Arvindus

Contemplaties

Een esoterische interpretatie van The Great Reset

§

Het onderwerp van The Great Reset is moeilijk te vermijden deze dagen. Daarom zal dit onderwerp hier esoterisch geïnterpreteerd worden. Dat deze publicatie een interpretatie betreft betekent dat deze niet wordt geconstrueerd vanuit bewuste visioenen of telepathische boodschappen. Om de interpretatie te ondersteunen wordt dergelijke veronderstelde data echter wel gebruikt.

Meest fundamenteel nu is 'The Great Reset' de naam van de uit te werken agenda van het World Economic Forum. Deze agenda komt overeen met de 2030-agenda van de Verenigde Naties en de agenda's van andere wereldwijde instellingen en hij is nauw verbonden met de COVID-19-crisis, want het World Economic Forum ziet deze crisis als een moment van gelegenheid om het geheel van onze wereldwijde samenleving te resetten.1

In een bepaald fundamentalistisch Christelijk denken wordt deze grote reset, geïnitieerd door de COVID-19-crisis, beschouwd als het Armageddon waarover De Bijbel spreekt.2 De globalisten, uiteindelijk de mensen zijnde achter de wereldwijde instellingen en corporaties, worden in dit denken gezien als de vertegenwoordigers van het kwaad, waarbij zij die door deze globalistische agenda heen kijken worden beschouwd als de ontwaakte krijgers van Christus.

Dit denken bevat weliswaar elementen van esoterisch denken, echter in de tijdloze wijsheid wordt Armageddon begrepen als een cyclische gebeurtenis. Op bepaalde momenten in de evolutie van de mensheid worden punten van crisis bereikt waar de krachten van evolutie botsen met de krachten van involutie, waar licht botst met duisternis, goed met kwaad.3 Hoe groter de cyclus hoe groter het Armageddon zal zijn. Eén van zulke botsingen vond plaats tijdens Atlantische tijden, waar de strijd onbeslist bleef maar het Atlantische continent in de oceaan weg zonk en de Meesters van Licht terugtraden uit openbaarheid.4 Een ander Armageddon vond recenter plaats en werd op het fysieke gebied gerepresenteerd door de twee wereldoorlogen. In deze laatste strijd waren de krachten van het licht victorieus en werd het kwaad verslagen, de weg bereidend voor de Meesters van Licht om terug te keren onder de mensheid op een meer openbare manier.5, 6

Dat de krachten van het kwaad werden verslagen tijdens het meest recente Armageddon betekent niet dat deze werden vernietigd. Ze werden veeleer teruggedrongen naar hun eigen domein van materialiteit, en het gebed werd gedaan dat de deur waar het kwaad verblijft verzegeld zou worden. Deze deur werd echter niet volledig verzegeld en het kwaad had zijn kans om zichzelf opnieuw in de wereld te nestelen.7, 8, 9, 10 Blanco ruimtes invullend zullen we hier beschouwen dat het zich nestelde in totalitair socialisme met een centrum in Noord-Korea, in jihadisme met een centrum in de Syrië-Irak-regio, in zionisme met een centrum in Israël en in oligarchisch kapitalisme met een centrum in de Verenigde Staten. De val van de Sovjet-Unie en de nederlaag van de Islamitische Staat kunnen worden gezien als representaties van het terugdringen van de krachten van het kwaad, echter de kapitalistisch-zionistische alliantie van het kwaad werd nooit fatsoenlijk aangepakt.11

Sinds de tweede wereldoorlog is de vrije markt van het kapitalisme de volledige ruimte gegeven om zijn gang te gaan. Hebzucht tierde welig en vertegenwoordigers van dit kwaad werden in staat gesteld om immense hoeveelheden rijkdom te vergaren. De evolutie kan echter niet gestopt worden en de energieën van de nieuwe tijd stromen binnen, verandering afdwingend en het kwaad uit zijn donkere hoeken drijvend, uit in de openheid. En deze processen zien we weerspiegeld in The Great Reset.

De krachten van het licht ondersteunen de vervanging van ons oligarchisch kapitalistische systeem en zijn voorstander van een grote reset naar een meer socialistisch systeem.12 De kwade krachten van kapitalisme realiseren dat een dergelijke verandering van systeem aanstaande is en dat ze niet lang meer in staat zullen zijn om zich te verbergen binnen het kapitalistische systeem. Dus tijdens de rit proberen ze over te springen van hun kapitalistische paard op het paard van verandering. Dit is primair wat we zien gebeuren in The Great Reset. Veel van de agendapunten van The Great Reset en de 2030-agenda kunnen de situatie van de mensheid als geheel significant verbeteren. Echter op het moment worden ze erg besmet door die vertegenwoordigers van het kwaad die tijdens de kapitalistische periode alle wereldse rijkdom en macht naar zichzelf hebben toegetrokken. Daarom brengen de winden van verandering ons op het moment een nogal vieze stank.

