Arvindus

Contemplaties

Het psychisch orgasme

§

"Meester [Sri Ramskrishna]: "God kan niet gezien worden met deze fysieke ogen. In de loop van de spirituele discipline krijgt men een 'liefdeslichaam', uitgerust met 'liefdesogen', 'liefdesoren', enzovoort. Men ziet God met die 'liefdesogen'. Men hoort de stem van God met die 'liefdesoren'. Men krijgt zelfs een seksorgaan gemaakt van liefde."
Bij deze woorden barstte M. uit in lachen. De Meester ging verder, ongeërgerd, "Met dit 'liefdeslichaam' communieert de ziel met God."
M. werd opnieuw serieus."
1

Een orgasme wordt in de reguliere literatuur meestal behandeld als een fysiologisch fenomeen. Als zodanig wordt het beschouwd als "het hoogtepunt van venerische opwinding in coitus"2 of de "climaxische fysiologische staat van verhoogde seksuele opwinding en bevrediging die wordt gevolgd door ontspanning van seksuele spanningen en de lichaamsspieren",3 en beschreven als "gemarkeerd door een gevoel van een plotseling en intens plezier, een abrupte toename in hartslag en bloeddruk, en spasmen van de bekkenspieren die samentrekkingen veroorzaken in de lagere vagina bij de vrouw en samentrekkingen van de uterus en ejaculatie bij de man"4.

Nu moet het hier opgehelderd worden dat het voorgenoemde gevoel van plotseling en intens plezier niet veroorzaakt kan worden door een toename in hartslag en bloeddruk, spasmen van de bekkenspieren en samentrekkingen in de genitaliën. Als dit het geval zou zijn dan zouden hoge bloeddrukpatiënten genieten van hun conditie en mensen in zijn algemeenheid zouden verrukt zijn bij spierkrampen. En dit is vanzelfsprekend niet het geval. Natuurlijk kan het zacht strelen van de huid resulteren in een gevoel van fysiek plezier, vooral waar de huid dun is en waar zich veel zenuweinden bevinden, maar wat seksualiteit betreft is deze sensatie slechts een weg naar het desbetreffende orgasme, en niet het orgasme zelf.

Dus het plezier dat mensen ertoe drijft om orgasmes na te jagen ontspringt niet aan het grofstoffelijk lichaam. Maar het ontspringt ook niet aan het fijnstoffelijk lichaam, dat ook gekend wordt als 'het etherische lichaam' en 'het vitale lichaam'.5, 6, 7 Want wanneer zich een orgasme voordoet wordt er vitale kracht uit het vitale lichaam gestort,8, 9 en niemand heeft plezier in vitaliteitsverlies.

Omdat nu krampen noch vitaliteitsverlies plezierig zijn moet er een derde factor betrokken zijn bij een orgasme, en deze factor is de lagere psyche,10 bestaande uit emotie en het concrete denken.11 En wat er gebeurt met de lagere psyche tijdens een orgasme is dat deze zijn activiteit stopt.12 Voor het korte moment van een orgasme komen alle lagere psychische processen tot rust en de persoonlijkheid ervaart daarmee een kleine dood.

Nu lijkt een persoonlijke ervaring van de dood natuurlijk niet erg plezierig. Echter wanneer de persoonlijkheid ophoudt met te bestaan betekent dit niet dat zijn onderliggende individualiteit ook ophoudt te bestaan. Deze individualiteit betreft de hogere psyche of de ziel die de dood transcendeert.13, 14 Dus wat eigenlijk gebeurt tijdens een orgasme is dat de sterfelijke persoonlijkheid tot rust komt voor één klein moment waardoor een glimp van de ziel kan worden opgevangen, zelfs zonder het lichaam af te leggen. Dit is het in principe wat de ervaring van een orgasme zo plezierig maakt.

