Arvindus

Contemplationam

Een etymosofie van 'hiërarchie' (en 'hiërarch')

Het Nederlandse woord 'hiërarchie' wordt in zijn meest algemene zin gebruikt om "[een] lichaam van personen of dingen, gerangeerd in graden, orden of klassen, de één boven de ander" aan te duiden,1 en refereert meer specifiek aan "het collectieve lichaam van engelen"2 en de "heerschappij in heilige dingen" of "een systeem van ecclesiastische heerschappij"3. Etymologisch stamt het woord, samen met het Engelse 'hierarchy' en het Duitse 'Hierarchie', van het Griekse 'ierarchia', de heerschappij aanduidend over of van heilige zaken.4, 5 Dit Griekse woord zelf bestaat uit de woorden 'ieros', refererend aan heiligheid, en 'arche', refererend aan een heerschappij,6 en een hiërarchie kan dus etymologisch begrepen worden als een heilige heerschappij.

In deze laatste betekenis kan 'hiërarchie' gezien worden als enigszins synoniem aan 'theocratie'. Want het Nederlandse woord 'theocratie' stamt, net als het Engelse 'theocracy' en het Duitse 'Theokratie', van het Griekse 'theokratia', bestaande uit de woorden 'theos', 'god' betekenend, en 'kratos', 'macht' betekenend,7 'theocratie' in principe de betekenis gevend van 'goddelijke macht' of 'goddelijke heerschappij'.8 'Theocratie' heeft echter zijn eigen etymologie en etymosofie en kan ondanks zijn met 'hiërarchie' overlappende semantiek zijn heel eigen kern van betekenissen hebben.

Dus 'hiërarchie' bestaat in zijn etymologische wortels uit het Griekse 'ieros' en 'arche', refererend aan een heiligheid en een heerschappij. Dit laatste woord 'arche' is al op diverse gelegenheden gecontempleerd waar werd bevonden dat het gereduceerd kan worden tot de Griekse letters 'Χ' ('chi') en 'Ρ' ('rho'), dezelfde letters waartot de naam 'Christus' gereduceerd kan worden en die het welbekende chi-rho-monogram uitmaken.9 Dit maakt 'arche' en 'Christus' in zekere zin tot inwisselbare termen en 'hiërarchie' kan als zodanig dus ook geïnterpreteerd worden als gerelateerd aan de heilige Christus. De heilige Christus is de hiërarch en de hiërarchie.

Dat Christus zowel de hiërarch als de hiërarchie is moet juist begrepen worden, want inderdaad refereren 'hiërarch' en 'hiërarchie' ondanks hun intieme relatie niet aan precies hetzelfde. De term 'Christus' kan in de tijdloze wijsheid refereren aan drie gegevens. Ten eerste kan deze refereren aan het Christus-principe, zijnde het principe van de ziel en van liefde.10 Ten tweede kan deze refereren aan een specifieke en centrale positie binnen het heilige koninkrijk,11 zijnde het koninkrijk van zielen, dat na de koninkrijken van mineralen, planten, dieren en mensen komt.12, 13 En ten derde kan de term 'Christus' refereren aan Jezus van Nazareth,14 die in de tijdloze wijsheid wordt beschouwd als overschaduwd geweest zijnde door de tweede en als het pad voor de mens naar het eerste te hebben gesymboliseerd.15, 16 Wanneer we nu Christus begrijpen als de Hiërarch (nu als naam geschreven met een hoofdletter) begrijpen we Hem als de Christus-positie innemend binnen het heilige koninkrijk, echter wanneer we Christus begrijpen als de Hiërarchie (nu ook als naam geschreven met een hoofdletter) begrijpen we dit als het Christus-principe. Want in de tijdloze wijsheid is 'Hiërarchie' de term die wordt gebruikt om te refereren aan het collectief dat het Christus-principe belichaamt en het heilige koninkrijk uitmaakt.

De Hiërarchie als de ieros arche is de heilige heerschappij van het Christus-principe, en de Hiërarch als de ieros arche is de heilige heerser van de Christus-positie in het centrum van voorgenoemde.

Bibliografie