Arvindus

Het gospel van Sri Ramakrishna

19 november 1882

  • Titel: Het gospel van Sri Ramakrishna, 19 november 1882.
  • Auteur: Mahendranath Gupta.
  • Eerste vertaler: Swami Nikhilananda.
  • Tweede vertaler: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: 2023, Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202303031.
  • Editie: html, eerste editie.
  • Hoofdbron: Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai.

Het was de voorspoedige gelegenheid van de Jagaddhātri Pujā, het festival van de Goddelijke Moeder. Sri Ramakrishna was uitgenodigd in Surendra's huis in Calcutta, maar eerst ging hij naar het huis van Manomohan in de buurt.

De Meester was gezeten in Manomohans ontvangstkamer. Hij zei: "God smaakt de bhakti van de arme en laaggeplaatste heel goed, net zoals de koe het voer gemengd met perskoek smaakt. Koning Duryodhana toonde Krishna de pracht van zijn weelde en rijkdommen, maar Krishna accepteerde de gastvrijheid van de arme Vidura. God is dol op Zijn toegewijden. Hij rent achter de toegewijde aan zoals de koe achter het kalf."

De Meester zong:

En voor die liefde praktiseren de machtige yogi's yoga door de tijden heen;
Wanneer liefde ontwaakt, trekt de Heer, als een magneet, de ziel naar Zich toe.

Vervolgens zei hij: "Chaitanya placht tranen van vreugde te plengen bij alleen al het noemen van Krishna's naam. Alleen God is de echte Substantie; al het andere is illusionair. De mens kan God realiseren als hij wil, maar hij hunkert enorm naar het genieten van 'vrouwen en goud'. De slang heeft een waardevolle steen1 in zijn hoofd, maar hij is perfect tevreden om slechts een kikker te eten.

"Bhakti is dat ene essentiële ding. Wie kan ooit God kennen via redenering? Ik wil liefde voor God. Wat geef ik erom Zijn oneindige glories te kennen? Eén fles wijn maakt me dronken. Wat geef ik erom te weten hoeveel liters er zijn in de drankwinkel? Eén kruik water is genoeg om mijn dorst te lessen. Ik hoef de hoeveelheid water die er op de aarde is niet te kennen."

Sri Ramakrishna arriveerde bij Surendra's huis. Veel toegewijden waren daar verzameld, inclusief Surendra's oudere broer die een rechter was.

Meester (aan Surendra's broer): "Jij bent een rechter. Dat is heel goed. Maar denk eraan, alles gebeurt via Gods macht. Hij is het die je jouw hoge positie heeft gegeven; dat is hoe je een rechter werd. Mensen denken dat zij het zijn die geweldig zijn. Het water van het dak stroomt door een tuit die de vorm heeft van een leeuwenhoofd. Het lijkt alsof de leeuw het water door zijn mond naar buiten brengt. Maar kijk naar de bron van het water! Een wolk verzamelt zich in de lucht en er valt regen op het dak; dan stroomt het water via de pijp en komt er uiteindelijk uit via de tuit."

Surendra's broer: "De Brāhmo Samāj predikt de vrijheid van vrouwen en de afschaffing van het kastensysteem. Hoe denkt u over deze kwesties?"

Meester: "Mensen denken zo wanneer ze net spiritueel verlangen beginnen te ontwikkelen. Een storm doet stofwolken oprijzen en je kan de verschillende bomen niet onderscheiden – de mango, de gele mombinpruim en de tamarinde. Maar nadat de storm is overgewaaid zie je duidelijk. Nadat de eerste storm van heilige passie is gaan liggen begrijp je geleidelijk aan dat God alleen het Hoogste Goed, de Eeuwige Substantie is en dat al het andere vergankelijk is. Je kan dit niet begrijpen zonder tapasyā en het gezelschap van heilige mensen. Wat is het nut van enkel het reciteren van de geschreven delen voor de drum? Het is heel moeilijk om ze te gebruiken op het instrument. Wat kan er bereikt worden met enkel een lezing? Het is de zelfontzegging die noodzakelijk is. Alleen daardoor kan je begrijpen.

"Je vroeg naar kastenonderscheidingen. Er is slechts één manier om ze te verwijderen, en dat is door de liefde voor God. Liefhebbers van God hebben geen kaste. Door deze goddelijke liefde worden de onaanraakbaren zuiver, blijft de paria niet langer een paria. Chaitanya omhelsde allen, inclusief de paria's.

"De leden van de Brāhmo Samāj zingen de naam van Hari. Dat is heel goed. Via oprecht gebed ontvang je de genade van God en realiseer je Hem. God kan gerealiseerd worden door middel van alle paden. Dezelfde God wordt aangeroepen met verschillende namen."

Surendra's broer: "Mijnheer, hoe denkt u over Theosofie?"

Meester: "Ik heb gehoord dat de mens daardoor bovenmenselijke krachten kan verkrijgen en wonderen kan verrichten. Ik zag iemand die een geest onder controle had gekregen. De geest placht diverse dingen te verkrijgen voor zijn meester. Wat moet ik doen met bovenmenselijke krachten? Kan je daardoor God realiseren? Als God niet wordt gerealiseerd dan wordt alles vals."