Arvindus

Contemplaties

(Spiritueel) fascisme

§

Het woord 'fascisme' lijkt op ieders lippen te liggen tegenwoordig. Idealisten op zowel de linkse als rechtse vleugel beschuldigen elkaar er vaak van fascistisch te zijn. Het woord heeft een erg negatieve connotatie en wordt vaak bijna volledig synoniem gebruikt aan 'nazisme' vanwege zijn historische affiliatie. Hier zal het onderwerp meer conjectief beschouwd worden.1

Het Nederlandse woord 'fascisme' [Engels: 'fascism'] wordt niet heel duidelijk gedefinieerd, en auteurs geven er vaak de voorkeur aan om een beschrijving van elementen te geven die fascisme verondersteld wordt te bevatten.2 Het woord zelf stamt van zijn Italiaanse tegenhanger 'fascismo', dat op zijn beurt geworteld is in het Latijnse woord 'fascio', dat refereert aan een bundel of een groep.3, 4 In het Latijn werd het woord 'fascis' ook gebruikt om te refereren aan een insigne, bestaande uit een bijl en een bundel van iepen- of berkenstokken, samengebonden met een riem. Als Romeins symbool stond het insigne in principe voor autoriteit.5, 6 De Italiaanse premier en dictator Benito Mussolini (1883-1945) nam het woord op in de naam van zijn politieke partij 'Partito Nazionale Fascista', of in het Nederlands 'Nationale Fascistische Partij',7, 8 en het symbool in de, hieronder weergegeven, partijvlag.

De Nationale Fascistische Partij-vlag

Figuur 1: De Nationale Fascistische Partij-vlag.

Nu was Italië niet het enige land waar na de eerste wereldoorlog het fascisme op kwam. Duitsland is bijvoorbeeld berucht om zijn fascistische transformatie naar nazi-Duitsland. De nazi's namen hun eigen, Germaanse, symboliek op,9 maar hun credo 'één volk, één rijk, één leider' (in het Duits: 'ein Volk, ein Reich, ein Führer')10 weerspiegelt heel goed het fascis-symbool. Want het 'één volk' wordt daarin gerepresenteerd door de stokken en de 'één leider' door de bijl, die dan samengebonden worden met het 'één rijk' van de riem.

Maar het boven genoemde credo is zelf ook representatief, namelijk voor de karakteristieken van fascisme. Het 'één volk' representeert daarin totalitarisme, het 'één rijk' nationalisme en het 'één leider' autoritarisme. We krijgen dus een overzicht zoals hieronder.

Symbolen Credo's Karakteristieken
De stokken Eén volk Totalitarisme
De riem Eén rijk Nationalisme
De bijl Eén leider Autoritarisme

Figuur 2: Symbolen, credo's en karakteristieken van fascisme.

In dit overzicht worden de meer generieke karakteristieken van fascisme getoond. In meer specifieke vormen van fascisme kunnen de karakteristieken ook specifieker zijn. Nazistisch fascisme bijvoorbeeld werd gekarakteriseerd door racistisch totalitarisme, imperialistisch nationalisme en dictatoriaal autoritarisme. En de aanwezigheid van racisme, imperialisme en dictatorialisme is dan wat nazisme apart zet van algemeen fascisme.

Symbolen Credo's Karakteristieken
De stokken Eén volk Racisme
De riem Eén rijk Imperialisme
De bijl Eén leider Dictatorialisme

Figuur 3: Symbolen, credo's en karakteristieken van nazistisch fascisme.

Fascisme hoeft echter niet op zo'n separatistische manier gespecificeerd te worden. Het 'één volk' kan bijvoorbeeld ook refereren aan de ene mensheid, het 'één rijk' aan de ene wereld en het 'één leider' aan één leidende autoriteit. In onze huidige situatie kan deze autoriteit de Verenigde Naties zijn. Dit type van fascisme wordt gekarakteriseerd door humanistisch totalitarisme, verenigd nationalisme (de term 'verenigd nationalisme' werd ontleend aan 'Verenigde Naties', maar 'globalisme' kan hier evengoed toegepast worden) en non-gouvernementeel en organisatoristisch autoritarisme (want de Verenigde Naties is een non-gouvernementele organisatie). Een overzicht van zo'n 'globalistisch fascisme', zoals we het hier zullen noemen, wordt hieronder gegeven.

Symbolen Credo's Karakteristieken
De stokken Eén volk Humanisme
De riem Eén rijk Unionisme
De bijl Eén leider Organisatorisme

Figuur 4: Symbolen, credo's en karakteristieken van globalistisch fascisme.

Met bovenstaande analyse hebben we in principe fascisme verbreed, maar we hebben het nog niet verdiept. En hiervoor is een meer spirituele interpretatie nodig. Deze spirituele interpretatie toepassend kan het 'één volk' begrepen worden als refererend aan de overziel, alle zielen verenigend, het 'één rijk' aan het Koninkrijk van God, alle individuele zielen insluitend, en het 'één leider' aan de Christus, alle individuele zielen naar zich toe trekkend.

De overziel ('paramatma' in Hindoeïstische terminologie) verenigt alle individuele zielen ('jivatma's' in Hindoeïstische terminologie) omdat die daaruit bestaat.11, 12 Het Koninkrijk van God sluit alle individuele zielen in omdat het als de spirituele Hiërarchie erop gericht is de mensheid in zijn rijk te integreren.13, 14 En de Christus trekt alle individuen naar zich toe omdat hij als hoofd van de Hiërarchie expliciet verklaarde dat hij dat zou doen.15, 16, 17 Deze referenten kunnen dan genomen worden te corresponderen met de karakteristieken van spiritistisch (in zijn ware betekenis) totalitarisme, Hiërarchisch nationalisme en Christelijk (in zijn ware betekenis) autoritarisme.