Maar natuurlijk is het niet alleen via orgasmes dat zielsglimpen kunnen worden opgevangen terwijl in het fysieke lichaam wordt verbleven. Want het tot stilte brengen van de persoonlijkheid, de lagere psyche, voor de ontvangst van de ziel, de hogere psyche, is altijd het doel geweest van alle waarachtige spirituele disciplines.15 Hun disciplines beoefenend komen de desbetreffende beoefenaars tot psychische ervaringen die niet alleen vergelijkbaar zijn met de psychische ervaringen van orgasmes, maar die veel intenser en veel langduriger zijn. Het kan gezegd worden dat een orgasme de mystieke ervaring is voor de gewone mens en dat ziel-persoonlijkheidsfusie de seksuele climax is voor de mysticus. Want inderdaad is de seksuele relatie tussen een man en een vrouw slechts een weerspiegeling van de relatie tussen de ziel en de persoonlijkheid.16 En het voordeel van de mystieke climaxerende ervaringen ten aanzien van de seksuele climaxerende ervaringen is dat die eerste geen spierkrampen of vitaliteitsverlies met zich meebrengen. In tegendeel; terwijl het lichaam ontspannen wordt gehouden kan de instroom van zielslicht de persoonlijkheid zelfs vitaliseren.17, 18

Dus om te besluiten: Het seksuele orgasme is in zijn grond een gemakkelijk toegankelijk psychisch orgasme, beperkt in intensiteit en duur en ten koste van vitaliteit. Moeilijker is dit psychisch orgasme echter ook toegankelijk op een meer intense en duurzame manier via mystieke praktijken en met de bonus van het verkrijgen van vitaliteit. En de keuze van streven is de onze.

Noten
 1. Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume I, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai, p. 115.
 2. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, orgasm, n., 2, a.
 3. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (CD-ROM), Encyclopædia Britannica, Chicago, 2015, orgasm.
 4. Ibidem.
 5. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 6. 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 7. 'Summaries, Foundations of Tibetan Mysticism', Index: 202003281, Part Four, Hūṁ, The Path of Integration, 5. The Doctrine of the Psychic Energies and of the 'Five Sheaths'.
 8. Helena Roerich, Leaves from Morya's Garden, Book Two, Illumination, Agni Yoga Society, New York, 1952, Ch. V, v. 12 / p. 107-108.
 9. Sri Swami Sivananda, Practise of Brahmacharya, Divine Life Society, Shivanandanagar, 1997, p. 22-23, et al.
 10. Ibidem, p. 22-23.
 11. 'Contemplations, Depression', Index: 201909171, Psychic Force.
 12. Osho, Tantric Transformation, When Love Meets Meditation, On The Royal Song of Saraha, OSHO International Foundation, New York / Zurich / Mumbai, 2012, p. 289.
 13. Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. xv. "II. The Ego, Higher Self, or Individuality."
 14. Geert Crevits, Morya Kracht 1, Kiezen om jezelf te zijn, Mayil Publishing House, 2010, p. 66. "Jouw ziel staat buiten de tijd, ze is eeuwig, […]."
 15. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 297. "The objective of the strictly human evolution in this planetary cycle is sight, culminating in that spiritual perception which is the major gift of the soul to the personality when contact is made; this conveys the sense of attractive love, indicates the nature of things, reveals the world of meaning, and gives the great gift of light, knowledge and ultimate illumination. Such are the goals for the mystic, the aspirant and the pledged disciple."
 16. 'Contemplations, Sex: Human Reproduction, Mystic Enlightenment and Cosmic Creation', Index: 201003081.
 17. Alice A. Bailey, From Intellect to Intuition, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 220. "Meditation is an interior act, and can only be performed successfully when the body is relaxed, rightly poised and then forgotten."
 18. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 18. "The true and the future healing is brought about when the life of the soul can flow without any impediment and hindrance throughout every aspect of the form nature. It can then vitalise it with its potency, and can also eliminate those congestions and obstructions which are such a fruitful source of disease."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • 'Contemplations, Depression', Index: 201909171.
 • 'Contemplations, Sex: Human Reproduction, Mystic Enlightenment and Cosmic Creation', Index: 201003081.
 • 'Summaries, Foundations of Tibetan Mysticism', Index: 202003281.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, From Intellect to Intuition, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Geert Crevits, Morya Kracht 1, Kiezen om jezelf te zijn, Mayil Publishing House, 2010.
 • Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume I, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai.
 • Osho, Tantric Transformation, When Love Meets Meditation, On The Royal Song of Saraha, OSHO International Foundation, New York / Zurich / Mumbai, 2012.
 • Helena Roerich, Leaves from Morya's Garden, Book Two, Illumination, Agni Yoga Society, New York, 1952.
 • Sri Swami Sivananda, Practise of Brahmacharya, Divine Life Society, Shivanandanagar, 1997.
 • Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (CD-ROM), Encyclopædia Britannica, Chicago, 2015.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.