English Nederlands

Arvindus

Welkom

Welkom op de Arvindus-website.

'Arvindus' is het pseudoniem waaronder ik mijn publicaties publiceer. Deze kunnen bekeken worden als webpagina's vanaf de 'Publicaties'-webpagina. Het pseudoniem 'Arvindus' bestaat uit de Sanskriet naam 'Arvind' en het Latijnse achtervoegsel '-us'. De Sanskriet naam correspondeert fonetisch met mijn roepnaam en het Latijnse achtervoegsel correspondeert met de achtervoegsels van mijn doopnamen. Met de Sanskriet naam wordt mijn narratieve affiniteit met het Hindoeïsme geïndiceerd, waarin Sanskriet de heilige taal is, en met het Latijnse achtervoegsel wordt mijn narratieve affiniteit met het Christendom geïndiceerd, waarin Latijn een liturgische taal is. Ik heb ook narratieve affiniteiten met Boeddhisme en academische en esotersiche filosofieën. Doorheen al deze narratieve affiniteiten echter loopt de intrinsieke affiniteit met waarheid.