Arvindus

Aforismen

Een geheelonthouder

 • Titel: Aforismen, Een geheelonthouder.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2023, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202301251.
 • Editie: html, derde editie.

Een geheelonthouder vergeet niets

Het woord 'geheelonthouder' wordt in zijn algemeenheid gebruikt om iemand aan te duiden die zich "geheel onthoudt van het gebruik van alcoholische dranken".1 Het onthouden heeft hierbij betrekking op een afzien van iets. Een onthouden kan echter ook een heugen betreffen2 en een geheelonthouder is in die zin iemand die zich een bepaald geheel heugt en dus van dat geheel niets, "geen enkel ding",3 vergeet. Deze tweede lezing rijmt met de eerste omdat het gebruik van alcoholische dranken vaak resulteert in een vergeten.4 Een geheelonthouder ziet af van het gebruik van alcoholische dranken en vergeet daarom niets van een bepaald geheel (bijvoorbeeld een feestje).

Hier is het ook interessant om in beschouwing te nemen dat het geheel gelijkoorspronkelijk is met het niets. Het geheel van de delen, van de dingen, is zelf "geen enkel ding", en daarom dus niets.5, 6, 7 De gemiddelde mens die begaan is met de wereldlijke delen vergeet het geheel en onthoudt, heugt, de delen, maar de mysticus die begaan is met het goddelijke geheel vergeet de delen en onthoudt, heugt, het geheel.8 Voor hem is het geheel meer dan de som der delen.9 In dit schema is de gemiddelde mens die begaan is met de delen de geheelonthouder die niets vergeet: begaan met de delen onthoudt hij zich, ziet hij af, van het geheel, en begaan met de dingen vergeet hij wat zelf "geen enkel ding" is, vergeet hij (het) niets.

Laat ons echter niet zo'n geheelonthouder worden die zich onthoudt van het geheel, maar eerder een die zich dat geheel heugt.

Bibliografie
 • 'Academische filosofie, Een Heideggeriaanse mystiek', Index: 200908281.
 • Aristotle, Metaphysica, in: The Works of Aristotle, Volume VIII, W. D. Ross (editor), Oxford University Press, London / et alibi, 1928.
 • Martin Heidegger, Sein und Zeit, 1927, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1967.
 • Srimad Bhagavad Gita, Swami Swarupananda (translator / commentor), Advaita Ashrama, Kolkata, 2007.
 • Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015.
 • Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale Lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002.
Appendix
Het geheel Meer dan de som der delen Geen ding Het niets De mysticus De geheelonthouder die zich onthoudt van de som der delen en zich het meer dan de som der delen heugt
De som der delen Alle dingen Het alles De gemiddelde mens De geheelonthouder die zich onthoudt van het meer dan de som der delen, zich de som der delen heugt en (het) niets vergeet

Figuur 1.