In deze waanzinnige poging van de krachten van involutie om de trein van evolutie te kapen wordt een fusie betracht tussen het slechtste wat kapitalisme en socialisme te bieden hebben, namelijk oligarchie en totalitarisme. In deze totalitaire oligarchie of dit oligarchische totalitarisme zal een minderheid alles bezitten en beslissen en een meerderheid niets bezitten en beslissen. Progressieven hebben gelijk in het verwelkomen van een verandering weg van puur kapitalisme maar zitten fout in het accepteren van het oligarchische totalitarisme van The Great Reset. En conservatieven hebben gelijk in het weigeren van de verandering naar de totalitaire oligarchie van The Great Reset maar zitten fout in het weigeren van de discontinuering van puur kapitalisme.

Misschien dat in toekomstige contemplaties gedetailleerdere zichten op The Great Reset-agenda van het World Economic Forum en de 2030-agenda van de Verenigde Naties gegeven kunnen worden. Voor nu kan deze korte en algemene esoterische interpretatie volstaan. Met The Great Reset hebben we niet van doen met een groot Armageddon in Bijbelse zin maar eerder met een extensie van het Armageddon van de wereldoorlogen vanwege ons eigen voormalige falen om adequaat met de krachten van het kwaad af te rekenen, vanwege ons eigen voormalige falen om de deur waar het kwaad verblijft te verzegelen. Dus laten we dat nu dan doen.

Noten
 1. Klaus Schwab, Thierry Malleret, COVID-19, The Great Reset, World Economic Forum, Geneva, 2020.
 2. The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996, Revelation.
 3. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 544. "The final break or division between the so-called black and white forces, for this particular world cycle, will take place during the period of the sixth root race in the present round. Towards the close of the sixth root race, before the emergence of the seventh, we shall have the true Armageddon about which so much has been taught. A small cycle, corresponding to this final battle and cleavage, will appear during the sixth subrace which is now in process of formation. The world war which has just taken place and our present cycle of separativeness and upheaval, do not constitute the real Armageddon."
 4. Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume Two, Share International, Foundation, London, p. 320. "There was a great war in ancient Atlantis between the Spiritual Hierarchy – the forces of light – and the forces of evil, the forces of materiality, as the Masters call them. That destroyed the last of the Atlantean civilizations, which had lasted for about 12 million years, and also the Atlantean continent, of which the Americas, North and South, are the remnants. That war ended in a stalemate, neither side really won. The Masters of the Spiritual Hierarchy retreated from the physical plane into the mountains and deserts, where Their successors are (except for 15 of them) to this day."
 5. Noot 3.
 6. 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031, The Externalisation of the Hierarchy.
 7. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, Tara Center, Los Angeles, 1980, p. 108. "The forces of evil on the planet have been defeated. The defeat of the Axis powers in the great war from 1939 to 1945 represented the defeat on the physical plane of the forces of evil. They are not totally destroyed, but they are defeated."
 8. Alice A. Bailey, 'The Great Invocation', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001. "And may it seal the door where evil dwells."
 9. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 430. "The "sealing" of that door had not been successfully accomplished, […]."
 10. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 173-174. "The "door where evil dwells" is kept open by humanity through its selfish desire, its hatreds and its separateness, by its greed and its racial and national barriers, its low personal ambitions and its love of power and cruelty."
 11. Benjamin Creme, The World Teacher, For All Humanity, Share International Foundation, Amsterdam / London, 2007, p. 5. "The greatest danger to the world was not the existence of Iraq, with its dictatorship, nor is it Iran with its fundamentalist Muslim attitudes and lack of respect for America, or North Korea with its military potential. The greatest danger is the discrepancy in living standards between the developed and the developing world."
 12. Ibidem, p. 74. "Maitreya says that no nation can work on one wheel. If you see a nation as a cart, it must have two wheels; otherwise it will not go. If one wheel alone is capitalism, it will not move. If one wheel alone is socialism, it will not move. The only thing that will make the cart, that is your political/economic structure, work properly is to have the best of socialism and the best of capitalism. The Masters advise 70 per cent socialism to 30 per cent capitalism as the best proportion."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Great Invocation', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume Two, Share International, Foundation, London.
 • Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, Tara Center, Los Angeles, 1980.
 • Benjamin Creme, The World Teacher, For All Humanity, Share International Foundation, Amsterdam / London, 2007.
 • Klaus Schwab, Thierry Malleret, COVID-19, The Great Reset, World Economic Forum, Geneva, 2020.
 • The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996.