Arvindus

Het gospel van Sri Ramakrishna

November 1882

  • Titel: Het gospel van Sri Ramakrishna, November 1882.
  • Auteur: Mahendranath Gupta.
  • Eerste vertaler: Swami Nikhilananda.
  • Tweede vertaler: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: 2023, Arvindus, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202303041.
  • Editie: html, eerste editie.
  • Hoofdbron: Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai.

Het was ongeveer vier uur in de namiddag toen Sri Ramakrishna arriveerde in Calcutta voor het bijwonen van het jaarlijkse festival van de Brāhmo Samāj dat werd gevierd in Manilal Mallicks huis. Naast M. en andere toegewijden van de Meester waren Vijay Goswami en een aantal Brāhmo's aanwezig. Er waren uitgebreide regelingen getroffen om de gelegenheid tot een succes te maken. Vijay ging de aanbidding uitvoeren.

De kathak reciteerde het leven van Prahlāda uit de Purāna. De inhoud was als volgt: Hiranyakaśipu, Prahlāda's vader, was koning van de demonen. Hij droeg veel hatelijkheid in de richting van God en onderwierp zijn eigen zoon aan eindeloze martelingen wegens het leiden van een religieus leven. Aangedaan door zijn vader bad Prahlāda tot God "O God, geef mijn vader alstublieft heilige neigingen."

Bij deze woorden huilde de Meester. Hij kreeg een extatisch gemoed. Nadien begon hij te praten tegen de toegewijden.

Meester: "Bhakti is het enige essentiële ding. Je verkrijgt liefde voor God via het constant scanderen van Zijn naam en bezingen van Zijn glories. Ah! Wat een toegewijde is Shivanath toch! Hij is doordrenkt met de liefde voor God, zoals een kwarktaart met siroop.

"Je moet niet denken 'Mijn religie alleen is het juiste pad en andere religies zijn vals.' God kan gerealiseerd worden door middel van alle paden. Het is genoeg om oprechte hunkering naar God te hebben. Oneindig zijn de paden en oneindig de meningen.

"Laat me jullie één ding vertellen. God kan gezien worden. De Veda's zeggen dat God voorbij het denken en de spraak is. De betekenis daarvan is dat God onbekend is aan het denken dat is gehecht aan wereldlijke objecten. Vaishnavacharan1 placht te zeggen 'God wordt gekend door het denken en intellect die zuiver zijn.' Daarom is het noodzakelijk om het gezelschap te zoeken van heilige mensen, gebed te beoefenen en te luisteren naar de instructies van de goeroe. Deze zuiveren het denken. Dan zie je God. Vuil kan uit water verwijderd worden door een zuiveringsmiddel. Dan zie je je weerspiegeling erin. Je kan je gezicht niet zien in een spiegel als de spiegel bedekt is met vuil.

"Na de zuivering van het hart verkrijg je goddelijke liefde. Dan zie je God, via Zijn genade. Je kan anderen onderwijzen als je de opdracht van God ontvangt nadat je Hem gezien hebt. Daarvoor zou je niet moeten 'beleren'. Er is een lied dat zegt:

Je hebt hier geen beeld geplaatst
Binnen het altaar, o dwaas!
Blazend op de schelphoorn, maak je eenvoudigweg
De verwarring meer verwarrend.

"Je moet eerst het altaar van je hart reinigen. Dan moet je de Godheid installeren en de aanbidding regelen. Tot op heden is er niets gedaan. Wat kan je bereiken met het blazen op de schelphoorn2 en het eenvoudigweg maken van een luid geluid?"

Vijay zat op een verheven stoel en voerde de aanbidding uit volgens de regels van de Brāhmo Samāj. Daarna zat hij bij de Meester.

Meester (tot Vijay): "Kun je me één ding vertellen? Waarom zeurde je zoveel over zonde? Door honderd keren te herhalen 'Ik ben een zondaar' word je ook echt een zondaar. Je moet zoveel geloof hebben dat je in staat bent te zeggen 'Wat? Ik heb de naam van God genomen; hoe kan ik een zondaar zijn?' God is onze Vader en Moeder. Vertel Hem 'O Heer, ik heb zonden begaan, maar ik zal ze niet herhalen.' Scandeer Zijn naam en zuiver je lichaam en denken. Zuiver je tong door het zingen van Gods heilige naam."