Arvindus

Contemplaties

Het Lucis Trust-logo

§

Lucis Trust is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht door Alice en Foster Bailey in 1922, en is verantwoordelijk voor, onder andere, de publicatie van de boeken van Alice Bailey (voornamelijk onder telepathisch dictaat van Meester Djwhal Khul).1, 2, 3, 4 In deze contemplatie zullen we focussen op het logo van de organisatie, dat hieronder getoond wordt.

Het Lucis Trust-logo

Figuur 1: Het Lucis Trust-logo.

Wanneer we dit logo taalkundig beschouwen dan lezen we eerst het woord "LUCIS" onderaan het logo. 'Lucis' is het Latijnse genitief van 'lux', 'licht' betekenend.5, 6 Net als zijn Latijnse synoniem 'lumen' en zijn Engelse en Nederlandse tegenhangers 'light' en 'licht' wordt 'lux', en dus ook 'lucis', geacht geworteld te zijn in het Proto-Indo-Europese 'leuk' of 'louk', 'helder' of 'schijnen' betekenend.7, 8, 9

Een andere spruit in het Latijn van de voorgenoemde Proto-Indo-Europese wortel(s) betreft 'lucifer'.10, 11 Het woord betekent letterlijk 'licht-brengend', maar het is ook de naam van Venus als de morgenster en van Satan.12, 13

In de tijdloze wijsheid wordt beschouwd dat het licht van het denken, individualisatie, gevestigd werd in de aardse mens via de incarnatie van hoge wezens van Venus in aardse lichamen.14, 15 Lucifer als Venus wordt aldus beschouwd de licht-brenger voor de mensheid te zijn.16 Dat is waarschijnlijk waarom Lucis Publishing Company initieel 'Lucifer Publishing Company' heette, echter onbegrip van het (Christelijk) publiek over de achtergrond van de naam zorgde voor de beslissing tot een naamsverandering.17, 18

Tot zover werd alleen de naam "LUCIS" in het Lucis Trust-logo beschouwd, maar dit logo wordt ook gebruikt zonder die naam onderaan aangehecht. Maar dan kan de taalkundige beschouwing nog steeds voortgezet worden, want in het centrum kunnen drie letters onderscheiden worden, namelijk "L", "u" en "x", samen het eerder genoemde Latijnse woord voor 'licht', 'lux', spellend.

Wetenschappelijk nu is de term 'lux' in gebruik om "de hoeveelheid verlichting waarin wordt voorzien wanneer één lumen gelijkelijk wordt verdeeld over een gebied van één vierkante meter" aan te geven.19 'Lumen', dat boven ook werd genoemd als behorend tot dezelfde familie van woorden als 'lux', 'lucifer' en 'lucis', verwijst daarbij naar de "hoeveelheid licht".20

Dit wetenschappelijke concept kan gezien worden als een weerspiegeling van het esoterische concept van ziel en lichaam. De tijdloze wijsheid beschouwt dat de aard van de ziel licht is,21 dus de lumen van de wetenschap is hier vergelijkbaar met de ziel van de tijdloze wijsheid. En zoals lumen op een oppervlak valt, uitgedrukt als 'lux', verlicht de ziel het lichaam wanneer in incarnatie.22 Dus de lux van de wetenschap is vergelijkbaar met de geïncarneerde ziel. En dit laatste is wat 'Lux' in het logo dan symboliseert.

Hiermee is onze taalkundige beschouwing van het Lucis Trust-logo echter nog niet klaar, want in de driehoek kunnen we de Griekse letter 'Δ' of 'delta' lezen. Het logo leest dus als 'ΔLux'. En deze 'Δ' wordt in de wetenschap gebruikt om een "eindig verschil" aan te duiden.23 Als bijvoorbeeld lux1 1 is en lux2 3 dan is Δlux1, 2 2. De Δlux van de wetenschap is dan vergelijkbaar met het immer toenemende licht van de ziel dat het lichaam ontvangt.24 De 'ΔLux' van het logo symboliseert dus in deze zin de "Wet van Evolutie",25 waarbij 'Δ' de dynamiek van de geest symboliseert26.

'ΔLux' nu is een combinatie van Griekse en Romeinse letters, maar het Lucis Trust-logo kan ook volledig Grieks gelezen worden. De 'Lu' wordt dan gelezen als 'Ψ' of 'psi' en de 'x' als 'X' of 'chi', resulterend in 'ΔΨX'. 'Ψ' en 'X' werden alreeds beschouwd in eerdere contemplaties.27, 28 Daar werd gevonden dat 'Ψ' in één betekenis de ziel (of het Christus-principe) symboliseert en 'X' het lichaam (of het kruis van materie). Van 'Ψ' en 'X' werd daarbij, in lijn met het beroemde Christelijke XP- (of chi-rho-)monogram, de geest in lichamelijke incarnatie symboliserend, een ΨX-monogram gevormd, de ziel in lichamelijke incarnatie (of het Christus-principe genageld aan het kruis van materie) symboliserend. 'ΨX' werd daar gelezen als 'psi-chi', dat werd beschouwd als de wortel van het Engelse en Nederlandse 'psyche'. Psi is de ziel en de psyche is de ziel in incarnatie.29 Het Lucis Trust-logo nu bevat in zijn centrum zulk een ΨX-monogram.