Nu werden boven de Duitse fascistische credo's van 'één volk', 'één rijk' en 'één leider' gerelateerd aan de Italiaanse fascistische symbolen van de stokken, de riem en de bijl. Maar wanneer naar deze set symbolen wordt gekeken vanaf de bovenkant in plaats van de voorkant dan verschijnt een nieuwe, meer archetypische, set symbolen. We zien de stokken dan als een cirkel, de bijl als een punt en de riem als een gelijkarmig kruis die ze samenbindt. En deze punt, deze cirkel en dit kruis zijn primaire symbolen in de spirituele leringen van de tijdloze wijsheid,18 dus ze kunnen goed dienst doen om 'spiritueel fascisme', zoals we het hier zullen noemen, te symboliseren.

In deze symboliek symboliseert de cirkel het ene volk of de overziel, de punt de ene leider of de Christus en het kruis het ene rijk of het Koninkrijk van God. Om duidelijker te differentiëren tussen de drie symbolen (de punt zichtbaar makend) zullen de drie kleuren van de zogenoemde 'guna's' toegepast worden, de cirkel zwart kleurend, de punt wit en het kruis rood.19

Een symbool van spiritueel fascisme

Figuur 5: Het symbool van spiritueel fascisme.

Dit symbool toont uitstekend hoe de witte punt van de Christus de zwarte cirkel van alle zielen naar zich toe trekt door ze in te sluiten in (het bereik van) het rode kruis van het Koninkrijk van God. En met de bovenstaande beschrijving en tekening van dit drievoudige symbool is het ook mogelijk om een getabuleerd overzicht te geven van spiritueel fascisme.

Concrete symbolen Abstracte symbolen Credo's Referenten Karakteristieken
De stokken De zwarte cirkel Eén volk De overziel Spiritisme
De riem Het rode kruis Eén rijk Het koninkrijk van God Hiërarchisme
De bijl De witte punt Eén leider De Christus Christisme

Figuur 6: Symbolen, credo's en karakteristieken van spiritueel fascisme.

Hiermee kan de huidige contemplatie dan afgesloten worden. Moge deze bijdragen aan de opkomst van spiritueel fascisme.

Noten
 1. 'Contemplations, Subjectivity, Objectivity and Conjectivity', Index: 201507281.
 2. Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015, fascism.
 3. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, Fascism.
 4. Ibidem, Fascist, n. and a.
 5. Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968, p. 677.
 6. Encyclopædia Britannica, fasces.
 7. Ibidem, Italy, The Fascist era, The rise of Mussolini.
 8. Ibidem, Mussolini, Benito.
 9. Stephen E. Flowers / Michael Moynihan, The Secret King, The Myth and Reality of Nazi Occultism, Feral House / Dominion, Los Angeles / Waterbury Center, 2007, p. 20.
 10. Encyclopædia Britannica, international relations, 20th-century, The origins of World War II, 1929–39, The rise of Hitler and fall of Versailles, Failure of the German Republic.
 11. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 7. "III. All souls are identical with the Oversoul.
  […].
  3. This relationship between all souls and the Oversoul constitutes the basis for the scientific belief in Brotherhood. Brotherhood is a fact in nature, not an ideal."
 12. Vasant G. Rele in: Alice A. Bailey, The Soul and Its Mechanism, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 107. "Just as in welding, two pieces of the same metal are made to become one by the process of heating and hammering, so also in the Yoga of Indian Philosophy, the embodied spirit `Jivatma,' which is a part of the universal spirit `Paramatma,' is made to become one with the Universal Spirit by certain physical and mental exercises."
 13. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 740. "1. The planetary Hierarchy, which is the spiritual Hierarchy, called in the West, the kingdom of God."
 14. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 759. "The Invocation has been sent out by the combined Ashrams of the Masters and by the entire Hierarchy; it is used by its Members with constancy, exactitude and power. It will serve to integrate the two great centres: the Hierarchy and Humanity, and to relate them both in a new and dynamic manner to the "centre where the Will of God is known.""
 15. Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 288. "1. Those who do not question the existence of the Spiritual Hierarchy (of which Christ is the Head)."
 16. Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 29. "It was also to the magnetic power of the will that Christ referred when He said, "I, if I be lifted up, will draw all men unto Me.""
 17. Ibidem, p. 133. "Within the world of illusion, the world of the mental plane, appeared the Christ, the Lord of Love Himself. He undertook to dispel illusion by drawing to Himself (by the attractive potency of love) the hearts of all men, and stated this determination in the words, "I, if I be lifted up, will draw all men unto Me." (John XII.32.)"
 18. 'Contemplations, The Cross in the Circle: Consciousness and Duality', Index: 201510131.
 19. Sri Ramakrishna, in: Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume II, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai, p. 769. "The scriptures describe sattva as white, rajas as red, and tamas as black."
Bibliografie
 • 'Contemplations, Subjectivity, Objectivity and Conjectivity', Index: 201507281.
 • 'Contemplations, The Cross in the Circle: Consciousness and Duality', Index: 201510131.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Soul and Its Mechanism, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Stephen E. Flowers / Michael Moynihan, The Secret King, The Myth and Reality of Nazi Occultism, Feral House / Dominion, Los Angeles / Waterbury Center, 2007.
 • Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume II, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai.
 • Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.
 • Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968.