Arvindus

Poëzie

Middeleeuwig

  • Titel: Poëzie, Middeleeuwig.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2024, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202405131.
  • Editie: html, tweede editie.

Inhoud

§

Bereikt is nu de vijftig
en het leven immer eindig.

Het leeuwenhart brult
terwijl de wormenmond smult

van een ontbindend karkas
in een verblindend harnas.

Koning, ridder Abraham:
zijn aard is middeleeuwig.

Noten
  1. 'Koning', 'ridder' en 'harnas' hebben betrekking op de middeleeuwen. 'Abraham' en 'vijftig' hebben betrekking op het midden van een eeuw, die honderd jaren duurt, en wie vijftig wordt die ziet volgens een Nederlandse traditie Abraham. 'Leeuwenhart' heeft betrekking op een 'mid-de-leeuw-ig' zijn, want het leeuwenhart betreft het midden van de leeuw, die verder de koning der dieren is, waar ook 'koning' naar terugverwijst. 'Immer eindig' verenigt de oneindigheid met de eindigheid, en houdt daarmee het midden in de eeuwigheid. 'Het brullend leeuwenhart' (de glorie) en 'een verblindend harnas' (het lichtlichaam) verwijzen daarbij naar het oneindige deel van de mens en 'de smullende wormenmond' en 'een ontbindend karkas' naar het eindige deel. Abraham als koning en ridder is daarbij het archetype van de middeleeuwige mens.