Arvindus

Tijdloze wijsheid

De derde straal: de straal van pijn

§

De tijdloze wijsheid beschouwt zeven verschillende stralen, zijnde de bron van zeven verschillende typen van menselijk bewustzijn.1 Daarbij worden de stralen vier, vijf, zes en zeven beschouwd hun synthese te vinden in de derde straal, leidend tot de aanname van drie primaire stralen die ook 'aspectstralen' worden genoemd (in onderscheid met de vier voorgenoemde secundaire stralen, die 'attribuutstralen' worden genoemd).2 In principe kan manifestatie beschouwd worden als zowel zevenvoudig als drievoudig, en in deze contemplatie zullen we ons op de laatstgenoemde focussen.3 We zullen ons hier focussen op de drie primaire stralen, zijnde de eerste straal van macht, wil of doel, de tweede straal van liefde-wijsheid en de derde straal van actieve, creatieve intelligentie of aanpassingsvermogen.4

Deze drie stralen hebben een bijzondere relatie met het drievoud van geest, bewustzijn en materie, of met de monade, de ziel en de persoonlijkheid. De eerste straal weerspiegelt de macht van de geest, de tweede straal de liefde-wijsheid van de ziel en de derde straal het aanpassingsvermogen van materie.5 Dit betekent niet dat alle eerstestraalsmensen leven als monaden, tweedestraalsmensen als zielen en derdestraalsmensen als persoonlijkheden, maar het betekent dat (op het moment van gelegenheid) eerstestraalsmensen gemakkelijker beïnvloed worden door hun monade, tweedestraalsmensen door hun ziel en derdestraalsmensen door hun persoonlijkheid. Want deze zijn hun 'lijnen van minste weerstand'.6 Het is daarom dat de derdestraalsmensen langzaam evolueren en de eerstestraalsmensen snel.7 De eerstestraalsmensen speren zich naar gelukzaligheid, de tweedestraalsmensen spiraleren doorheen vreugde en de derdestraalsmensen roteren binnen plezierigheden.8, 9 De eersten neigen doorheen het leven te reizen met het aaneenrijgen van triomfen, de tweeden met het uitbreiden van realisaties en de derden met het verzamelen van vervorvenheden. Door de goddelijkheden worden de eisen van de eersten gemakkelijk overgegeven, de gebeden van de tweeden verhoord en de wensen van de derden genegeerd.10, 11, 12

Plezier nu, het ingeboren doel van de derdestraalsmens, gaat altijd samen met zijn tegendeel van pijn,13, 14 en dus zal pijn altijd een belangrijk aspect zijn van de levenservaring van de derdestraalsmens die nog steeds roteert binnen de wereld van zijn persoonlijkheid. De derde straal van actieve, creatieve intelligentie of aanpassingsvermogen kan aldus ook gemakkelijk 'de straal van pijn' genoemd worden.

Dat de derde straal 'de straal van pijn' genoemd kan worden, wordt ondersteund door een aantal specifieke bevindingen in de tijdloze wijsheid. Creatieve intelligentie (die tot de derde straal behoort)15 wordt bijvoorbeeld expliciet genoemd als gerelateerd aan respons via pijn.16 (Het bedoelde resultaat van pijn, schoonheid, wordt gerelateerd aan de vierde straal van harmonie door conflict).17, 18 In het vorige zonnestelsel van onze zonnelogos, dat een derdestraalssysteem was, was pijn aanwezig in zaadvorm, en in het huidige zonnestelsel is die pijn tot wasdom gekomen omdat het materiële overblijfsel van het vorige stelsel bevat wordt in het huidige.19, 20, 21

Specifiek op onze aarde werd pijn overgeërfd van de vorige incarnatie van onze planetaire logos, zijnde de maan, die zijn derde incarnatie was en die gedomineerd werd door de derde straal.22, 23 Binnen ons zonnestelsel wordt onze aarde als een derdestraalsplaneet dan ook gekend als een sfeer van pijn.24, 25, 26 En Saturnus, de andere derdestraalsplaneet in ons zonestelsel, wordt ook als zodanig gekend.27, 28

