Arvindus

Vragen

Hoe kunnen de concepten van zwarte en witte magie begrepen worden?

Inhoud

Vraag

Hoe kunnen de concepten van zwarte en witte magie begrepen worden?

Antwoord

Het selecteren van de juiste citaten uit de tijdloze wijsheid neemt tijd in beslag en zal een antwoord uitstellen. Dus ik zal hier mijn eigen woorden gebruiken en misschien later een meer gegrond en uitgebreid antwoord publiceren.

Magie kan begrepen worden als het gebruik van energie en het hanteren van kracht. In zwarte magie wordt dit gedaan voor het profijt van het afgescheiden zelf, van de persoonlijkheid, en in witte magie wordt dit gedaan voor het profijt van allen, van het verenigde zelf, van de geest of ziel. Zwarte magie richt zich op materiële resultaten en is daarmee involutionair: het 'vangt' geest in materie. Witte magie daarentegen is evolutionair en richt zich op spirituele [of geestelijke] resultaten waarbij materie wordt vergeestelijkt. Zwarte magiërs werken gewoonlijk op de persoonlijkheidsniveaus van het fysiek, astraal en lager mentaal gebied en witte magiërs werken gewoonlijk niet lager dan het abstract mentaal gebied van de ziel.

Soms zijn er botsingen tussen de hanteerders van zwarte magie, de duistere broeders, de duistere loge, en de hanteerders van witte magie, de witte broeders, de witte loge. Dit gebeurde bijvoorbeeld relatief recent waar deze botsing neersloeg op het fysiek gebied in de twee wereldoorlogen. In deze botsing was de witte loge victorieus. Er was ook een grote botsing in Atlantische tijden waar geen van de twee loge's triomfeerde.

Involutie, waarbij geest neerdaalt in materie, en evolutie, waarbij materie wordt vergeestelijkt, hebben beide hun plaats in een afgeronde cyclus, echter het hanteren van involutionaire krachten tijdens de cyclische periode van evolutie, waarin we heden geplaatst zijn, is kwaadaardig.

Kwaad is in principe inherent aan de materie die onze planeet en ons zonnestelsel uitmaakt. De aarde erfde zijn kwaad van de maan, die zijn vorige incarnatie was, en vergelijkbaar erfde ons zonnestelsel zijn kwaad van zijn vorige incarnatie. Er is ook kosmisch kwaad.

Het overkomen van de aantrekking van materie door deze te vergeestelijken is het doel voor mensen in onze huidige cyclus. Dit is witte magie in bredere zin. Iedere gedachte, ieder gevoel en iedere daad gericht op ofwel materiële ofwel spirituele resultaten telt daarbij. In die zin geldt: 'ieder klein ding dat we doen is magie' ['every little thing we do is magic'].