Arvindus

Frasen

Ook zwarte schapen

  • Titel: Frasen, Ook zwarte schapen.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: 2021, Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202103241.
  • Editie: html, eerste editie.

Ook zwarte schapen zijn schapen

Schapen zijn kuddedieren die zich door hun herder laten drijven. Dit beeld wordt soms als metafoor toegepast op een mensenmassa die zich door een autoriteit laat drijven. Iemand die tot een dergelijke mensenmassa behoort wordt dan pejoratief 'schaap' genoemd. Vaak wordt die term gebruikt door mensen die zich van de desbetreffende massa onderscheiden door zich niet door de autoriteit van de zogenoemde 'schapen' te laten drijven. Zij zien zichzelf dan veelal metaforisch als solitaire ontembare tijgers. Niet zelden vormen zij samen met andere veronderstelde 'tijgers' echter een minderheidsmassa die zich evengoed door een autoriteit laat drijven, zij het een andere dan die van de meerderheidsmassa. Omdat deze minderheidsmassa zich onderscheidt van de meerderheidsmassa, daarmee afkeuring ontlokt aan laatstgenoemde, maar zich zelf ook door een autoriteit laat drijven, is langs voorgenoemde metaforische lijn de spreekwoordelijke term 'zwart schaap' eerder toepasselijk voor iemand uit die minderheidsmassa. Immers de term 'zwart schaap' wordt vaak gebruikt voor iemand die door zijn afwijken van de norm een afkeuring ontlokt. Veel veronderstelde 'tijgers' zijn dus eigenlijk 'zwarte schapen', maar daarmee evengoed 'schapen'. Enige momenten van zelfreflectie zijn voor hen dus gepast alvorens ze pejoratieve termen voor anderen gaan bezigen.