Arvindus

Contemplaties

Psi

 • Titel: Contemplaties, Psi.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2021, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202103172.
 • Editie: html, eerste editie.
 • Origineel: Contemplations, Psi, Index: 202103171.

§

De term 'psi' wordt in het Nederlands [in lijn met het Engels] gebruikt om aan de ene kant te refereren aan paranormale fenomenen of vermogens en de daaruit voortkomende psychische krachten en aan de andere kant aan de Griekse letter 'Ψ', in het Grieks bekend als 'psei'.1

Deze 'Ψ' heeft de vorm van een drietand en symboliseert tripliciteit of een triniteit (zijnde een tripliciteit als een eenheid). Het figuur van de drietand zoals weergegeven door de letter 'Ψ' kan ook gezien worden als bestaande uit het cijfer '3' dat is gekanteld en geplaatst bovenop het cijfer '1'.

Nu wordt de drietand als instrument of wapen gebruikt door de Griekse mythologische god Poseidon en zijn Romeinse equivalent Neptunus.2 De naam 'Poseidon' wordt in de tijdloze wijsheid beschouwd af te stammen van de (vertaalde) naam van het laatst gezonken eiland van Atlantis, zijnde 'Poseidonis'. Dit eiland zonk ongeveer vijftienduizend jaren geleden weg waar nu de Azuren zijn.3, 4

Nu kan de naam van dat eiland gelezen worden als 'Posei-donis'. En met 'donis' in lijn met 'Adonis' etymologisch begrepen als 'heer',5 en 'Posei' zijnde een duidelijk fonetisch equivalent van 'psi' (of in het Grieks 'psei') waarin de 'o' wordt weggeslikt, kan Poseidon begrepen worden als heer van psi.

Dat de naam 'Poseidon' herleid kan worden tot het laatst gezonken eiland van Atlantis installeert de desbetreffende god ook als een personificatie van het Atlantische ras.6 Dit ras nu ontwikkelde het menselijke vermogen van emotie en zijn corresponderende astrale magie of lager psychisme,7, 8 en hiermee correspondeert de bij aanvang genoemde Engelse definitie van psi. Het is ook zo dat emotie elementaal gesymboliseerd wordt door water,9 en dus heerst Poseidon, de heer van psi, de drietand of psi gebruikend, over de wateren.

Nu is 'Neptunus' niet alleen de naam van het Romeinse mythologische equivalent van de Griekse Poseidon. Het is ook de naam van de planeet die esoterisch correspondeert met devotie en emotie.10 En daarmee worden de interrelationele lijnen tussen psi, Poseidon, het Atlantische ras, water, emotie en lager psychisme dus gesterkt.

Deze lijnen worden zelfs nog meer gesterkt wanneer we zien dat het astrologische teken voor Neptunus bestaat uit een drietand met beneden een horizontale lijn die een lager kruis vormt met de langere of onderste verticale lijn: ♆.

Dit monogram van Neptunus, dat indirect ook het monogram is van Poseidon, doet denken aan het eerder gecontempleerde christelijke chi-rho- of Χ-Ρ-monogram: ☧.11 Dit monogram werd bevonden te refereren aan Christus waarbij de ellips van Ρ geest representeert en de Χ het kruis van materie. Het Χ-Ρ-monogram symboliseert dus de nederdaling van geest in materie, die dan het bemiddelende Christus-principe van bewustzijn vormen.12

Wanneer deze denklijn nu wordt doorgetrokken naar het symbool van Neptunus en Poseidon ontdekken we dat het een Ψ-Χ-monogram is. Maar 'Ψ-Χ' leest als 'psi-chi', leest als 'psyche' en de psyche gaat dan begrepen worden als de nederdaling van psi in materie.

Geschreven met een hoofdletter is 'Psyche' ook de naam van een Griekse en Romeinse mythologische jongedame die verliefd werd op de god Eros of Cupido.13 Ze wordt vaak weergegeven als een jongedame met vlindervleugels.14 Dit is van belang want de vlinder is een oud symbool van de ziel of het bewustzijnsprincipe.15 Psyche weergegeven als een dame met vlindervleugels gaat dan de ziel geïncarneerd in een menselijke vorm symboliseren, gaat dan het bewustzijnsprincipe gekleed in materie symboliseren.

