerlijke toelating vouwden de handen zich af en toe automatisch samen voor het gelaat. De ogen waren ook in schemermodus en werden veelal half dicht en half open gehouden, om zich dan bij intensivering van de heerlijkheid automatisch te sluiten.

Parallel aan die gedachteloze heerlijkheid was er toch een stroom van contemplatieve gedachten. Het onderwerp werd niet als heel inspirerend beschouwd en betrof de evolutionaire waarde van 'The Great Reset' van het World Economic Forum die in deze tijdsperiode zo nadrukkelijk door sommigen naar de voorgrond werd gebracht. Het werd niet waargenomen dat de ideeën daarover oprezen uit de heerlijkheid en evenmin dat de heerlijkheid ontlokt werd aan de beschouwing. Het was alsof beide volstrekt parallel aanwezig waren waarbij soms de een op de voorgrond trad en dan weer de ander. Vreugde en interesse wisselden elkaar af. Toen er een tijdelijke deelconclusie gevormd werd bracht deze niettemin een zekere blijheid met zich mee en de vreugde, al dan niet betrokken, werd bedankt. Dit leek een goed moment om de staande contemplatie, om het staande vertoeven in heerlijkheid, af te ronden. Als in een vingerknip werd er uit contemplatie getreden om te zien dat het schijnbaar korte moment van beschouwing en heerlijkheid de tijd inmiddels tot over middernacht had getild.

Lopende over de overloop naar de slaapkamer werd de deelconclusie alweer gebroken, maar de mentale puzzelstukken, of misschien wel brokstukken, werden voor een later moment achtergelaten om ruimte te maken voor een slaap die spoedig daarna zou intreden.