Op een raciale of religieuze schaal kunnen de Joden genoemd worden, die als geheel op het persoonlijkheidsniveau ook beheerst worden door de derde straal, en in wiens ervaring lijden een belangrijke rol speelt.29, 30, 31 Hun god, Jhwh, betreft in principe de derdestraalsplaneet Saturnus, en het is geen toeval dat Jhwh wordt aanbeden op de sabbat van zaterdag, zijnde Saturnusdag.32

Jezus van Nazareth of Jezus Christus nu was ook een Jood, en volgens sommigen zelfs de koning van de Joden, en het is dan ook niet verwonderlijk waarom hij zoveel leed.33, 34, 35 Maar het was zijn persoonlijkheid, zijn Joodse vorm, die leed. Innerlijk behoorden vreugde en gelukzaligheid hem toe.36, 37 Het is deze Joodse vorm van Jezus waarop het Christendom teveel nadruk heeft gelegd doorheen de eeuwen, en daarom heeft zijn lijden zoveel aandacht gekregen in deze religie.38, 39 Misschien is het passend om te stellen dat teveel aandacht is gegeven aan de derdestraals Jezus en te weinig aan de tweedestraals Christus.40

Zoiets vergelijkbaars kan gezien worden in het geval van Siddhartha Gautama, de Boeddha, en het Boeddhisme, want de Boeddha was in principe een belichaming van de derde straal.41 Het is niet verwonderlijk dan dat in zijn leringen de 'eerste nobele waarheid' die van lijden betreft en dat Boeddhistische praktijken gericht zijn op het ontsnappen aan de eindeloze cyclus van lijden in geboorte, verval en dood, gericht zijn op het ontsnappen aan 'samsara'42, 43, 44 (dat op zichzelf de eindeloze roterende beweging van de derde straal weerspiegelt).

Bovenstaande kan wellicht wat pijnlijk klinken voor de derdestraalslezer, maar dit bewijst alleen maar het punt dat wordt gemaakt: dat de derde straal de straal van pijn is. Er zijn echter ook woorden van troost. Ten eerste is het zo dat de gemiddelde derdestraalsmens thuis is in de wereld. Hij ervaart niet alleen pijn maar ook plezier in een schijnbaar eindeloze cyclus. De ware pijn zet in wanneer het spirituele pad wordt betreden en de wereld hem niet meer in dezelfde mate betovert. Hij begint dan te ervaren hoe groot de weerstand van materie is en hoe sterk de materiële grip op zijn constitutie. Hij ziet zijn eerste- en tweedestraalsbroeders en -zusters vooruit speren en uitbreiden terwijl zijn eigen spirituele ontwikkeling in een laag tempo vooruitgaat. Echter wanneer de initiële stadia van het pad zijn achtergelaten en hij werkelijk leert om zijn denken te controleren, verstillen en concentreren dan versnelt zijn evolutie flink.45, 46, 47

De derdestraalsmens moet stilte en concentratie leren, echter de eerstestraalsmens moet inclusie leren.48 Het kan geïnduceerd worden dat waar de derdestraalsmens aan het begin van het pad traag gaat maar tegen het einde toe versnelt, de eerstestraalsmens snel gaat aan het begin maar vertraagt tegen het einde. Want na eenpuntig triomf na triomf aangeregen te hebben moet hij dan nog steeds leren om zijn blik te verwijden naar zijn omgevingen.

Verder moet het ook niet vergeten worden dat mensen van alle straaltypen op deze derdestraalsplaneet Aarde leven en dat allen aldus hun deel van pijn meekrijgen. En het moet ook onthouden worden dat mensen van alle straaltypen leven binnen een tweedestraalszonnestelsel en dat allen aldus hun deel van vreugde ontvangen, ook derdestraalsmensen.49

Moge dan de mogelijke pijn die wordt gevoeld door de derdestraalsaspirant veeleer dienen als een aanmoediging om stil en eenpuntig te worden om aldus sneller voorwaarts te bewegen.