Met het beschouwen van het ΨX-monogram hebben we de meer wetenschappelijke elementen van lumen en lux achtergelaten, en dus is ook een andere toekenning voor 'Δ' op zijn plaats. En in lijn met het beschouwen van 'X' als het lichaam symboliserend en 'Ψ' de ziel kan 'Δ' beschouwd worden de drievoudige monade te symboliseren.30, 31 Dus het Lucis Trust-logo beschouwd als 'ΔΨX' symboliseert in principe het drievoud van monade, ziel en lichaam (of persoonlijkheid).

We krijgen aldus een overzicht zoals hieronder getoond, waarbij de elementen op de horizontale lijn uitgewisseld kunnen worden.

ΔLux Realisatie ΔΨX Perfectie
Δ Dynamiek Δ Monade
Lux Illuminatie ΨX Incarnatie
Lu Licht Ψ Ziel
x Materie X Persoonlijkheid

Figuur 2: Interpretatie van het Lucis Trust-logo.

Over dit overzicht moet het volgende opgemerkt worden. 'Realisatie' indiceert de consummatie van de 'Wet van Evolutie', resulterend in de 'perfectie' van de drievoudige mens, bestaande uit 'monade', 'ziel' en 'persoonlijkheid'.32, 33, 34 Deze 'realisatie' wordt voorafgegaan door 'illuminatie' in de 'incarnatie' van de 'ziel' in de 'persoonlijkheid' (of het drievoudige 'lichaam'), wordt voorafgegaan door het werpen van 'licht' in 'materie', wordt voorafgegaan door waar 'psychisme' (of 'ΨX-isme').35, 36, 37

Moge aan dit allemaal het Lucis Trust-logo ons herinneren.

