Arvindus

Dagboek van de eeuwigheid

Een mosh-pit van emoties

  • Titel: Dagboek van de eeuwigheid, Een mosh-pit van emoties.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: 2021, Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202112041.
  • Editie: html, eerste editie.

Helmond, 4 december 2021

Gisterenavond werd er gekeken naar een video over Corona en The Great Reset, wat een onheilspellende emotie opriep. Spoedig daarna liggend in bed bleek dat deze emotie het persoonlijk systeem nog niet had verlaten en dus werd bewust gepoogd om uit deze emotie te stappen. Er werd dus niet zozeer gepoogd om de emotie te verwijderen maar veeleer om buiten de emotiecirkel te stappen.

Dit was een beweging die herkend werd vanuit ervaringen van lang geleden. Zo rond de leeftijd van achttien jaren werd met schoolvrienden een bezoek gebracht aan een concert van de heavy metal-band Metallica. De hal was volledig volgepakt en het was zo goed als onmogelijk om een plek vooraan te bemachtigen. Toen er na een speelsessie werd gepauzeerd gingen mensen echter versnaperingen halen en ontstond er veel ruimte om in de richting van het podium te bewegen. De eerste rijen voor het podium waren bereikt toen de band opnieuw ging spelen.

De eerste rijen van het podium bereikt hebbend was echter geen rekening gehouden met een bepaald fenomeen dat zich in die tijd vaak voordeed bij heavy metal-concerten. Mensen vooraan creëerden een zogenoemde ‘mosh-pit’ door zeer wild en ruw elkaar alle kanten op te duwen. Het was een complete chaos waarin geen controle mogelijk was. De eigen kleine lichamelijke gestalte werd bruut van voor naar achter en van links naar rechts doorheen de mosh-pit geduwd.

Na enige momenten van chaos en paniek deed zich uiteindelijk een duw in de richting van de perifeer van de mosh-pit voor waardoor opgelucht de wilde cirkel verlaten kon worden. Staande aan die rand werd er bekomen van de schrik en was er overzicht over zowel de chaotische mosh-pit als de band.

Het was deze ervaring die liggend in bed in herinnering kwam. De bandleden dat waren de politici die hun muziekinstrumenten, de media, wild bespeelden om hun scheurende Corona-lied ten gehore te brengen. Het publiek dat was de maatschappij en in het centrum daarvan werd een mosh-pit van emoties gecreëerd door elkaar verbaal ruw, bijna gewelddadig, van hier naar daar te smijten. Echter aan de rand van die emotiemaatschappij, stappend uit de mosh-pit van emoties, werd kalmte en overzicht verkregen. De maatschappelijke draaikolk van emoties, gecreëerd door media-bespelende politici, werd aanschouwd zonder erin meegesleurd te worden. Ondanks het plaatsvinden van een enorm spektakel was er kalmte.

Probeer buiten de mosh-pit van emoties te blijven of te geraken.