Notes
 1. 'Ageless Wisdom, The Seven Rays (Summarized)', Index: 202308011.
 2. Ibidem.
 3. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 608. "As you know, from a study of The Secret Doctrine, our solar system is a tiny reflection or replica of the 1, the 3, the 7, the 12."
 4. Nota 1.
 5. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 162.
  "Ray I Power Life Ideas The Monad
  Ray II Love-Wisdom Consciousness Ideals The Soul
  Ray III Active Intelligence Appearance Idols Personality"
 6. Benjamin Creme, The Ageless Wisdom Teaching, An introduction to humanity's spiritual legacy, Share International Foundation, London, 2006, p. 14. "A knowledge of one's rays provides an insight into one's strengths and limitations, one's line of least resistance in this life, and also an understanding of the bridges and the barriers between oneself and others."
 7. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 361. "The third ray aspirant is always slower to learn than the second ray, just as the first ray aspirant learns more rapidly than the second ray."
 8. 'Contemplaties, An Esoteric Interpretation of Rembrandt's Philosopher in Meditation', Index: 201307081, The Helix Spiral. "In esotericism these two movements are related to matter (rotary movement) and spirit (forward movement) which when combined bring a third given into being, namely consciousness (spiraling movement)."
 9. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 369. "It is helpful to differentiate between happiness, joy and bliss:
  First, happiness, which has its seat in the emotions, and is a personality reaction.
  Second, joy, which is a quality of the soul and is realised in the mind, when alignment takes place.
  Third, bliss, which is the nature of the Spirit and about which speculation is fruitless until the soul realises its oneness with the Father."
 10. Esoteric Psychology, Volume I, p. 412.
  "Ray I Force Energy Action The Occultist
  Ray II Consciousness Expansion Initiation The true Psychic
  Ray III Adaption Development Evolution The Magician […]."
 11. Alice A. Bailey, Glamour: A World Problem, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 160. "Will humanity's third ray materialistic personality dominate the present situation […]?"
 12. Esoteric Psychology, Volume I, p. 202. "The characteristic method of approaching the great Quest on this ray would be by sheer force of will. Such a man would, as it were, take the kingdom of heaven "by violence.""
 13. Sri Ramakrishna, in: Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume II, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai, p. 658. "Pain and pleasure are inevitable in a body."
 14. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 174. "5. Sorrow. The greater the refinement of the human vehicle, the greater the response of the nervous system to the pairs of opposites, pain and pleasure."
 15. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 558.
  "Rays of Aspect:
  1. The Ray of Power, Will or Purpose
  2. The Ray of Love-Wisdom
  3. The Ray of Active Creative Intelligence
  Rays of Attribute:
  4. The Ray of Harmony through Conflict
  5. The Ray of Concrete Science or Knowledge
  6. The Ray of Idealism or Devotion
  7. The Ray of Order or Ceremonial Magic"
 16. Ibidem, p. 243. "This same ability to respond through pain is not to be found (in the sense in which the human being comprehends it) in any of the subhuman kingdoms, nor in the superhuman kingdoms, any more than it was found in the previous solar system or will be found in the next. It is related to an aspect of the creative intelligence, an aspect and characteristic peculiar to humanity."
 17. Nota 15.
 18. The Rays and the Initiations, p. 243. "It [the aspect of the creative intelligence to respond through pain] holds the secret of beauty in manifestation, and its first expression can be seen in the creative perfection of certain phases of art for which man, and man alone, is responsible."
 19. Esoteric Psychology, Volume I, p. 88. "For the first solar system the third ray was the synthetic ray, but for this solar system the second ray is the synthetic ray, and for the next solar system the first ray will perform a similar function."
 20. The Rays and the Initiations, p. 243-244. "The Jews, as a product of the humanity of the previous solar system, and as constituting the incarnating residue from that solar system, have run the gamut of suffering and are in the forefront of the creative arts at this time, particularly in group production such as certain of the great motion pictures and in the field of scientific discovery."
