Arvindus

Contemplaties

'Ψ'

 • Titel: Contemplaties, 'Ψ'.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2021, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202104132.
 • Editie: html, eerste editie.
 • Origineel: Contemplations, 'Ψ', Index: 202104131.

§

De Griekse letter 'Ψ' ('Psi') betreft grafisch een drietand. En wanneer in bezit van de Griekse mythologische god Poseidon symboliseert de drietand, en via zijn grafische overeenkomst ook 'Ψ', emotie. Poseidon, de heer van psi, is de heer van emotie.1

Ψ

Figuur 1.

Grafisch bestaat het figuur uit drie verticale lijnen die zijn verbonden door een gebogen horizontale lijn, bovenop een vierde verticale lijn. Wanneer onderverdeeld in een bovenste en een onderste deel lijkt het figuur op een negentig graden gekanteld Arabisch cijfer '3', geplaatst bovenop een Arabisch cijfer '1'. Wanneer ongekanteld naast elkaar geplaatst wordt het nummer '13' gevormd, en wanneer de ruimte tussen deze cijfers wordt verwijderd verschijnt de vorm van een vlinder gezien vanaf de zijkant. Aangezien de vlinder nu een symbool is van de ziel of het bewustzijnsprincipe kan 'Ψ' ook als een symbool van de ziel gezien worden.2

13

Figuur 2.

Dit grafische spel met de cijfers '3' en '1' van 'Ψ' voortzettend kunnen we de buitenste lijnen van een gekantelde '3' ook verder trekken naar de bodem van een rechtstaande '1'. Op deze manier verschijnt een hart met daarin een horizontale lijn. De '1' kan echter ook gereduceerd worden tot een enkele punt waaraan dan de twee buitenste lijnen van '3' worden verbonden, resulterend in een zuivere hartvorm. Zulk een hartvorm is een goed bekend symbool van liefde, zijnde de primaire kwaliteit van de ziel,3, 4 dus de analogie houdt stand.

Hart

Figuren 3, 4.

Zij nu die in 'Ψ' een grafische representatie zien van de vereniging van het vrouwelijke met het mannelijke zitten niet op een verkeerd spoor. Want in de tijdloze wijsheid is het nummer '1' gerelateerd aan geest en mannelijkheid en het nummer '3' aan materie en vrouwelijkheid.5, 6 Samen vormen deze vader en moeder een kind, dat als het kind-principe het zogenoemde 'Christus-principe' betreft, zijnde het bewustzijnsprincipe of de ziel.7, 8, 9 Dus ook vanuit deze invalshoek gaat 'Ψ' de ziel symboliseren.

De duale 'Ψ' kan echter niet alleen gezien worden als bestaande uit de cijfers '1' en '3' maar ook uit de Romeinse letters 'E' en 'I', in lijn met de Griekse 'Ε' en 'Ι' (of 'ε' en 'ι'). Samengenomen vormen deze letters het klinkergeluid 'ει' dat wordt gevonden in de Griekse uitspraak van 'ψει' of 'psei'.10 Met deze letters kan opnieuw de vlindervorm gevormd worden die beschouwd kan worden als de ziel te symboliseren.

ει

Figuur 5.

Een andere manier om het grafische 'Ψ'-symbool van de fonetiek van 'psi' of 'psei' te interpreteren is door het lagere deel te laten staan voor de klinker 'I', het bovenste deel overlatend de medeklinker(s) 'ps' te representeren. Onafhankelijk echter is het moeilijk om het geluid 'ps' te linken aan de grafische representatie van het bovenste deel van 'Ψ'.

Nu kan het bovenste deel van de 'Ψ'-letter ook gelezen worden als een 'W', of wanneer omgedraaid als een 'M'. De 'W' en de 'M' zijn allebei ontleend aan het primaire symbool van water, materie en moederschap, net zoals de 'F' (of 'P(h)') gerelateerd is aan noties als vuur, geest en vaderschap.11 Deze 'F' kan gezien worden als een gespiegelde '1' zoals de 'W' en 'M' gezien kunnen worden als gekantelde '3's. En zo zien we 'Ψ' ook vanuit deze invalshoek opnieuw bestaan uit een mannelijk en een vrouwelijke aspect, samen het Christuskind van de ziel vormend.

Vader Moeder
Geest Materie
Vuur Water
1 3
F / P W / M

Figuur 6.

Dus 'Ψ' heeft beide aspecten van de vader en de moeder in zich, maar als het kind-principe heeft het een eigen onafhankelijkheid. En los van 'Ψ' ('Psi') wordt het principe van materie vaak gesymboliseerd door de Griekse letter 'Χ' ('Chi'). Deze 'Χ' betreft grafisch een kruis bestaande uit twee diagonale lijnen.

Christenen gebruiken deze 'Χ' in combinatie met de Griekse letter 'Ρ' ('Rho') en vormen ze samen in het chi-rho-monogram dat Christus symboliseert. Aan de ene kant is die symboliek fonetisch omdat 'Χ' en 'Ρ' de eerste letters van de naam 'Christus' vormen. En aan de andere kant is die symboliek grafisch. Want de ellips van 'Ρ' wordt geacht de geest van God te symboliseren die dan wordt gekruisigd aan het kruis van materie, dat gesymboliseerd wordt door 'Χ'. Dus het chi-rho-monogram symboliseert Christus als de geest die gekruisigd is aan de materie of als het Woord dat vleesgeworden is.12, 13

ΧΡ

Figuur 7.

