Arvindus

Tijdloze wijsheid

'Geheime wijsheid-leer'

Voorwoord tweede editie

Op basis van wat werd gecontempleerd in 'Contemplaties, 'Tijdloze wijsheid' en 'sanatana dharma'', werd de naam van de huidige serie veranderd van 'Geheime wijsheid-leer' naar 'Tijdloze wijsheid'. Mutatis mutandis is de inhoud van de huidige publicatie echter nog steeds relevant.

§

'Geheime wijsheid-leer' is de naam waaronder een serie van contemplaties ondernomen zal worden. Daarvan is deze de eerste. En in deze eerste contemplatie van deze serie zal een korte verheldering gegeven worden van de aan deze serie toegekende naam. Dit zou de onder deze naam te ondernemen contemplaties in een helderder perspectief moeten plaatsen.

De naam 'Geheime wijsheid-leer' is een combinatie van de drie termen 'geheime leer', 'eeuwige wijsheid' en 'leer'. Al deze vier termen ('geheime wijsheid-leer' ingesloten) refereren zowel als infereren. De termen refereren aan de uiterlijke leringen in de werken van Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), Alice Ann Bailey (1880-1949) en Helena Ivanovna Roerich (1879-1955). En ze infereren aan dezelfde innerlijke leringen waarvan de genoemde uiterlijke leringen gedeeltelijke veruiterlijkingen zijn.

Van de boven genoemde termen werd 'geheime leer' het eerst geïntroduceerd, en dit door Blavatsky. Zij maakte duidelijk dat deze term refereert aan haar eigen werk door de twee volumes van haar belangrijkste werk de titel van 'De geheime leer' te geven.1 In dit werk wordt aan dit werk zelf gerefereerd als zijnde een gedeeltelijke veruiterlijking van zekere innerlijke leringen, waaraan geinfereerd wordt met de term 'geheime leer'.2 Later zette Bailey in haar werken deze term 'geheime leer' als synoniem voor 'Tijdloze wijsheid'.3 En van deze innerlijke leringen, voornamelijk door Bailey aan geinfereerd met 'Tijdloze wijsheid', stelde ze haar werken ook gedeeltelijke veruiterlijkingen te zijn.4 Aldus ging aan Bailey's uiterlijke werken gerefereerd worden met de term 'Tijdloze wijsheid'. Roerich's werk werd gepubliceerd in dezelfde periode als die van Bailey. In haar werk wordt voornamelijk geinfereerd aan de Geheime Leer of aan de Tijdloze wijsheid met de term 'leer'. Dat 'leer' als synoniem wordt gebruikt voor 'geheime leer' wordt duidelijk wanneer Roerich stelt dat De geheime leer van Blavatsky deel is van de Leer,5 (met De geheime leer door Blavatsky genoemd als zijnde deel van de Geheime Leer en Roerich stellend het deel te zijn van de Leer kan het synoniem gebruik door Roerich van 'geheime leer' en 'leer' gededuceerd worden). Aan Roerich's werken, die net als Blavatsky's werken beschouwd werden als gedeeltelijke veruiterlijkingen van de Leer, ging gerefereerd worden met de term 'leer'.6

Nu is het waar dat de uitgevers van de genoemde auteur's werken en de organisaties die eromheen werden gebouwd ook andere termen hebben gekozen om aan deze werken te refereren. Aan Blavatsky's werken wordt formeel gerefereerd met de term 'theosofie', aan Bailey's werken met de term 'esoterische filosofie' en aan Roerich's werken met de term 'Agni-yoga'. Deze termen kunnen inderdaad ook gebruikt worden voor referentie echter dit sluit het gebruik van de eerder genoemde informele termen niet uit. Dit omdat de desbetreffende uitgevers en officiële organisaties deze termen vaak zelf nog gebruiken omdat het gebruik van deze termen zo wijdverbreid is, en niet in de laatste plaats omdat de auteurs deze termen zelf hebben gebruikt om aan hun werk te refereren.

Aldus kan in de boven gegeven schets één innerlijke leer gevonden worden, geinfereerd aan met de drie termen 'geheime leer', 'Tijdloze wijsheid' en 'leer', waarvan drie oeuvre's gedeeltelijke veruiterlijkingen zijn, namelijk die van Blavatsky (haar belangrijkste werk 'De geheime leer' bevattend), die van Bailey (gerefereerd aan met de term 'Tijdloze wijsheid') en die van Roerich (gerefereerd aan met de term 'leer'). En met de term 'geheime wijsheid-leer' een combinatie zijnde van 'geheime leer', 'Tijdloze wijsheid' en 'leer' infereert deze term naar die innerlijke leringen en refereert hij aan de uiterlijke werken van Blavatsky, Bailey en Roerich. Door te infereren aan de innerlijke leringen refereert 'geheime wijsheid-leer' echter ook impliciet aan die uiterlijke werken van andere auteurs die ook gedeeltelijke veruiterlijkingen zijn van de desbetreffende innerlijke leringen. De expliciete focus echter zal op de genoemde werken liggen.

In een figuur kan de omlijnde schets als volgt getekend worden.

'Geheime wijsheid-leer'

Figuur 1.

Al het bovenstaande in ogenschouw nemend kan samengevat en geconcludeerd worden dat in de geheime wijsheid-leer-serie de innerlijke leringen van de Geheime Leer, de Tijdloze wijsheid of de Leer gecontempleerd zullen worden, en dit voornamelijk (hoewel niet op voorhand exclusief) via de beschikbare uiterlijke leringen van Blavatsky, Bailey en Roerich.

Noten
 1. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 2. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Ibidem, p. xxii. "This is the true reason, perhaps, why the outline of a few fundamental truths from the Secret Doctrine of the Archaic ages is now permitted to see the light, after long millenniums of the most profound silence and secrecy."
 3. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. xi. "Thus has been preserved for the race the continuity of the Secret Doctrine, of the Ageless Wisdom, and thus has been gathered together the personnel of the Hierarchy of our planet."
 4. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, p. 87-88. "The fundamental doctrines of the Ageless Wisdom, recognised all over the world and as expounded in my books, constitute the foundational teaching of the Arcane School. This is so, not because they are my books but because they are part of the continuity of the Ageless Wisdom and constitute the latest emanation of the Ageless Wisdom issued by the Hierarchy. They must not be permitted to become a Bible of a sect, as has been the case with The Secret Doctrine and the Theosophical Society."
 5. Helena I. Roerich, Fiery World, Book One, Agni Yoga Society, New York, 1969, Sl. 79. "Thus, Our Teaching includes the "Secret Doctrine" of Blavatsky."
 6. Helena I. Roerich, Agni Yoga, Agni Yoga Society, New York, 1997, Signs of Agni Yoga. "And those who take part in contemporary life will read attentively this wise Teaching which emanates from the experience of centuries."
Bibliografie
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Helena P. Blavatsky, Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena I. Roerich, Agni Yoga, Agni Yoga Society, New York, 1997.
 • Helena I. Roerich, Fiery World, Book One, Agni Yoga Society, New York, 1969.