 21. Ibidem, p. 243. "This aspect was not found in the previous solar system, in which the other aspects of the creative intelligence functioned. In this solar system, it has been developed and brought from latency to potency in connection with the substance of the human bodies through which the human soul is gaining experience."
 22. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 416. "The progress of evolution on the moon was abruptly disturbed and arrested by the timely interference of the solar Logos. The secret of the suffering in the Earth chain, which makes it merit the name of the Sphere of Suffering, and the mystery of the long and painful watch kept by the SILENT WATCHER, has its origin in the events which brought the moon chain to a terrific culmination."
 23. Ibidem, p. 1146. "[…], for (as might be expected) on the third or moon chain, the third Ray was a dominant factor."
 24. Nota 22.
 25. Esoteric Psychology, Volume I, p. 335. "THE PLANETS AND RAYS
  Sacred Ray Non-sacred Ray
  1. Vulcan 1st ray. 1. Mars 6th ray.
  2. Mercury 4th ray. 2. Earth 3rd ray.
  3. Venus 5th ray. 3. Pluto 1st ray.
  4. Jupiter 2nd ray. 4. Moon 4th ray.
  5. Saturn 3rd ray. veiling a hidden planet.
  6. Neptune 6th ray. 5. Sun 2nd ray.
  7. Uranus 7th ray. veiling a hidden planet."
 26. Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume II, Share International Foundation, London / Amsterdam, 2013, p. 414. "Earth is a 3rd ray planet, embedded in form, and therefore is known as 'the planet of suffering'."
 27. Nota 25.
 28. Esoteric Psychology, Volume II, p. 102. "The Law of Sacrifice, therefore, can never be eliminated in our Earth scheme, as far as the human and subhuman reactions to sorrow and pain are concerned, nor can it be eliminated on the planets Saturn and Mars."
 29. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 76. "If you will remember that the third ray governed that system and also governs the Jewish race, […]."
 30. Esoteric Psychology, Volume I, p. 394. "The personality ray, the material form ray of the Jewish people, is the third ray. Their egoic ray is the first."
 31. Nota 20.
 32. Helena P. Blavatsky, Collected Writings, Volume XIV, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 113. "These Angels are the natural Guardians of the seven Regions of our Planetary System, one of the most powerful among these seven creating Angels of the third order being "Saturn," the presiding genius of the Planet, and the God of the Hebrew people: namely, Jehovah, who was venerated among the Jews, and to whom they dedicated the seventh day or Sabbath, Saturday – "Saturn's day" among the Scandinavians and also among the Hindus."
 33. The Rays and the Initiations, p. 757. "Christ was a Jew."
 34. The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996, Luke, Ch. 23, v. 3 "And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest."
 35. Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 215-216. "But suffering has its uses, as Christ knew. In His Person He was not only the historical Jesus Whom we know and love, but He was also the symbol to us of the cosmic Christ, God suffering through the sufferings of His created beings."
 36. Maitreya's Mission, Volume II, p. 226. "Who suffered on the cross: Jesus, the Christ, or both? (May '87)
  Jesus. It was for Him the experience of the fourth initiation, the Great Renunciation or Crucifixion."
 37. From Bethlehem to Calvary, p. 217. "Though Christ was "acquainted with sorrow," He knew joy in its essence, for the "joy of the Lord is our strength," and it is the soul, the Christ in every human being, which is strength and joy and love. He knew also bliss, for at the Crucifixion the bliss which is the reward of the soul's triumph was His."
 38. Ibidem, p. 208. "We have made of the Crucifixion a tragedy, whereas the real tragedy was our failure to recognise its true significance."
 39. Jesus, in: Baird T. Spalding, Life and Teaching of the Masters of the Far East, Volume II, DeVorss & Co., Los Angeles, 1944, p. 55. "The cross was, in the beginning, the symbol of the greatest joy the world ever knew. The foundation of the cross is the place where man first trod the earth, therefore, the mark that symbolizes the dawn of a celestial day here on earth. If you will trace it back, you will find that the cross disappears entirely and that it is the man standing in the attitude of devotion, standing in space with arms upraised in blessing, sending out his gifts to humanity, pouring all his gifts forth freely in every direction."