De vlinder in een dame als een symbool van psi in de fysieke mens correspondeert nog steeds met de manier waarop ditzelfde wordt gesymboliseerd door de drietand die gehanteerd wordt door een heer. Echter waar de drietand eerder het symbool is van water daar is de vlinder eerder een symbool van lucht. Dit wordt bevestigd door het Griekse 'psyché' dat de betekenis draagt van 'adem'.16 En lucht is het elementale symbool van het gebied van de intuïtie.17 Dus waar de drietand van Poseidon psi aan emotie relateert daar relateert de vlinder van Psyche psi aan intuïtie.

Dit lijkt tegenstrijdig want emotie is een vermogen van de persoonlijkheid of de lagere mens terwijl intuïtie een vermogen is van de ziel of de hogere mens.18 Maar deze schijnbare tegenstelling kan verenigd worden wanneer psi wordt beschouwd als het duale principe dat emotie aan intuïtie relateert. En dit is zinnig. Want in het proces van de menselijke evolutie moeten de emoties van de zonnevlecht en de persoonlijkheid getransformeerd worden naar de intuïtie van het hart en de ziel.19 En dit proces is duaal. Want aan de ene kant moeten de emoties ontvankelijk worden gemaakt voor de instroom van de intuïtie, en aan de andere kant moet de intuïtie in de emoties gegoten worden. Poseidon representeert dat eerste op een raciale schaal en Psyche representeert dat laatste op een individuele schaal.

Psi, zo kunnen we concluderen, betreft in essentie de transformatie van emotie naar intuïtie.

Noten
 1. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, psi.
 2. Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015, Poseidon.
 3. Helena P. Blavatsky, Theosophical Glossary, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 258. "Poseidonis (Gr.). The last remnant of the great Atlantean Continent. Plato's island Atlantis is referred to as an equivalent term in Esoteric Philosophy."
 4. Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume I, Share International Foundation, London, 2010, p. 182. "One last remnant, the island of Poseidon, where the Azores now remain, sank about 15,000 years ago."
 5. Oxford English Dictionary, Adonis.
 6. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume II, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 775. "Poseidon is not only the personation of the Spirit and Race of Atlantis, but also of the vices of these giants."
 7. 'Ageless Wisdom, The Root Races', Index: 202008161.
 8. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 48. "Old Atlantean magic and the lower psychism are upon us again in the great turning of the wheel of life, […]"
 9. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 250. "Air is the symbol of the higher life in which the Christ principle dominates, in which freedom is experienced and the soul comes to full expression. It is the symbol of the buddhic plane, as water is of the emotional."
 10. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 297. "Neptune, being the sign of the Deity of the waters, is related to the sixth ray which governs the astral or emotional plane of desire."
 11. 'Contemplations, Etymological and Esoteric Roots of 'Arch', 'Arc' and 'Ark'', Index: 201103261.
 12. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 13. Lucius Apuleius, The Golden Ass, Being the Metamorphoses of Lucius Apuleius, W. Adlington (translator), S. Gaselee (revisor), William Heinemann, / G.P. Putnam's sons, London / New York, 1922.
 14. William Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Volume III, Oarses-Zygia, John Murray, London, 1873, p. 564.
 15. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 74. "[…] the caterpillar and chrysalis from which springs the butterfly, the Greek emblem of Psyche, the human soul."
 16. Francis Edward Jackson Valpy, The Etymology of Words of the Greek Language, In Alphabetical Order, With the Omission Generally of Plants and Sometimes of the More Uncommon Animals, Longman, Green, Longman and Roberts, London, 1860, p. 189.
 17. Nota 9.
 18. Nota 12.
 19. 'Aphorisms, The Butterflies in the Stomach', Index: 202005082.
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, The Root Races', Index: 202008161.
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • 'Aphorisms, The Butterflies in the Stomach', Index: 202005082.
 • 'Contemplations, Etymological and Esoteric Roots of 'Arch', 'Arc' and 'Ark'', Index: 201103261.
 • Lucius Apuleius, The Golden Ass, Being the Metamorphoses of Lucius Apuleius, W. Adlington (translator), S. Gaselee (revisor), William Heinemann, / G.P. Putnam's sons, London / New York, 1922.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Helena P. Blavatsky, Theosophical Glossary, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume II, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume I, Share International Foundation, London, 2010.
 • William Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Volume III, Oarses-Zygia, John Murray, London, 1873.
 • Francis Edward Jackson Valpy, The Etymology of Words of the Greek Language, In Alphabetical Order, With the Omission Generally of Plants and Sometimes of the More Uncommon Animals, Longman, Green, Longman and Roberts, London, 1860.
 • Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.