Deze 'Χ' als symbool van het kruis van materie is in gebruik echter niet beperkt tot het chi-rho-monogram, want het kan ook toegepast worden op 'Ψ' waardoor een psi-chi-monogram tot aanzijn komt. Dit psi-chi-monogram symboliseert dan niet de aan het kruis van materie gekruisigde geest maar de aan het kruis van materie gekruisigde ziel. Het symboliseert niet het Woord dat vleesgeworden is maar de ziel die vleesgeworden is. Het symboliseert de ziel in incarnatie.14

ΨΧ

Figuur 8.

Nu kan deze 'psi-chi' in het Engels gelezen worden als 'psyche'. En geschreven met een hoofdletter is 'Psyche' de naam van een Griekse mythologische dame die in de kunst wordt weergegeven met vlindervleugels. Dit toont dus dat de psyche psi in vlees, de ziel in incarnatie is.15 De esoterische filosofie van de Meester Djwhal Khul via Alice Bailey expliceert vergelijkbare inzichten en het logo van de uitgever van het desbetreffende oeuvre, Lucis Trust, bevat ook een psi-chi-monogram.

Lucis Trust-logo

Figuur 9.

Een ander psi-chi-monogram wordt ook gebruikt als symbool van de planeet Neptunus, die als mythologische god het Romeinse equivalent is van de Griekse Poseidon. Dit symbool zien we opnieuw bestaan uit een drietand, uit 'Ψ', en een kruis aan zijn basis, dit keer bestaande uit een verticale en horizontale lijn.16

Neptunus

Figuur 10.

Waar echter bij de dame Psyche 'Ψ' de ziel symboliseert daar symboliseert deze bij de god Poseidon of Neptunus emotie. Want naast dat water een symbool is van materie is het ook een symbool van emotie, en Poseidon of Neptunus is primair een god van de wateren. Daarom wordt vermeld dat 'Ψ' heel primair de transformatie aanduidt van persoonlijke emotie naar de intuïtie van de ziel, waardoor het psi-chi-monogram dit proces symboliseert zoals het plaats vindt in menselijke incarnatie.17

Symbool Principe Personificatie
Ρ Geest God de Vader
Ψ Ziel Transformatie van emotie naar intuïtie Christus
Emotie  
Χ Lichaam / materie  
ΧΡ Het vleesgeworden Woord Christus
ΨΧ Ziel in lichaam De psyche Psyche
Emotie in lichaam Poseidon

Figuur 11.

Nu wordt zulk een recht kruis in een psi-chi-monogram ook gebruikt in het Christelijke Heilig Hart-symbool, waar in dit geval het rechte kruis wordt weergegeven bovenop de '3' en '1'-combinatie van psi (zijnde de hartvorm).

Heilig Hart

Figuur 12.

Dit Heilig Hart-monogram is ook vervat in het symbool dat wordt gebruikt door Mayil Publishing House, de uitgever van de werken van de Meester Morya via Geert Crevits. Hier loopt de verticale lijn helemaal door de hartvorm tot zijn onderste verenigende punt. Wanneer de koepelvorm bovenaan dan wordt gezien als een gemodificeerde ellips kan dit symbool zelfs beschouwd worden als bevattende een gemodificeerd psi-chi-rho-monogram.

Mayil Publishing House-logo

Figuur 13.

Laten we dan met deze beschouwing deze contemplatie op 'Ψ' afsluiten.

Noten
 1. 'Contemplations, Psi', Index: 202103171.
 2. Ibidem.
 3. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 165. "The heart, the love-wisdom of the soul, the buddhi or Christ principle."
 4. Geert Crevits, Morya Wijsheid 1, Bewust handelen, Mayil Publishing House, 2007, p. 125, translated. "Love always goes through the heart, that is the unifying power between the different oppositions in man."
 5. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 6. "a. The Law of Economy......the law governing matter, the third aspect.
  b. The Law of Attraction...the law governing soul, the second aspect.
  c. The Law of Synthesis....the law governing spirit, or the first aspect."
 6. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 1019. "There is no contradiction here to the occult teaching that Father and Mother, or Spirit and Matter, when brought into contact, produce the Son."
 7. Ibidem.
 8. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 9. 'Ageless Wisdom, The Age of the Mother of the World', Index: 201702251.
 10. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, psi1.
 11. 'Contemplations, An Etymosophy of 'Father' and 'Mother'', Index: 201501261.
 12. 'Contemplations, Etymological and Esoteric Roots of 'Arch', 'Arc' and 'Ark'', Index: 201103261.
 13. The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996, John, Ch. 11, v. 14. "And the Word became flesh, and dwelt among us (and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father), full of grace and truth."
 14. Noot 1.
 15. Ibidem.
 16. Ibidem.
 17. Ibidem.
Bibliografie