 40. The Rays and the Initiations, p. 369. "1. The Christ, representing the second Ray of Love-Wisdom,
  […]."
 41. Esoteric Psychology, Volume II, p. 277-278. "In a curious and esoteric manner, therefore, the Buddha embodied in Himself the force and activity of the third ray, of the third aspect of divinity—the divine cosmic principle of Intelligence."
 42. Siddhartha Gautama Buddha in: Nyanatiloka, The Word of the Buddha, The Word of the Buddha Publishing Committee, Colombo, 1952, p. 3. "What, now, is the Noble Truth of Suffering ? Birth is suffering; Decay is suffering; Death is suffering; Sorrow, Lamentation, Pain, Grief, and Despair are suffering; not to get what one desires, is suffering; in short: the Five Groups of Existence are suffering."
 43. Ibidem, p. 14.
 44. Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015, heaven, Buddhism. "Buddhism began in the early 5th century BCE in northeast India as a renunciant movement seeking liberation from samsara through knowledge and spiritual discipline. The Buddha Gautama, the founder of the religion, is the paradigm of an enlightened being who has entered parinirvana (complete nirvana), the state in which the causes of all future existence have been eliminated."
 45. Maitreya's Mission, Volume II, p. 413." The basic problem of the 3rd ray type, until the third initiation, is that his main focus is on the form rather than the life within the form. The third initiation, which is the 'crisis of the life' or the Transfiguration, involves entering into a relation with the soul and through the soul with the Monad. This always presents a major hurdle for the 3rd ray. For the other rays, it is the second initiation which is the real hurdle. This represents control of the astral vehicle. However, for the 3rd ray type this is not such a major difficulty. It is the third initiation which is difficult. You may have noticed that the list of ray structures of initiates in Maitreya's Mission contains practically no 3rd ray souls above the level of the third initiation."
 46. Esoteric Psychology, Volume II, p. 361. "The third ray aspirant is always slower to learn than the second ray, just as the first ray aspirant learns more rapidly than the second ray. When, however, he has learnt to be quiet and still, he can achieve his goal with greater rapidity."
 47. The Rays and the Initiations, p. 517. "At the point of highest tension, the disciple utters the Word of Power for the third ray. It is not easy for the disciple on this ray to achieve the necessary focal point of silence; his intense fluidity leads to many words or to great mental activity, frequently carried forward under the impulse of glamour. This lessens the potency of what he seeks to do. But when he has succeeded in achieving "mental silence" and is simply a point of intelligent concentration, then he can use the Word of Power with great effectiveness."
 48. Esoteric Psychology, Volume II, p. 362. "It is interesting to note that the first result of the use of these three formulas can each be summed up in one word, for the sake of clarity. These words embody the first and simplest steps upon the way of at-one-ment. They embody the simplest aspects of the necessary technique.
  Ray One Inclusion.
  Ray Two Centralisation.
  Ray Three Stillness."
 49. Ibidem, p. 387. "All are, however, subordinated to the second ray nature of the divine expression in this solar system."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, The Seven Rays (Summarized)', Index: 202308011.
 • 'Contemplaties, An Esoteric Interpretation of Rembrandt's Philosopher in Meditation', Index: 201307081.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Glamour: A World Problem, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Helena P. Blavatsky, Collected Writings, Volume XIV, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume II, Share International Foundation, London / Amsterdam, 2013.
 • Benjamin Creme, The Ageless Wisdom Teaching, An introduction to humanity's spiritual legacy, Share International Foundation, London, 2006.
 • Nyanatiloka, The Word of the Buddha, The Word of the Buddha Publishing Committee, Colombo, 1952.
 • Baird T. Spalding, Life and Teaching of the Masters of the Far East, Volume II, DeVorss & Co., Los Angeles, 1944.
 • Sri Ramakrishna, in: Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume II, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai.
 • Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015.
 • The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996.