Arvindus

Frasen

Democratie

  • Titel: Frasen, Democratie.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: 2021, Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202112191.
  • Editie: html, eerste editie.

Democratie is emocratie

Een democratie is een politiek systeem, en het woord 'democratie' bestaat etymologisch uit de Griekse woorden 'demos', 'volk' betekenend, en 'cratos', 'macht' betekenend, 'democratie' de etymologische betekenis gevend van '(politieke) macht van het volk'.1, 2 Dit woord bevat, wat fonetiek en grammatica betreft, ook het neologisme 'emocratie'. In dit neologisme kan 'emo' beschouwd worden als een afkorting van 'emotie', zoals ook toegepast als verwijzing naar een bepaalde emotiegerichte subcultuur, en emocratie betreft dan de (politieke) macht van emoties. Nu zijn volgens de tijdloze wijsheid de meeste mensen in de huidige tijd gepolariseerd in hun emoties, wat betekent dat ze hun handelingen, en dus ook hun stemhandelingen, stellen vanuit hun emoties.3 Dus zoals het woord 'democratie' fonetisch en grammaticaal uit het woord 'emocratie' bestaat zo bestaat de politieke macht van het volk uit de politieke macht van zijn emotie. In de huidige tijd geldt: Democratie is emocratie.

Bibliografie