Noten
 1. Lucis Trust, https://www.lucistrust.org/about_us/frequently_asked_questions_2, 31-01-2024. "Lucis Trust is a non-profit organization with offices in New York, London and Geneva. It promotes recognition and practice of the spiritual principles and values upon which a stable and interdependent world society may be based. The esoteric philosophy of its founder, Alice Bailey, informs its activities which are offered freely throughout the world in eight languages."
 2. Ibidem, https://www.lucistrust.org/about_us/history, 31-01-2024. "The Lucis Trust was established by Alice and Foster Bailey as a vehicle to foster recognition of the universal spiritual principles at the heart of all work to build right relations. The Trust was incorporated in the State of New Jersey, USA, on April 5, 1922. A separate limited company, Lucis Trust Ltd. was established as an educational charity and incorporated in the United Kingdom in 1935. And in 1951 Lucis Trust was established as a legal entity in Switzerland, with an office in Geneva.
  A publishing company, initially named Lucifer Publishing Company, was established by Alice and Foster Bailey in the State of New Jersey, USA, in May 1922 to publish the book, Initiation Human and Solar."
 3. Ibidem, https://www.lucistrust.org/store/category/alice_bailey_books_p, 31-01-2024. "The books of Alice A. Bailey, written in cooperation with a Tibetan teacher between 1919-1949, constitute a continuation of the Ageless Wisdom — a body of esoteric teaching handed down from ancient times in a form suitable to each era. Together Alice Bailey and The Tibetan produced 19 books of esoteric philosophy, and Alice Bailey wrote five additional titles independently."
 4. Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 298-299. "We know that He whom we are accustomed to refer to as the Tibetan is in fact one of the Masters of the Wisdom known by certain of his associates as the Master Djwhal Khul."
 5. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, p. 218-219.
 6. Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968, p. 1054.
 7. Francis Lieber, Dictionary of Latin Synonymes, For the Use of Schools and Private Students, With a Complete Index, Lewis Ramshorn (translator), Charles C. Little and James Brown, Boston, 1839, p. 297 / nr. 654.
 8. Noot 5.
 9. Noot 6.
 10. Noot 5.
 11. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, Lucifer.
 12. Ibidem.
 13. Oxford Latin Dictionary, p. 1045.
 14. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 419. "The Lords of mind came from Venus."
 15. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 1076. "This was what made it possible to utilise Venusian energy upon the Venus chain and the Venus globe of our scheme and thus cause the phenomenon of forced individualisation in Lemurian days."
 16. 'Contemplations, The Christ and the Antichrist', Index: 202311081.
 17. Lucis Trust, https://www.lucistrust.org/arcane_school/talks_and_articles/the_esoteric_meaning_lucifer, 31-01-2024. "There are comments on the World Wide Web claiming that the Lucis Trust was once called the Lucifer Trust. Such was never the case. However, for a brief period of two or three years in the early 1920's, when Alice and Foster Bailey were beginning to publish the books published under her name, they named their fledgling publishing company "Lucifer Publishing Company". By 1925 the name was changed to Lucis Publishing Company and has remained so ever since. Both "Lucifer" and "Lucis" come from the same word root, lucis being the Latin generative case meaning of light. The Baileys' reasons for choosing the original name are not known to us, but we can only surmise that they, like the great teacher H.P. Blavatsky, for whom they had enormous respect, sought to elicit a deeper understanding of the sacrifice made by Lucifer."
 18. Ibidem, https://www.lucistrust.org/about_us/history, 31-01-2024. "The ancient myth of Lucifer refers to the angel who brought light to the world, and it is assumed that the name was applied to the publishing company in honour of a journal, which had been edited for a number of years by theosophical founder, HP Blavatsky. It soon became clear to the Bailey’s that some Christian groups have traditionally mistakenly identified Lucifer with Satan, and for this reason the company’s name was changed in 1924 to Lucis Publishing Company."
 19. Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015, lux.
 20. Ibidem, lumen.
 21. Alice A. Bailey, Glamour: A World Problem, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 196. "The esotericist knows that in every atom of his body is to be found a point of light. He knows that the nature of the soul is light."
 22. Esoteric Psychology, Volume I, p. 132. "The soul is light essentially, both literally from the vibratory angle, and philosophically from the angle of constituting the true medium of knowledge. The soul is light symbolically, for it is like the rays of the sun, which pour out into the darkness; the soul, through the medium of the brain, causes revelation. It throws its light into the brain, and thus the way of the human being becomes increasingly illumined."
 23. C.H. Richardson, An Introduction to the Calculus of Finite Differences, D. Van Nostrand Company, Ltd., New York / Toronto / London, 1954, p. 1-3.
 24. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 332. "From there in ever increasing potency, as the processes of incarnation and experience are pursued, the soul begins to control, galvanise into purposeful activity, and to use the physical body."
 25. Ibidem, p. 659. "The Law of Evolution—as commonly understood—concerns the evolution of the form aspect as it is gradually fitted to be an exponent or an expression of soul energy, and later of monadic energy."
 26. Alice A. Bailey, The Soul and Its Mechanism, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 57. "Life is dynamic, substance static. Life is activity or spirit, and substance form or matter."
 27. 'Contemplations, Psi', Index: 202103171.
 28. 'Contemplations, 'Ψ'', Index: 202104131 .
 29. Ibidem.
 30. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 31. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 29. "On the involutionary path you have what is termed the Group Soul, aptly described (as far as earth words permit) as a collection of triads, enclosed in a triple envelop of monadic essence. On the evolutionary path, groups of causal bodies correspond and are similarly composed, three factors entering in."
 32. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 256. "The entire eight means of yoga themselves only prepare a man for that state of spiritual consciousness which transcends thought, which is apart from any of the seeds of thought, which is formless, and which can only be described (and then inadequately) by such terms as unification, realization, identification, nirvanic consciousness, etc."
 33. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 588. "1. Emphasis should be laid on the evolution of humanity with peculiar attention to its goal, perfection."
 34. Noot 30.
 35. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 33. "2. Path of Discipleship. [...].
  b. Achievement of illumination. [...].
  3. Path of Initiation. [...].
  d. Dynamic Purpose in control. The will-to-good. The Monad functions."
 36. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 98-99. "So it is with the human kingdom. As its illumination increases, as its light waxes more potent, its effect upon the sub-human kingdoms is analogous to that of the individual soul, its reflection, upon man in physical incarnation. "
 37. Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 137. "The powers of the physical body, which we use every day, put us in contact with individuals, but when we have developed the powers of the soul, and have unfolded its potentialities, we shall be true psychics."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • 'Contemplations, Psi', Index: 202103171.
 • 'Contemplations, The Christ and the Antichrist', Index: 202311081.
 • 'Contemplations, 'Ψ'', Index: 202104131 .
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Glamour: A World Problem, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Soul and Its Mechanism, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Francis Lieber, Dictionary of Latin Synonymes, For the Use of Schools and Private Students, With a Complete Index, Lewis Ramshorn (translator), Charles C. Little and James Brown, Boston, 1839.
 • C.H. Richardson, An Introduction to the Calculus of Finite Differences, D. Van Nostrand Company, Ltd., New York / Toronto / London, 1954.
 • Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.
 • Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.
 • Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968.
 • Lucis Trust, https://www.lucistrust.org/about_us/frequently_asked_questions_2, 31-01-2024.
 • Lucis Trust, https://www.lucistrust.org/about_us/history, 31-01-2024.
 • Lucis Trust, https://www.lucistrust.org/arcane_school/talks_and_articles/the_esoteric_meaning_lucifer, 31-01-2024.
 • Lucis Trust, https://www.lucistrust.org/store/category/alice_bailey_books_p, 31-01-2024.